tr

Links

By 17 Haziran 2013No Comments

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

www.aile.gov.tr/tr

 

Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu

www.cinselsiddetekarsikadinplatformu.org

 

Equality Now

www.equalitynow.org

 

Filmmor Kadın Kooperatifi (Filmmor )

2003 yılında kurulan ve sadece kadınların katılımına açık olan Filmmor Kadın Kooperatifi kadınlarla birlikte kadınlar için sinema yapmak, hep beraber itiraz etmek, üretmek, düşlemek ve eylemek için var!

www.filmmor.org

 

Girls Not Brides

www.girlsnotbrides.org

 

Helsinki Yurttaşlar Derneği

www.hyd.org.tr

 

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

www.ikgv.org

 

İstanbul Barosu

www.istanbulbarosu.org.tr 

 

İstanbul Valiliği

www.istanbul.gov.tr

 

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER)

KA-DER 1997 yılında kuruldu. Amacı:Kadınların seçimle ve atamayla gelinen tüm karar verme mekanizmalarında ve politikada biran önce etkili ve giderek eşit temsilini sağlamaktır…

www.ka-der.org.tr

 

Kadın Cinayetlerine Karşı İsyandayız

kadincinayetlerineisyandayiz.blogspot.com

 

Kadın Dayanışma Vakfı

www.kadindayanismavakfi.org.tr

 

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi – KEİG

2 Nisan 2006 tarihinde, kadın emeği ve istihdamı alanında çalışan bir grup kadın aktivist ve akademisyen tarafından kurulmuştur…

www.keig.org

 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı -KEDV-, 1986 yılında kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.

www.kedv.org.tr

 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

www.kadineserleri.org

 

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Vakfı

1993 yılında Türkiye’de kurulmuş bağımsız bir sivil toplum örgütü, bir kadın ve insan hakları örgütüdür. Amacımız hem ulusal hem de uluslararası düzeylerde, kadınların demokratik, eşitlikçi ve barışçı bir toplum düzeninin kurulması ve korunması sürecine özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak etkin ve yaygın katılımını desteklemektir.

www.kadinininsanhaklari.org

 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

www.kadininstatusu.gov.tr

 

Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği (KAHDEM)

KAHDEM, kadınların insan haklarının fiilen gerçekleşmesi, geliştirilmesi, araştırılması ve değerlendirilmesi, hak ihlallerinden korunması, ihlalin önlenmesi, ihlallerin tespiti, ihlal gerçekleştiğinde ve gerekli diğer hallerde hukuki destek ve yardımda bulunmak için her türlü faaliyeti gerçekleştirmektir.

www.kahdem.org.tr 

  

KAMER

Amacımızı “ Kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmek, bu uygulamaların insan haklarına uygun alternatiflerini geliştirmek ve uygulanabilir olmasını sağlamak için yöntemler geliştirmek” olarak belirledik.

www.kamer.org.tr

 

Kaos GL

www.kaosgl.org

 

KAZETE

www.kazete.com.tr

 

KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

www.koza.gov.tr

 

Kürtaj Haktır

www.kurtajhaktir.com

 

Lambdaistanbul

www.lambdaistanbul.org

 

Sığınaksız Bir Dünya

www.siginaksizbirdunya.org

 

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

www.spod.org.tr

 

Sosyalist Feminist Kolektif

www.sosyalistfeministkolektif.org

 

Uçan Süpürge Kadın Haber Sitesi

Uçan Süpürge, kadın kuruluşları ve kadın hareketine duyarlı kişiler arasında iletişim, işbirliği ve dayanışmayı arttırmak, onların deneyimlerini genç kuşaklara aktarmak, ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı oluşturmak amacıyla 1996 yılının kasım ayında kurulmuştur. Temel amacı, kadın örgütleri arasındaki iletişim, eşgüdüm ve işbirliğinin gelişmesi için çalışarak kadın örgütlerinin kadınların güçlenmesi yönünde daha verimli olabilmelerini sağlamaktır. Bu temel amaçla birlikte, toplumda kadın konusunda duyarlılık yaratmayı ve bilinci artırmayı; kadınların güçlenmesini etkileyecek kampanyalar ve etkinlikler organize etmeyi hedefler. İletişimin etkileşimi beraberinde getirdiği bilinciyle yola çıkan Uçan Süpürge, en geniş anlamıyla bir ‘iletişim merkezi’dir.

www.uc
ansupurge.org

 

Van Kadın Derneği (VAKAD)

www.vakad.org.tr

 

Women Against Violence Europe

www.wave-network.org

 

Women’s Museum Istanbul

www.istanbulkadinmuzesi.org

Leave a Reply