Skip to main content
Broşürler

Sığınaksız Bir Dünya İçin Yaşasın Kadın Dayanışması

By 4 Temmuz 2013Nisan 7th, 2021No Comments

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve Mor Çatı

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın insan hakkı ihlallerinin başında geliyor. Türkiye’de her 10 kadından 4’ü evde kocasının ya da sevgilisinin fiziksel şiddetine maruz kalıyor1. Aile, ev içinde ve yakın ilişkilerdeki kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutları bulunuyor. Bu şiddetin kaynağında, toplumun her alanında izlerini görebileceğimiz erkek egemen sistem yatıyor. Erkeklerin egemenliklerini tehdit altında görmeleri ya da bu egemenliği güçlendirmek istemeleri şiddet uygulamalarının nedenlerini oluşturuyor. Erkeklerin evde uyguladıkları şiddet çocuklara da zarar veriyor. Fiziksel yaralanmalar, aşırı korku, yetersizlik duygusu, özgüven eksikliği bu zararlar arasında yer alıyor.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve Mor Çatı

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın insan hakkı ihlallerinin başında geliyor. Türkiye’de her 10 kadından 4’ü evde kocasının ya da sevgilisinin fiziksel şiddetine maruz kalıyor. (1) Aile, ev içinde ve yakın ilişkilerdeki kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutları bulunuyor. Bu şiddetin kaynağında, toplumun her alanında izlerini görebileceğimiz erkek egemen sistem yatıyor. Erkeklerin egemenliklerini tehdit altında görmeleri ya da bu egemenliği güçlendirmek istemeleri şiddet uygulamalarının nedenlerini oluşturuyor. Erkeklerin evde uyguladıkları şiddet çocuklara da zarar veriyor. Fiziksel yaralanmalar, aşırı korku, yetersizlik duygusu, özgüven eksikliği bu zararlar arasında yer alıyor.

Kadına yönelik şiddetin en ağır sonuçlarından biri kadın cinayetleri. Kadınlar kocaları, sevgilileri, eski kocaları, eski sevgilileri, babaları, kardeşleri gibi yakınları olan erkekler tarafından öldürülüyorlar.  Kadınlarla erkekler arasındaki,  çok yönlü eşitsizliklerden kaynaklanan kadına yönelik şiddetle mücadelenin bu eşitsizlikleri görecek şekilde hayatın her alanında sürdürülmesi gerektiği açık.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla kurulmuş Türkiye’deki ilk feminist örgütlenmedir. 1987 yılında feministlerin öncülüğünde ve yüzlerce kadının katılımıyla İstanbul’da başlatılan Dayağa Karşı Kadın Dayanışması Kampanyası’nın  sonucu olarak, 1990 yılında  kuruldu. Bu kampanya, Türkiye’de kadınların erkek egemenliğine ve kadına yönelik şiddete karşı sürdürdükleri mücadelenin dönüm noktalarından biri sayılır.

Dayanışma Merkezi Faaliyetleri

Kurulduğu tarihten bu yana, Mor Çatı gönüllüleri şiddete uğrayan kadınlarla dayanışma kuruyor. Dayanışma Merkezi’ne telefonla ya da yüz yüze günde ortalama 10 kadın başvuruyor. Merkez, çalışmalarını kadınlara yardım etmek üzere değil, şiddete karşı kadın dayanışmasını oluşturmak, birlikte mücadele etmek üzere yürütüyor.

Gönüllü dayanışması: Mor Çatı gönüllüsü olmak için, Mor Çatı deneyiminin paylaşıldığı atölyelere katılmak gerekir. Gönüllüler, yaşadığı şiddet nedeniyle Mor Çatı’ya başvuran kadınlarla, genellikle, önce telefonda görüşür. Ardından yapılan yüz yüze görüşmede,  şiddet yaşantısından çıkabilmesi için varolan seçenekler birlikte gözden geçirilir, şiddetin sorumlusunun kadınlar olmadığı vurgulanır. Kadınların, kendileri ile ilgili en doğru kararı yine kendilerinin vereceği unutulmaz. Mor Çatı gönüllüleri kurtulmuş kadınlar değildir. Bu nedenle bizler, başvuru alırken kendi önyargılarımızı, değerler sistemimizi ve kendi şiddet deneyimlerimizi de sorguluyoruz.

Psikolojik destek: Şiddet yaşamanın getirdiği umutsuzluğu, suçluluk duygusunu, utanç ve korkuyu yenebilmek, yeni yaşam seçenekleri oluşturabilmek için, şiddete uğrayan kadınlara Mor Çatı’da psikolojik destek verilir.  Bu alanda çalışma yapan herkesin; öncelikle hiçbir kadının şiddeti provoke ettiğine ya da bunu hak ettiğine inanmaması beklenir. Kısacası şiddet gören kadınlara destek verecek psikologların kadın bakış açısına sahip olmaları gerekir.

Hukuksal destek: Şiddete uğrayan kadınların büyük bir çoğunluğu, yasal haklarını ve bunları nasıl kullanacakları bilgisine erişmek için Mor Çatı’ya başvuruyor ve gönüllü avukatlardan hukuksal destek alıyorlar. Hukuk alanında çok sık gözlenen bir durum, uygulayıcıların kadından yana olmayan yaklaşımları nedeniyle var olan yasalardaki olumlu hükümlerin uygulanamamasıdır. Bu nedenle hukuksal danışmanlığının da kadın bakış açısına sahip avukatlar tarafından verilmesi büyük önem taşır.

Sığınak Faaliyeti

Mor Çatı bugüne kadar üç ayrı sığınak çalışması gerçekleştirdi. Bunlardan birincisi 1995-1998 yılları arasında gerçekleşti. Bu sığınak çalışması, 350 kadın ve 250 çocuğa şiddetsiz bir yaşama adım atma olanağı sağladı. 2005 Ekim ayında Beyoğlu Kaymakamlığı Dünya Bankası’ndan aldığı kredi ile açacağı sığınağın Mor Çatı tarafından yürütülmesini önerdi. Mor Çatı’nın dayanışma merkezinde bulunan sosyal çalışmacı, psikolog, psikiyatr, avukat gibi gönüllüleri aracılığıyla destek verdiği bu çalışma üç yıl sürdü. Mor Çatı, Mart 2009’dan bu yana bağımsız sığınak faaliyetini, Şişli Belediyesi ve Mor Çatı dostlarından sağladığı desteklerle sürdürüyor. Bu desteklerle 2009-2014 yılları arasında sığınakta kalan kadın ve çocukların sayısı yaklaşık 230 oldu.

Atölyelerle bilgi ve deneyim paylaşımı

Feminist ilke ve yöntemler doğrultusunda kadına yönelik şiddetle mücadele eden Mor Çatı’nın mücadele deneyimini, çalışma ilkelerini paylaşmak ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla iki   atölye gerçekleştirilmekte. Bu atölyelerden birincisi, Mor Çatı gönüllüsü olmak isteyen kadınlara yönelik iken ikincisi,   sığınak ve danışma merkezlerinde şiddete maruz kalan kadınlarla bire bir çalışanlara yöneliktir. Bugüne kadar çok sayıda belediye ve kadın örgütü ile Mor Çatı’nın biriktirdiği bilgi ve deneyim atölyeler aracılığıyla paylaşıldı. Bu paylaşımlar sayesinde dayanışma ağımızı güçlendiriyoruz.

Hayatlarımızı savunuyoruz!

Mor Çatı, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmak, yasalarda, uluslararası sözleşmelerde ve bunların uygulanmasında karşılaşılan sorunlara yetkililerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek için mücadele ediyor. Diğer kadın örgütlenmeleri ile birlikte düzenlenen kampanyalar, hukuksal süreçlerin izlenmesi, kadınların tanıklıkları aracılığıyla elde edilen bilgilerin paylaşılması da kadınlardan yana bir dünya kurabilmemizin güçlü adımlarını oluşturuyor.

Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nda kadınlarla bir araya geliyoruz.

Mor Çatı’nın girişimiyle, kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden, dayanışma merkezi ve sığınak faaliyeti yürüten, yürütmeyi amaçlayan kadın örgütlerinin, belediyelerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarının katılımıyla, 1998 yılından bu yana, her yıl, Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı düzenleniyor.  Kurultay kadına yönelik şiddete karşı mücadelede en geniş birlikteliği sağlarken, bu alanda çalışan kadınla
r arasında bilgi ve deneyim paylaşımını da mümkün kılıyor.

İşleyiş

  • Mor Çatı’da, faaliyetler  “Kolektif” ve “Çalışma Grupları” nın kolektif çalışması ile gerçekleşir.  Kararlar kolektif alınır. Oylama yöntemi kullanılmaz bunun yerine, tartışmalar aracılığıyla ortak bir sonuca varmak hedeflenir.
  • Karar alıp uygularken, hedefe ulaşmak kadar, sürecin katılımcı olması da önemsenir.
  • Hiyerarşi yaratacak mekanizmalardan uzak durulur.
  • Yetki ve sorumluluklar konusunda rotasyon uygulanır. Böylece bilginin belirli kişilerde yoğunlaşması engellenmeye çalışılır.
  • Çalışmalar gönüllülük temelinde sürdürülür.

Neler yapabilirsiniz?

1. Mor Çatı’nın dayanışma merkezi ve sığınak çalışmalarını sürdürebilmesi için bağışta bulunabilirsiniz.

Bağış hesapları:

TL HESABI

Vakıfbank Beyoğlu Şubesi
Şube Kodu: 26
Hesap No: 00158007296077345
IBAN: TR 9800 0150 0158 0072 9607 7345
Swift Kod: TVBATR2A

Garanti Bankası Halaskargazi Şubesi
Şube Kodu: 701
Hesap No: 6298915
IBAN:TR81 0006 2000 7010 0006 2989 15
Swift Kod: TGBATRIS701

EURO HESABI

Vakıflar Bankası Beyoğlu Şubesi
Şube Kodu:26
Hesap Numarası: 00158048000402264
IBAN: TR19 0001 5001 5804 8000 4022 64
Swift Kod: TVBATR2A

Garanti Bankası Halaskargazi Şubesi
Şube Kodu: 701
Hesap No: 9087406
IBAN: TR90 0006 2000 7010 0009 0874 06
Swift Kod: TGBATRIS701

DOLAR HESABI

Vakıfbank Beyoğlu Şubesi
Şube Kodu:26
Hesap No: 00158048011146907
IBAN : TR27 0001 5001 5804 8011 1469 07
Swift Kod: TVBATR2A

Garanti Bankası Halaskargazi Şubesi
Şube Kodu: 701
Hesap No: 9087459
IBAN: TR17 0006 2000 7010 0009 0874 59
Swift Kod: TGBATRIS701

POUND HESABI

Garanti Bankası Halaskargazi Şubesi
Şube Kodu: 701
Hesap No: 9087458
IBAN: TR44 0006 2000 7010 0009 0874 58
Swift Kod: TGBATRIS701

www.morcati.org.tr aracılığıyla online bağış yapabilirsiniz:
https://morcati.org.tr/tr/bagislar/kredi-karti-ile-bagis

2. Mor Çatı gönüllüsü olmak için atölye çalışmalarına katılabilirsiniz.

Mor Çatı erkek şiddetine karşı mücadelesini, kadınlar tarafından oluşturulan geniş bir gönüllü ağı aracılığıyla sürdürmektedir. Mor Çatı gönüllüsü olmak için belirli dönemlerde düzenlenen mor buluşma toplantılarına ve gönüllü atölyelerine katılmak gerekir. Buluşma ve atölye çalışmalarında,  toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve erkek şiddetine ilişkin farkındalığı yükseltmek hedeflenir. Kadına yönelik şiddete ilişkin Türkiye’de sürdürülen mücadelenin tarihine, hukuksal düzenlemelere, dayanışma merkezi ve sığınakta feminist yöntemlerle sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı yapılır. Yapılan gönüllü çalışmalar, sadece Mor Çatı’ya katkı sağlamaz, aynı zamanda kadın dayanışmasını engelleyebilecek tutumlarımızı gözden geçirmemizi de mümkün kılar.

3. Kurumsal destek sağlayabilirsiniz.

Kadına yönelik şiddet konusunda Mor Çatı’nın dayanışma içerisinde olduğu kadınlar ve çocuklarını güçlendirmeye yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projelerinizi Mor Çatı ile birlikte yürütebilirsiniz. Bu projelerin hem kadına karşı şiddetle mücadeleyi destekleyecek bir içeriğe sahip olmasını hem de cinsiyetçi bakış açısı taşımaması temel taleplerimiz arasında yer alıyor. Sosyal sorumluluk projesi öneren kurumların da bu çalışmayı, diğer reklam çalışmalarından ayrı görecekleri inancı taşıyoruz. Proje kapsamında gerçekleşecek olan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği konusunda, ilgili kurumların,  Mor Çatı ile birlikte yapılacak değerlendirmelere açık olmalarını bekliyoruz.

(1) Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması-2014, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Müdürlüğü, http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2014_Ozet_Rapor.pdf

 

Broşürün PDF halini indirmek için tıklayın

Broşürün İngilizce PDF halini indirmek için tıklayın

Broşürün Almanca PDF halini indirmek için tıklayın

Broşürün Fransızca PDF halini indirmek için tıklayın

Broşürün Kürtçe PDF halini indirmek için tıklayın

Leave a Reply

four × two =