E-Bülten : 2020/2

ŞUBAT'20
MOR ÇATI BÜLTEN
Çocukların cinsel istismarının affı olmaz!

İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir. AKP’nin “Affı bir defaya mahsus yapacağız” açıklaması, “Bir kereden bir şey olmaz” zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz. İktidara tekrar sesleniyoruz, amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta! Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde! İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin!

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş faillere infaz indirimi adı altında af getirilmeye çalışılmasına ilişkin Mor Çatı olarak parçası olduğumuz Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu’nun görüşünün tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 
 
Kopenhag Üniversitesi’nden öğrencilere Mor Çatı'yı ve Türkiye'deki feminist mücadeleyi anlattık

Kopenhag Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünden 20 öğrenci, 9 Ocak’ta danışma merkezimizi ziyaret etti. Türkiye’de feminist hareketin ve erkek şiddetiyle mücadelenin tarihini temel yasal değişikliklere de değinerek ayrıntılarıyla aktardığımız sohbetimiz sonunda, Türkiye’deki güncel durumu geniş bir perspektiften öğrenme şansı buldular. Öğrenim programları kapsamında Türkiye’de sosyal hizmet alanında çalışan birçok sivil toplum örgütünü ziyaret eden öğrenciler, bu ziyaretlerin sonunda Türkiye'deki iyi uygulamalar ve yanlışlarla ilgili bilgi edinmeyi, kültürel bağlamı tanımayı ve ülkelerinde Türkiye’den başvurucularla çalışırken bu farkındalıktan faydalanmayı amaçlıyorlardı. Mor Çatı’nın feminist politik bakış açısı ve mücadelesini diğer örgütlerden farklı bularak şaşırdılar ve heyecan duydular. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili bir duyarlılığa sahip olmalarına karşın, eşitsizliğin patriyarkal sistemle ilişkisi üzerine dinledikleri onlara yeni bir kapı açtı ve kendi ülkelerindeki erkek şiddeti vakalarına yeni bir gözle bakabilmelerini sağladı. Türkiye’de kadın örgütlerinin ve Mor Çatı’nın verdiği mücadeleyi, kadın dayanışmasının ve kadınların güçlenmesinin kazanımlarını dinlemek onları çok etkiledi. Öğrencilerin Mor Çatı’nın kaynak geliştirme yolları, gönüllülerin rolü, şiddetle ilgili kanunlar, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorularını yanıtladık. Öğrenciler ayrılmadan önce harçlıklarından ayırdıkları bir miktar parayı bağış olarak bırakmak istediler. Biz de Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen sosyal hizmet öğrencileriyle daha önce yaptığımız benzeri buluşmalar gibi bu buluşmada da Avrupa’daki güncel gelişmelerle ilgili bilgi edindik, öğrencilerin deneyimlerini dinleme fırsatı bulduk ve heyecanlarına ortak olduk.

 
 
Küçükçekmece Belediyesi’ne sığınak ve danışma merkezleriyle ilgili deneyimimizi aktardık

23 Ocak’ta Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünün kuruluş aşamasında önerilerini almak üzere kadın örgütlerini davet ettiği toplantıya katıldık. Çok sayıda örgütün katılarak kendilerini ve çalışmalarını tanıttığı toplantıda Mor Çatı’nın çalışmalarını ve gündemini aktardık. Ardından belediyeden beklentilerimizle ilgili sorularını yanıtladık ve söyleştik. Kimi örgütler belediye desteğiyle belediye çalışanlarına ve ilçedeki kadınlara yönelik eğitimler düzenlemeyi önerdiler.

Küçükçekmece Belediyesi’ne ait sığınak ve danışma merkeziyle ilgili Mor Çatı’ya başvuran kadınlardan dinlediğimiz sorunları dile getirdik. Yalnızca sığınak hizmeti değil, kira desteği, ücretsiz ya da düşük kiralarla sosyal konut desteği gibi maddi destek seçenekleri sunarak da kadınların şiddetten uzak bir hayat kurmalarına yardım etmenin önemli olduğunu hatırlattık. Şiddet yüzünden aile yanına dönen kadınların evliyken alabildikleri ekonomik desteklerden de mahrum kaldıklarını, alışveriş desteğinin, kreş desteğinin kesildiğini, yeni bir hayat kurmaya çalışırken bu kez aile içinde kendileri ve çocuklarının maddi yük olarak görülmeleri, aile desteğinin kesilmesinin tehdidi gibi biçimlerde şiddete maruz kalmaya devam ettiklerini anlattık. Belediyenin destek politikasında bu deneyimleri dikkate almasına vurgu yaptık. Mor Çatı olarak belediyenin sığınak ve danışma merkezi işleyişinin iyileştirilmesi için her zaman deneyim aktarımına, zaman zaman yerinde inceleme yaparak desteklemeye açık olduğumuzu paylaşarak toplantıyı sonlandırdık.

 
 
Nişantaşı Üniversitesi’nde feminist yöntemle sosyal çalışmayı konuştuk

2 Ocak tarihinde Nişantaşı Üniversitesi 1. Sosyal Hizmet Konferansı'nda "Feminist Yöntem ve Yaklaşımla Sosyal Çalışma" adlı bir sunum gerçekleştirdik. Tüm gün süren programda sosyal hizmet alanı ile ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin farklı alanlardaki çalışmalarını dinledik ve yoğunluklu olarak sosyal hizmet öğrencilerinin sorularıyla deneyimlerimiz hakkında detaylı konuşma fırsatı bulduk. Sunumumuzda erkek şiddetine maruz kalan kadınlarla kurduğumuz dayanışma ilişkisini ve feminist yaklaşımı konuştuk. Kadınların güçlenmesini odağına alan, kadınların kendi kararlarını alabilmesine olanak tanıyan, onların kaynaklarını ve potansiyellerini fark etmelerine alan açan bir çalışma yürüttüğümüzü aktardık. Tüm bunları yaparken kadınlarla hiyerarşik bir şekilde ilişkilenmediğimiz, "kurtarıcı" rolünü üstlenmediğimiz, her kadının kendi kararlarını alabileceği ve dayanışma görebileceği çalışma yaklaşımımızı paylaştık.

 
 
Mor Çatı’ya destek olmak için neler yapabilirsiniz?
 
Bizimle iletişime geçmek için lütfen [email protected] adresini kullanın, bu maili cevaplamayın.

www.morcati.org.tr | İletişim | Twitter