BÜLTEN 2022/1

“Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sosyal Çalışmaya Feminist Yaklaşımlar-Dünya Deneyimleri” başlıklı uluslararası konferansımızda feminist yaklaşımın şiddet ile mücadelede vazgeçilmez olduğu vurgulandı
 

9-10 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sosyal Çalışmaya Feminist Yaklaşımlar - Dünya Deneyimleri başlıklı uluslararası bir konferans düzenledik. 200 kişinin katıldığı konferansta Avusturya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İskoçya, İsveç, İrlanda, Macaristan ve ABD olmak üzere 10 farklı ülkeden konuşmacı deneyimlerini paylaştı.

Konferansa Türkiye’nin dünyada kadına yönelik şiddetle mücadele için yazılmış en kapsamlı sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ve dünyada büyüyen İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı ve bunun karşısındaki feminist dayanışma ve mücadelenin önemi damgasını vurdu. Konferansta farklı ülkelerden konuşmacılar, erkek şiddeti ile mücadelede kadın danışma merkezleri, sığınaklar ve alternatif yöntemlerin yanı sıra sosyal çalışmada feminist yaklaşımın getirdiği iyi örnekleri aktardılar.

Konferansın ayrıntılarını buradan okuyabilirsiniz. Ayrıca konferans dahilindeki iki paneli buradan izleyebilirsiniz.
 
24. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı toplandı
 


Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı için, bu yıl 3 gün süreyle (6-7 ve 9 Kasım 2021) ve çevrim içi olarak yeniden bir araya geldik. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karşıtı Politikalar ve Feminist Stratejilerimiz” başlığıyla gerçekleştirdiğimiz Kurultay’ın ilk gününe farklı illerdeki kadın ve LGBTİ+ örgütlerinden ve kamu kurumlarından 267 kadın katıldı.

Bilindiği gibi Kurultay, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ‘80’li yıllardan bu yana kesintisiz mücadele yürüten kadın hareketlerinin en geniş platformlarından birini oluşturuyor. İlk kurultay, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son Günü etkinliği kapsamında Mor Çatı’nın çağrısıyla 1998 yılında toplanmıştı. 24. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın örgütlerini ve kamuda çalışan kadınları bir araya getirdi. 3 gün boyunca kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele alanındaki uygulamalar, toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı politikalar ve mücadele yöntemlerimiz tartışıldı.

Kurultayın ayrıntılarını buradan okuyabilir, Sonuç Bildirgesi’ne buradan ulaşabilirsiniz:

Gönüllümüz olmak isteyen kadınlarla Mor Buluşmalar ve Gönüllü Atölyesi’nde bir araya geldik
 
Mor Çatı ile tanışmak ve gönüllü olmak isteyen kadınlar için gerçekleştirdiğimiz, Mor Çatı deneyimini ve şiddetten uzaklaşmak için mücadele eden kadınları nasıl desteklediğimizi paylaştığımız çevrimiçi Mor Buluşma serisinin ilkini 11 Eylül 2021 tarihinde “Toplumsal Cinsiyet” üzerine gerçekleştirdik. Buluşmada toplumsal cinsiyet rolleri ve eşitsizliği üzerine konuşma ve deneyim paylaşımı imkanı bulduk. Toplumsal cinsiyet eşitliğinizin kadınlar üzerindeki etkileri ve erkek egemen sistem içerisinde ortaklaşan kadınlık deneyimlerimizi bir kere daha görmüş olduk.

Buluşma serisinin ikinci buluşmasını 2 Ekim 2021 tarihinde “Feminizm Nedir?” sorusu etrafında gerçekleştirdik. Buluşmada feminizm, feminist hareketin tarihsel süreci ile beraber Türkiye’de ve Dünya’da kadın hareketi üzerine paylaşımlar yapıldı. Feminizm ile ilgili klişeleri konuşurken, katılımcı kadınların feminizm tanımları ve kendi mücadelelerine dair paylaşımları ile zenginleşen buluşmada güç bulduk.

Üçüncü ve son buluşmayı da 23 Ekim 2021 tarihinde “Hukuki Kazanımlarımız” üzerine gerçekleştirdik. Buluşmada gönüllü avukatlarımız hukuki kazanımlarımız ve haklarımız ile ilgili aktarımda bulundular. Feminist mücadelenin hukuki kazanımları ve 6284 Sayılı Kanun, Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nda kadınları ilgilendiren düzenlemeleri konuştuk. Buluşma sonunda kadın mücadelesinin ve haklarımıza dair bilgi sahibi olmanın önemini hatırladık.

Mor Buluşmaların ardından 12-13-14 Kasım 2021 tarihinde Gönüllü Atölyesi’ni gerçekleştirdik. 27 kadının katılımı ile gerçekleşen atölyede Mor Çatı’da kurduğumuz dayanışma içerisinde kadına yönelik erkek şiddetini nasıl tanımladığımızı, kökenini, şiddet türlerini, şiddet döngüsünü ve şiddetin kadınlar üzerindeki fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik etkilerini konuştuk. Bununla beraber kadınların şiddete maruz kaldıkları ilişkiden çıkma konusunda yaşadıkları zorlukların altında yatan farklı dinamikleri ele aldık. Kadınların şiddet yaşadıkları ilişkiden çıkmasını zorlaştıran kişisel-duygusal, toplumsal ve ekonomik nedenleri konuştuk.

Dayanışma Merkezi ve Sığınakta yürütülen çalışmanın detaylarını konuşurken her kadının sürecinin, koşullarının, kaynaklarının biricikliği üzerinden dayanışmayı nasıl kurduğumuzu ve dayanışma kuranlar olarak kendimize biçtiğimiz rolleri ve sınırlarımızı tartıştık.
 
Avukatlarla deneyim paylaşım atölyemizde Türkiye’nin farklı illerinden barolardan avukatlarla bir araya geldik

 
18&19 Aralık’ta çevrimiçi olarak iki günlük Avukatlarla Deneyim Paylaşım Atölyesi düzenledik. Atölye çalışmamıza Türkiye’nin farklı illerinde bulunan barolara bağlı 17 kadın avukat katıldı. Atölye çalışmamızda Mor Çatı gönüllüsü sosyal çalışmacı ve avukatlar toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet ilişkisi, şiddete maruz kalan kadınlara yaklaşım ve sınırlarımız konularının yanı sıra, şiddetin önlenmesinde 6284 sayılı Kanun, Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku açısından şiddet ve ayrımcılık ve şiddetle mücadelede uluslararası sözleşmeler hakkında deneyimlerini aktardılar.

Çevrimiçi olarak düzenlediğimiz atölyenin en başında yaptığımız grup çalışmasında iki ayrı odaya ayrılarak şiddete maruz kalan kadınların avukatlarından ve avukatların kadınlardan beklentilerini konuştuk. Bu beklentilerin ışığında yürüttüğümüz 2 günlük atölye boyunca şiddete maruz kalan kadınların hukuki destek ihtiyaçlarının yalnızca yasaların bilinmesi, uygulanması, dilekçe yazılması vb. gibi yasal süreçlerle kısıtlı olmadığını hukukun kadınların gündelik hayatlarını da şekillendirdiğini konuştuk. Avukatların kadınlara yaklaşımlarında bu durumu da gözetmelerinin önemine değindik. Kadınların hukuk aracılığı ile maruz kaldıkları ayrımcılık deneyimlerini paylaştığımız atölyede, hukukun aynı zamanda kadın mücadelesinde dayanıştığımız bir zemin olduğunda ortaklaşarak çalışmamızı tamamladık.
 
Hopalı kadınlarla, şiddete maruz kalan kadınları desteklemek üzere deneyim paylaşımında atölyesi düzenledik

2021 yaz aylarında Hopa’da yerel seçimler sürecinde kadınların katkısı ve mücadelesi ile belediye bünyesinde açtırdıkları kadın dayanışma merkezinin çalışmalarını desteklemek amacıyla görüşmeler yürütmüştük. Yerelde yaşanan gelişmeler ışığında bağımsız bir kadın örgütü olarak devam etme kararı alan Hopalı feminist kadınlarla 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde çevrimiçi deneyim paylaşım atölyesi düzenledik. Şiddet başvurusu almak üzere bir kadın örgütü kurmaya karar veren kadınlarla erkek şiddetinin dinamikleri, kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisi, şiddete maruz kalan kadınlara destek olan bir dayanışma merkezinin çalışma prensipleri gibi temel konular üzerine konuştuk.
 
İlk Adım Kadın Kooperatifi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile şiddet atölyesi düzenledik
 
9 Aralık 2021 tarihinde Nurtepe Mahallesi’nde örgütlenen İlk Adım Kadın Kooperatifi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)’nın davetiyle, Türkiyeli ve mülteci kadınlar olarak bir arada olduğumuz iki ayrı atölye gerçekleştirdik. Toplamda 60 kadının katılım sağladığı atölyede kadına yönelik erkek şiddetini konuştuk. Toplumun her kesiminden kadınlar olarak birçok farklı biçimde şiddete maruz kalabiliyoruz. Yaşadığımız ülkenin dilini bilmediğimizde, göçmen ya da mülteci olduğumuzda bu şiddetin daha farklı ve katmanlı biçimlerde de karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Şiddetin her birimiz üzerinde farklı bir etkisi olduğu gibi, şiddete karşı ürettiğimiz dirençler, baş etme mekanizmalarımız da farklılık gösterebiliyor. Bu doğrultuda her iki atölyede de kadına yönelik erkek şiddetiyle ne gibi biçimlerde karşılaştığımızı, şiddetin toplumsal dinamiklerini, şiddetin etkilerini ve şiddet yaşadığımızda izleyebileceğimiz yolları, yasal dayanaklarımızı konuştuk.

Atölyeye katılan kadınlar hem kadın hem mülteci olarak nasıl deneyimler edindiklerini, erkek şiddetiyle ne gibi yöntemlerle başa çıktıklarından bahsettiler. Atölye sırasında bir kadının maruz kaldığı erkek şiddetine karşı Mor Çatı’dan ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’ndan destek alarak şiddetin önüne geçtiğini paylaşması, kadınların şiddetsiz yaşam kurabilmek için kaynak üretebilme konusundaki becerilerini bizlere bir kez daha gösterdi.
 
Instagram
Twitter
Facebook
YouTube
Email


Mor Çatı’ya destek olmak için neler yapabilirsiniz?

Gönüllümüz olun | Bağışçımız olun

Bizimle iletişime geçmek için lütfen [email protected] adresini kullanın, bu maili cevaplamayın.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Tüm Hakları Saklıdır. © 2020

Abonelikten Çıkın