BÜLTEN 2022/2

25. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı, Koza Kadın Derneği ev sahipliğinde Bursa’da düzenlendi
 


Türkiye’nin birçok şehrinden Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşeni kadın örgütleri, 4-6 Haziran tarihlerinde Bursa’da bir araya geldi. Pandemi nedeniyle çevrimiçi yaptığımız toplantıların ardından Adana, Adıyaman, Antalya, Ankara, Aydın Söke, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, İstanbul, İzmir, Urla, Muğla, Fethiye, Bodrum, Mersin, Urfa, Van’dan kadınlar 2 yıl sonra yüz yüze buluştuk.

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimler ve Destek Mekanizmaları Çalıştayı’nı İstanbul’da düzenlendik
 

21 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’daki büyükşehir ve ilçe belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede destek mekanizmalarında çalışan kadınlar ve Mor Çatı gönüllüsü kadınların katılımı ile “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimler ve Destek Mekanizmaları Çalıştayı”nı düzenledik. 10 farklı belediyeden katılımın olduğu çalıştayda toplam 46 kadın bir araya geldik.

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 
Urfa, Balıkesir ve Antalya’dan kadın ve sivil toplum örgütleri gönüllüleri ile deneyimlerimizi paylaştık

Mor Çatı olarak kadınlardan edindiğimiz bilgi ve deneyimi, düzenlediğimiz atölyeler yoluyla aktarıyoruz. Kadın örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile, başta şiddet başvurusu alma yöntemimiz olmak üzere erkek şiddeti ile mücadele odaklı çeşitli atölyeler düzenleyerek deneyimimizi paylaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda, Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşenleri Urfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği ve Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ile bir araya gelerek düzenlediğimiz atölyelerin yanı sıra Balıkesir’de bulunan Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği ile deneyim paylaşımı atölyesi düzenledik.

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.  
Mersin ve Muş Barolarından avukatlarla bir araya geldikMor Çatı’ya başvuran kadınlardan edindiğimiz bilgi ve deneyimler, kadınların ücretsiz hukuki destek için barolara başvurduklarında ise her baroda farklı işleyen çeşitli zorlayıcı prosedürlerle ve kadından yana olmayan yaklaşımlarla karşılaşabildiklerini gösteriyor. Ayrıca barolar tarafından şiddete maruz kalan kadınlara verilen hukuki destekler sıklıkla kadın hakları komisyonuna yönlendirilerek bütün yük orada gönüllü olan kadın avukatlara yükleniyor. Bu nedenle barolar tarafından şiddete maruz kalan kadınlara verilen hukuki desteklerin iyileştirilmesini sağlamak, uluslararası standartlar, ulusal mevzuat ve toplumsal cinsiyet, kadın-erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddet gibi temel kavramlar konusunda avukatların farkındalıklarını arttırmak ve bu çerçevede edindikleri bilgi ve beceriyi uygulamaya aktarmalarını sağlamak amacıyla deneyim paylaşım atölyeleri düzenliyoruz.

Ocak ayında Mersin Barosu ile ve Haziran ayında Muş Barosu ile yüz yüze olarak gerçekleştirdiğimiz deneyim paylaşım atölyelerimizde Mor Çatı gönüllüsü sosyal çalışmacı ve avukatlar toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet ilişkisi, şiddete maruz kalan kadınlara yaklaşım ve sınırlarımız konularının yanı sıra, şiddetin önlenmesinde 6284 sayılı Kanun, Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku açısından şiddet ve ayrımcılık ve şiddetle mücadelede uluslararası sözleşmeler hakkında deneyimlerini aktardılar.
 
Eskişehir Aile Mahkemesi’ndeydik
 


Kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerinde Aile Mahkemelerinin verdiği kararlar önemli bir yer tutuyor. Özellikle velayet ve görüş hakkına dair erkekler lehine verilen kararlar, kadınların şiddetten uzaklaşmasına engel oluyor. Erkekler çocuklarını görme bahanesiyle hem çocuklara hem de kadınlara şiddet uygulamaya devam ediyorlar. Evlilik süresince çocuklara dair sorumluluk almaktan geri duran erkeklerin boşanma söz konusu olduğunda çocukların velayet hakkını kadınlara uyguladıkları şiddeti sürdürmek için bir araç olarak kullandıklarını görüyoruz. Buna rağmen Aile Mahkemelerinin çocuğun üstün yararındansa erkeklerin babalık hakkını gözeten kararları, kadınların şiddet döngüsünden çıkmasını da engelliyor.

10 Mayıs’ta, Mor Çatı’da dayanışma kurduğumuz bir kadının kendisiyle birlikte uzun yıllara şiddete maruz kalmış çocuklarıyla babalarının kişisel ilişki kurmalarına dair Eskişehir Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmasına katıldık. Mahkemeden kadın ve beraberindeki çocukları için adil ve etkili bir yargılama süreci işletilmesi talebimizi dile getirdik. Konuyla ilgili basın açıklamamızı buradan okuyabilirsiniz.
 
Devlet kadınları seçeneksiz bırakıyor!
 


Geçtiğimiz Mayıs ayında E.S.’nin adını, sokağa bıraktığı bebeğinin öldüğü haberi ile duyduk. Hikayesi hakkında daha fazla bilgi edindikçe, bebeğin yoğun bakımda olduğunu ve süreç boyunca E.S.’nin bir dizi ihlale maruz kaldığını öğrendik ve dayanışma kurmak için duruşmasına katıldık. Devlet sığınaklarında kadınların maruz kaldığı katı kuralların yanı sıra nitelikli sosyal desteğe erişemediklerini kadınların deneyimlerinden biliyoruz. E.S.’nin durumunun, kaldığı sığınakta desteksiz bırakılmış olması, kendisiyle güçlendirici bir çalışma yapılmamış olmasının sonucu olduğu gördük. Ayrıca cinsel sağlık ve gebeliği önleyici yöntemlere erişimin güçleştirilmesi, devlet hastanelerinde kürtajın erişilemez hale getirilmesi sonucu bir kadının istemediği gebeliği sürdürmek zorunda kalmasının sonuçlarını da bu örnekte görüyoruz. E.S.’nin davası devam ediyor, biz de bu süreçte yanında olmaya devam edeceğiz. Mayıs ayındaki duruşmasında okuduğumuz basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.
 
WAVE Ağı üyeleriyle erkek şiddeti ile mücadelede farklı ülke deneyimlerinde ortaklaşan sorunlar konuşuldu
 
Mor Çatı’nın üyelerinden olduğu Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı (WAVE - Violence Against Women Europe Network) Danışma Kurulu Toplantısı 9-11 Mayıs 2022 tarihinde Viyana’da gerçekleştirildi. Bu toplantıya 37 ülkeden 47 temsilci, 8 yönetim kurulu üyesi ve 13 WAVE çalışanı katıldı. Avrupa’nın birçok ülkesinde erkek şiddetiyle mücadele eden feminist kadın örgütleri ile bir araya geldiğimiz bu toplantıda hem politik hem de doğrudan saha uygulamalarında karşılaştığımız benzer zorlukları fark ettik. Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 
CEDAW izleme sürecinin her aşamasını politik mücadele alanı olarak kullanmaya devam edeceğiz
 
BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nin (CEDAW) 82. Oturumu’nda gerçekleşen Türkiye’nin 8’inci Gözden Geçirilmesi toplantısına katıldık. Bizim de içinde olduğumuz 20 örgütten oluşan CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu olarak hazırladığımız gölge raporumuzu Temmuz 2021’de Komite’ye sunmuştuk. 13-15 Haziran’da gerçekleşen 8. Gözden Geçirme Toplantısı’nda raporda öne çıkan noktaları dile getirdik. Hazırladığımız sözlü bildiride İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının uzun yıllardır süren kazanılmış haklara saldırıların bir parçası olduğunu ve yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün ortadan kalktığını dile getirdik; bağımsız kadın ve LGBTİ+ örgütlerine yönelik tehditlerin altını çizdik.

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 
WOW Dünya Kadınlar Festivali’ne katıldık
 


Kadınları ve kız çocuklarını desteklemek, onların karşılaştıkları sorunları ve eşit bir dünya için getirdikleri çözümleri görünür kılmak amacıyla, WOW - Dünya Kadınlar Vakfı ve British Council ortaklığıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen WOW Dünya Kadınlar Festivali’ne katıldık.

19-20 Mart'ta İstanbul’da düzenlenen festivalde Mor Çatı deneyimini aktardığımız bir atölye çalışması düzenledik. “Erkek Şiddetine Karşı Kadın Dayanışması: Mor Çatı Deneyimi” adlı atölye çalışmasında, kadına yönelik şiddetin arkasında yatan toplumsal sebepleri, şiddetin türlerini, kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerini ve şiddetle mücadele mekanizmalarını konuştuk. Festival süresince standımızda ziyaretçilerle buluştuk. Mor Çatı’nın çalışmalarını ve politikasını, yayınlarımızı ve ürünlerimizi paylaştık, festivale katılan diğer sivil toplum örgütleri ile iletişim sağladık. Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı dayanışmamızı güçlendirdik.
 
İsveç’li bağımsız kadın örgütü Roks’un verdiği 2021 Yılı Kadının Başarısı Ödülü’nü almanın mutluluğunu yaşıyoruz
 
Roks bu ödülü kadına yönelik erkek şiddeti ile ilgili çalışmalarımızın ve mücadelemizin Avrupa'da ve dünyada kadınların mücadelesine verdiği gücü hatırlatmak amacıyla veriyor. Biz de Roks'un, Avrupa'da ve dünyada mücadele yürüten feministlerin ve erkek şiddetine karşı dayanışma kurduğumuz kadınların gücü ile birlikte güçleniyoruz. Yaşasın feminist dayanışmamız!
 
Instagram
Twitter
Facebook
YouTube
Email


Mor Çatı’ya destek olmak için neler yapabilirsiniz?

Gönüllümüz olun | Bağışçımız olun

Bizimle iletişime geçmek için lütfen [email protected] adresini kullanın, bu maili cevaplamayın.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Tüm Hakları Saklıdır. © 2020

Abonelikten Çıkın