BÜLTEN 2022/Özel Sayı

Mor Çatı Yayınları
 
Mor Çatı’da kadınlardan edindiğimiz bilgi ve deneyimleri, yürüttüğümüz izleme çalışmalarının sonuçlarını ve düzenlediğimiz atölye ve çalıştaylarda gerçekleştirdiğimiz tartışmaları kamuoyu ile paylaşmak amacıyla yeni yayınlar hazırlıyoruz. Bu bültenimizde 2021 – 2022 yılında çıkardığımız yayın ve raporların yanı sıra yeniden bastıklarımızı da sizlerle paylaşıyoruz. Mor Çatı’ya, yayınlarımızı okuyarak ve paylaşarak da destek olabilirsiniz.
 
Mor Çatı 2021 Yılı Faaliyet Raporu
 


Faaliyet raporumuz 2021 yılındaki çalışmalarımızın yanı sıra şiddetin dinamikleri ve kurumların çalışmalarına ilişkin gözlemlerimizi içeriyor. Raporumuzda 2021 yılında Mor Çatı dayanışma merkezine başvuran ve sığınağımızda kalan kadınların maruz kaldıkları şiddete ve ihtiyaç duydukları desteklere dair detaylı bilgi bulabilirsiniz. Faaliyet raporumuzu Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair katkı sunmasını umarak sizlerle paylaşıyoruz.

Kadına Yönelik Şiddet: Kadınların Deneyimleri, Kurumlar ve Mecralar
 
Dissensus Araştırma tarafından yapılan araştırma 2020 Kasım ve Aralık aylarında İstanbul, Trabzon ve Mardin’de yaşayan ve yaş, eğitim ve sosyoekonomik durumları bakımından çeşitlilik gösteren 29 kadınla derinlemesine görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Bu araştırmayı, Mor Çatı’da dayanışma kurduğumuz kadınlar dışında deneyimleri öğrenmek ve araştırmacı gözüyle bizim de yıllardır tanık olduğumuz deneyimlere bakıldığında ortaya çıkacak sonuçları ortaya çıkarmak için yaptırdık.

Bu araştırma alandaki literatüre getirdiği kavramsallaştırmalarla önemli bir katkı sağlıyor. Kadınların kendi ağızlarından paylaşılan tanıklıkların ise şiddetin ve şiddetten uzaklaşmanın kadınlar açısından karmaşıklığı ve zorluğu kadar kadınların güçlü irade ve mücadelelerini yansıttığını düşünüyoruz. Türkiye’de kadına yönelik şiddetle anlayış ve politikalara ışık tutması dileğiyle sizlerle paylaşıyoruz.
 
Erkek Şiddetiyle Mücadelede Koordinasyona İlişkin İzleme Raporu

 
Erkek Şiddetiyle Mücadelede Koordinasyona İlişkin İzleme Raporu, Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarındaki mevcut durumu ortaya koyarken kurumlar arası koordinasyona odaklanarak mevcut sistemin kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerindeki etkisini ortaya koyuyor. 1 Ocak 2021 – 31 Ağustos 2021 dönemini kapsayan izleme raporuna Mor Çatı’ya başvuran 1072 kadının deneyimi kaynaklık ediyor.  
Kadınların Adalete Erişimi: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasalarının Uygulanmasında Baro Adli Yardım Bürolarının Rolü

Bu rapor, kadınların sahip oldukları hakları kullanmak için başvurdukları yasal mekanizmalarda karşılaştıkları güçlükler ve hak ihlallerini odağına alan ve kadınların, aile hukukunu ilgilendiren davalarının yanı sıra 6284 sayılı Kanun’dan doğan haklarına, ulusal ve uluslararası hukukun getirdiği haklara ne ölçüde ve nasıl eriştiklerine dair çalışmamızı yansıtmaktadır. Yaptığımız çalışma ile şiddet gören ve/veya yoksullaştırılan kadınların adalete erişimleri, bu bağlamda bir avukatın desteğinden yararlanabilmeleri için önem taşıyan baroların adli yardım bürolarınca kadınlara verilen hukuki desteklerin kapsamının ve niteliğinin tespitini ve iyileştirilmesini amaçladık.
 
Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı
 
Türkiye’de erkek şiddetine karşı mekanizmaların işleyişi ve mücadelemiz üzerine tartışmak üzere Mor Çatı olarak 17 Nisan 2021’de “Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” düzenledik. gerçekleştirilen sunum ve tartışmaları kapsayan bir yayın hazırladık. Bu yayın, çalıştayda yapılan konuşma ve tartışmaları metin olarak sunmanın yanı sıra çalıştay sonuç bildirgesini de içermektedir.
 

Uluslararası Rapor ve Yayınlar

CEDAW 8. Periyodik Dönem Gölge Raporu
 
Mor Çatı olarak içinde bulunduğumuz Türkiye CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan 8. Periyodik Dönem Gölge Raporu Temmuz 2021’de Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi’ne sunulmuştur.


Türkiye’de Erkek Şiddetinin ve Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının Çocuk Haklarına Etkisi Raporu
 
Türkiye’de Erkek Şiddetinin ve Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının Çocuk Haklarına Etkisi gölge raporu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 91. oturumunda sunulmak üzere hazırlanmıştır.


Cinsel şiddete maruz kalan kadınlar için uzman destek hizmetleri oluşturma ve sağlama konusunda umut vadeden uygulamalar
 
Üyesi olduğumuz Avrupa-Şiddete Karşı Kadınlar Ağı (WAVE) tarafından hazırlanan, Türkçe’ye çevirdiğimiz bu rapor, cinsel şiddete maruz kalan kadınlara sunulan destekler konusunda Batı Balkanlar ve Türkiye’deki kadın STK’ları ve politika yapıcılar için yasal ve pratik konulara dair genel bir değerlendirme sunuyor.
 

Yenilenen yayınlarımız

 
“Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Sayılı Kanun” broşürümüzün İngilizce, Arapça ve Farsça çevirilerine İspanyolca ve Portekizce de eklendi. Dil tercihlerini Mor Çatı'ya gelen başvurular üzerinden değerlendirdik. Broşürün tüm dillerine buradan ulaşabilirsiniz.
 
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Hukuk Mekanizmaları: Pratik Bilgiler El Kitabı”mız güncellenerek yeniden basıldı.
 
Mor Çatı’nın 25. Yılında çıkarılan “Feminist Dayanışma ile 25.yıl” kitabımız yeniden düzenlenerek basıldı. Yıllar içinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı hatırladığımız “Anıyoruz” bölümü eklenerek yenilenmiş kitabımıza buradan ulaşabilirsiniz.
 
“ADALETİN CİNSİYETİ: Erkek Şiddeti ile Mücadelede Hukuki Deneyimler” kitabımızı yeni bir önsöz ekleyerek tekrar bastık.
 
Instagram
Twitter
Facebook
YouTube
Email


Mor Çatı’ya destek olmak için neler yapabilirsiniz?

Gönüllümüz olun | Bağışçımız olun

Bizimle iletişime geçmek için lütfen [email protected] adresini kullanın, bu maili cevaplamayın.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Tüm Hakları Saklıdır. © 2020

Abonelikten Çıkın