Skip to main content
Kitaplar

Kadına Yönelik Şiddet: Kadınların Deneyimleri, Kurumlar ve Mecralar

By 20 Eylül 2021Eylül 22nd, 2021No Comments

Dissensus Araştırma tarafından yapılan araştırma 2020 Kasım ve Aralık aylarında İstanbul, Trabzon ve Mardin’de yaşayan ve yaş, eğitim ve sosyoekonomik durumları bakımından çeşitlilik gösteren 29 kadınla derinlemesine görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Bu araştırmayı, Mor Çatı’da dayanışma kurduğumuz kadınlar dışında deneyimleri öğrenmek ve araştırmacı gözüyle bizim de yıllardır tanık olduğumuz deneyimlere bakıldığında ortaya çıkacak sonuçları ortaya çıkarmak için yaptırdık. Çıkan sonuçlar deneyimimizle örtüşürken bizlere yeni kavram ve bakış açıları sundu. Bazı konular üstüne daha fazla düşünme alanı açtı.

Bu araştırma getirdiği alandaki literatüre getirdiği kavramsallaştırmalarla önemli bir katkı sağlıyor. Kadınların kendi ağızlarından paylaşılan tanıklıkların ise şiddetin ve şiddetten uzaklaşmanın kadınlar açısından karmaşıklığı ve zorluğu kadar kadınların güçlü irade ve mücadelelerini yansıttığını düşünüyoruz. Türkiye’de kadına yönelik şiddetle anlayış ve politikalara ışık tutması dileğiyle sizlerle paylaşıyoruz.

Kadına Yönelik Şiddet: Kadınların Deneyimleri, Kurumlar ve Mecralar

Leave a Reply