Skip to main content

Raporlar

Mor Çatı tarafından yayınlanan raporları pdf olarak indirebilirsiniz.

Filter

Avrupa Çalışma Ziyareti: Viyana ve Budapeşte’de Cinsel Şiddetle Mücadele Deneyimleri

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı olarak 11-14 Eylül 2023 tarihleri arasında, kadın örgütlerinin cinsel şiddete karşı kadınlarla dayanışma deneyimlerini dinlemek üzere Viyana ve Budapeşte şehirlerine…

Erkek Şiddetinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Velayete Dair Sorunlar

Bu çalışma Mor Çatı olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi ve Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü’ne yönelik şiddetin çocuklar üzerindeki etkisine dair hazırladığımız…

AİHM Opuz Grup Davası 2023 Gölge Raporu

2009 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye aleyhine verdiği kadına yönelik şiddet davaları Opuz Grup Davaları başlığında izleme altındadır. Türkiye, Opuz Grup Davaları için…

Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadelede Kolluk Uygulamaları

Bu raporda şiddetle mücadelede ilgili mevzuata göre ilk başvuru mercii olarak tanımlanan kolluk birimlerini odağımıza alıyoruz. Şiddete maruz kalan kadınlar tarafından en sık başvurulan kurum…

Depremden Etkilenen Bölgelerde Kadınların Şiddetten Uzaklaşma Deneyimleri ve Destek Mekanizmaları

Mor Çatı olarak depremden etkilenen illerde kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının ve şiddete maruz kalan ya da kalma riski altında olan kadın ve çocukların durumuna…

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Feminist Çalışma Pratikleri: İspanya, Portekiz ve İtalya Örneği

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen “Kadınlara Yönelik Yeni Sosyal Politikalar Konusunda Farkındalık Yaratmak, AB ve Türkiye Arasında Uygulamaların Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında 27…

Depremden Etkilenen Bölgede Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları

Mor Çatı olarak 6 Şubat 2023’te gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında, depremden etkilenen illerde kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının ve şiddete maruz kalan…

Türkiye’de Deprem Bölgesindeki Refakatsiz Çocukların Durumuna İlişkin Bilgi Notu

Bu bilgi notu, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından Türkiye'de deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların durumuna ilişkin olarak BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü ve BM…

Opuz Grup Davaları Türkiye raporuna yanıtımız

Bakanlar Komitesi İçtüzüğü Kural 9.2 Kapsamında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından 14 Kasım 2022 tarihinde Opuz Grup Davaları (no. 33401/02) hakkında sunulan bildirim Kural…

BM Çocuk Hakları Komitesine 93. Ön Oturum Toplantısı kapsamında sunulan bilgi notu

Bu not, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından Raporlama Öncesi Konu Listesinin Belirlenmesi ve 93. Ön Oturum Toplantısı (26-20 Eylül 2022) kapsamında BM Çocuk Hakları…

Velayet davalarında kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet hakkında

Bu rapor Birleşmiş Milletler Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü’nü velayet davaları, kadına yönelik şiddet ve çocuklara yönelik şiddet konularında bilgilendirmek…

AİHM Opuz Grup Davası 2022 Gölge Raporu

2009 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'yi Nahide Opuz ve annesini maruz kaldıkları sistematik erkek şiddetine karşı korumayarak ayrımcılığa neden olduğu için mahkum etmişti.…

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadın STK’ları ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları arasında İşbirliği

WAVE Ağı tarafından hazırlanan bu araştırma, kadın örgütleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve/veya artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Mor Çatı olarak çevirdiğimiz…

Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Raporu

Bu gölge rapor Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi’ne Türkiye devletinin hazırlayacağı ikinci periyodik…

CEDAW 8. Periyodik Dönem Gölge Raporu

CEDAW, Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, BM’nin sekiz temel sözleşmesinden biridir ve cinsiyetler arası eşitliği amaçlamaktadır. BM düzeyinde sözleşmeye taraf…

Türkiye’de Erkek Şiddetinin ve Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının Çocuk Haklarına Etkisi Raporu

Türkiye’de Erkek Şiddetinin ve Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının Çocuk Haklarına Etkisi gölge raporu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 91. oturumunda sunulmak üzere hazırlanmıştır. Türkiye’de Erkek…

Erkek Şiddetiyle Mücadelede Koordinasyona İlişkin İzleme Raporu

Erkek Şiddetiyle Mücadelede Koordinasyona İlişkin İzleme Raporu, Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarındaki mevcut durumu ortaya koyarken kurumlar arası koordinasyona odaklanarak mevcut sistemin kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerindeki…

Cinsel şiddete maruz kalan kadınlar için uzman destek hizmetleri oluşturma ve sağlama konusunda umut vadeden uygulamalar

Avrupa-Şiddete Karşı Kadınlar Ağı (WAVE) tarafından hazırlanan bu rapor, cinsel şiddete maruz kalan kadınlara sunulan destekler konusunda Batı Balkanlar ve Türkiye’deki kadın STK’ları ve politika…

TİHEK’ten Gelen Bilgi Talebine İlişkin KİH-YÇ ve Mor Çatı Olarak İlettiğimiz Ortak Görüşümüz

TİHEK'ten 08.02.2021 tarihinde gelen "çalışma alanınızla ilgili yaşanan sorunlar ve buna ilişkin bilimsel verilere dayalı çözüm önerilerinin" gönderilmesi talebine Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği…

AİHM Opuz Grup Davası Gölge Raporu

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bir kadını şiddetten koruyamayarak öldürülmesine sebep olmaktan cezalandırıldığı Opuz davası nedeniyle hala izleme altında. Türkiye tarafından, Opuz grup davaları…

Koronavirüs Salgını ve Kadına Yönelik Şiddet / Mor Çatı Kasım – Aralık 2020 Raporu

Kadına yönelik şiddete mücadele mekanizmalarının etkinliğinde en büyük engel kanun ve yönetmelikleri uygulamaya direnerek görev ihmali yapan kamu görevlileri. Koronavirüs salgını öncesinde de sıklıkla karşılaştığımız…

Koronavirüs Salgını ve Kadına Yönelik Şiddet / Mor Çatı Eylül – Ekim 2020 Raporu

Kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki kanun ve yönetmeliklerin kamu görevlilerinin keyfi tavırları, bilgisizlikleri ve kadınlara yönelik ayrımcı tutumları nedeniyle gerektiği gibi uygulanmadığını her dönem gözlemliyoruz.…

Koronavirüs Salgını ve Kadına Yönelik Şiddet / Mor Çatı Temmuz – Ağustos 2020 Raporu

Koronavirüs salgını önlemlerinin hafiflediği, hayatın “yeni normal”e döndüğü yaz aylarında, şiddetten uzaklaşma mücadelesi veren kadınlar ihlal hikayelerini paylaşmaya devam etti. Nisan ayından bu yana hazırladığımız…

Koronavirüs Salgını ve Kadına Yönelik Şiddet / Mor Çatı Haziran 2020 Raporu

Koronavirüs salgını sürecinde sosyal izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamalarının halihazırda mevcut olan uygulama sorunlarını nasıl derinleştirdiğini hazırladığımız rapor ve bültenlerle paylaştık. Koronavirüs salgını şiddet önleme…

Koronavirüs Salgını ve Kadına Yönelik Şiddet / Mor Çatı Mayıs 2020 Raporu

Koronavirüs salgın koşullarında kadına yönelik şiddet mekanizmalarının nasıl çalıştığına dair izleme yapmaya devam ediyoruz. Yaşadıkları şiddet nedeniyle Mor Çatı’dan destek alan kadınlar, şiddetten uzaklaşmaya çalışırken…

Koronavirüs Salgını ve Kadına Yönelik Şiddet / Mor Çatı Nisan 2020 Raporu

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının resmi olarak açıklanmasından bu yana salgın koşullarında kadına yönelik şiddet mekanizmalarının nasıl çalıştığını, kadınların deneyimleri ve kurum görüşmelerimiz sonucunda öğrenip kamuoyu…

Koronavirüs Salgını Süresince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme Raporu

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı günden bu yana olağanüstü süreçlerden geçiyoruz. Evde kalma çağrıları dahil çeşitli önlem ve uygulamalar hayatımıza girerken kamuoyunda dillendirilen endişelerden biri…

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Alanındaki Olağanüstü Hal Uygulama İzlenimleri

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı olarak 1990 yılından bu yana kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışmaktayız. Kurumumuz İstanbul’da olmakla birlikte Türkiye’nin her yerinden başvuran kadınlara…

Mor Çatı Deneyimi Kadına Yönelik Şiddete Dair Neler Anlatıyor?

Bu rapor Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle yürütmekte olduğumuz “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında Mor…

Neden Kadınların “Nafaka Hakkına Dokunmayın” Diyoruz

Son zamanlarda nafaka hakkı üzerine yapılan tartışmaların yanlış ya da eksik bilgiler içerdiğini ve kadınlardan yana bir bakış açısından tamamen uzak olduğunu görüyoruz. Yapılan tartışmalarda…

Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi, Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk Seminerleri: Eğitim Değerlendirme ve Etki Ölçümü Raporu

Bu rapor, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yürütülmüş olan “Kadınların…

İstanbul Sözleşmesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kadın Örgütlerinin Gölge Raporu

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği…

Veri Toplamanın Önemi ve Dijital İmkanlar Atölyesi Raporu

Şiddetten uzaklaşmaya çalışan kadınlarla yürüttüğümüz dayanışma temelli çalışmaların bizlere öğrettiği şey, tek bir vaka içinde anlaşılmaz ya da münferit durabilen verilerin aslında pek çok farklı…

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama ve Yönetim Modellerine Karşılaştırmalı Bakış

Mor Çatı’da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle yürütmekte olduğumuz “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında ilk…

Kamu Hastaneleri Kürtaj Uygulamaları Araştırma Raporu

Mor Çatı’nın da içinde bulunduğu Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultay’ı bileşeni  12 kadın örgütü, bulundukları illerin kamu hastanelerini telefonla arayarak hastanede kürtaj yapılıp yapılmadığını…

Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu

Türkiye’de, Kadın Hareketi’nin mücadelesiyle kadına yönelik şiddeti önlemeye ve şiddete maruz kalan kadınları korumaya yönelik olumlu yasal düzenlemeler gerçekleşmesine karşın, yasaların uygulanmasında hala ciddi sorunlarla…

6284 Sayılı Kanun Uygulamaları İzleme Raporu

Mor Çatı, 15 Nisan 2013-15 Nisan 2014 tarihleri arasında, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Matra Fonu’nun finansal katkısıyla 6284 Sayılı Kanun Uygulamaları ve Yaygın Olumlu Örnekler (Law…

Nisan 2010 – Aralık 2011 İzleme Raporu

Bu rapor, Mor Çatı, VAKAD ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin 15 Mart 2010-15 Şubat 2012 tarihleri arasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal katkısı ile yürüttüğü “Eviçi…