Skip to main content
Raporlar

Depremden Etkilenen Bölgelerde Kadınların Şiddetten Uzaklaşma Deneyimleri ve Destek Mekanizmaları

By 6 Temmuz 2023No Comments

Mor Çatı olarak depremden etkilenen illerde kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının ve şiddete maruz kalan ya da kalma riski altında olan kadın ve çocukların durumuna dair izleme yapmak üzere 20-24 Şubat 2023 tarihlerinde Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Adana’yı ziyaret etmiş ve gözlemlerimizi raporlaştırmıştık. 25-28 Nisan 2023 tarihleri arasında deprem bölgesine 2. ziyaretimizi gerçekleştirdik.

Bu ziyaretimizde Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Adana’da mevcut duruma, destek mekanizmalarına dair gözlemde bulunduk. Ziyaretimizde bölgede hizmet sağlayan ŞÖNİM, barolar ve yoğun göç alan ildeki bir belediye ile görüşme gerçekleştirdik. İlk ziyaretimizi planlarken deprem bölgesindeki kadınlarla nasıl dayanışma kurabileceğimizi anlamayı ve şiddetle mücadele etmekle yükümlü olan destek mekanizmalarının durumunu kavramayı hedeflemiştik. Böylelikle destek mekanizmalarındaki sorunları görerek raporlama ve Mor Çatı’ya yaşadığı şiddet nedeniyle başvuran kadınlara doğru yönlendirme yapabilmek için bilgi edinme olanağına eriştik.

İkinci ziyaretimizin temel amacını ise aradan geçen iki ay içerisinde kadına yönelik şiddetle mücadele destek mekanizmalarının çalışmasında bir iyileşme olup olmadığını görmek oluşturuyordu. Deprem bölgesinde yaşayan ya da deprem nedeniyle farklı bir şehre göç etmek durumunda kalmış kadınlar Mor Çatı’ya şiddet nedeniyle başvurduğunda, kurumlara ulaşmakta güçlük yaşadıklarını ve bunun haklarına erişimi engellediğini gözlemliyorduk. Bu nedenle bu kurumları yerinde ziyaret ederek yaşanan güçlükleri anlamak ve kadınların desteklere erişimindeki sorunları birlikte tartışabilmek istedik. Okuyacağınız rapora bu ziyaretimize dair gözlemlerimizin yanı sıra, Mor Çatı’ya başvuran kadınlardan edindiğimiz bilgi ve deneyimler ve Mor Çatı olarak düzenlediğimiz sosyal çalışmacılar ve psikologlara yönelik atölye çalışmalarına deprem bölgesinden katılan kadınların deneyimleri kaynaklık ediyor.

Depremden Etkilenen Bölgelerde Kadınların Şiddetten Uzaklaşma Deneyimleri ve Destek Mekanizmaları