Mor Çatı’da şiddetten uzaklaşma mücadelesi veren kadınlarla kurulan dayanışma en önemli bilgi kaynağını oluşturur. Dayanışma merkezi ve sığınakta yapılan görüşmelerde kadınların deneyimlerinden edinilen bilgiler erkek şiddeti ile mücadele araçlarının uygulamasını izleme ve politika oluşturma imkanı sunar.

Mor Çatı’ya başvuran kadınların deneyimleri, kadınların şiddetten uzaklaşmaya çalışırken nelere ihtiyaç duyduklarını ve karşı karşıya kaldıkları engelleri görmeyi sağlar. Kadınlardan edinilen bilgi ve alanda çalışmanın kazandırdığı deneyim ışığında hem yasalarda yapılması gereken kadından yana dönüşümler belirlenir hem de hali hazırda var olan yasaların uygulamasındaki eksikler tespit edilir. Uygulamadaki eksiklerin giderilmesi için kadına yönelik şiddetle mücadelede yetki ve sorumluluğu olan kamu kurumlarının çalışma ve politikalarının izleme ve değerlendirmesi yapılır; bu amaçla bilgi edinme başvuruları yürütülür. İzleme ve değerlendirme sonuçları kamuoyu ile paylaşılarak kamu otoriteleri üzerinde baskı oluşturmak için çabalanır. CEDAW, GREVIO gibi uluslararası izleme mekanizmalarına mevcut durumu aktaran raporlar sunulur.

Yasaların etkili olarak uygulanması için öneriler geliştirmek amacıyla ayrıca Türkiye dışından iyi uygulamalar takip edilir ve raporlanır; çeşitli uluslararası ağ ve platformların parçası olarak bilgi ve deneyim paylaşılır.

Gerekli yasal dönüşümü gerçekleştirebilmek için Mor Çatı’nın da parçası olduğu bağımsız kadın ve feminist örgütlerin bir araya gelerek oluşturduğu ortak platformlar aracılığıyla kampanya ve eylemlilikler düzenlenir. Mor Çatı TCK 103 Platformu, Kürtaj Haktır Karar Kadınların, Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem, Kadınlar Birlikte Güçlü, Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu gibi platformlara üyedir.

Türkiye’de Kadınların Yasal Kazanımları