Skip to main content

Şiddete Uğradığınızda Neler Yapabilirsiniz?

Şiddet görüyorsanız evinizi terk etmeden koruma talep edebilirsiniz

Şiddete uğradıysanız veya uğrama tehlikesi altında iseniz, şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişilere karşı önleyici tedbirler alınmasını isteyebilir ve bu kişileri evden uzaklaştırabilirsiniz. Medeni halinize bakılmaksızın siz değil, size şiddet uygulayan kişi veya kişiler evden uzaklaştırılır. 8 Mart 2012 tarihinde yasalaşan 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca, şiddet uygulandığı anda polis, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde (acil durumlarda) mahkeme veya mülki amir (Kaymakamlık-Valilik) kararı aramadan şiddete karşı tedbir almak durumundadır.

Şiddetin gerçekleştiği anlarda polis hangi tedbirleri almakla yükümlüdür?

 • Şiddete maruz kaldıysanız size ve çocuklarınıza uygun barınma yeri sağlamakla,
 • Hayati tehlikeniz varsa talebiniz üzerine veya resen, fiziki koruma sağlamakla,
 • Size şiddet uygulayan kişinin tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmasını önlemekle,
 • Şiddet uygulayan kişinin ortak konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmasını ve ortak konutun size tahsis edilmesini sağlamakla,
 • Şiddet uygulayan kişinin size ve sizin bulunduğunuz konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasını sağlamakla,
 • Şiddete uğramamış olsa bile yakınlarınıza, tanıklarınıza ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarınıza yaklaşılmamasını sağlamakla yükümlüdür.

Bu tedbirlerin polis tarafından alındığı tarihi takip eden ilk iş günü, ilgili makamda tedbirin devamını talep edebilirsiniz.

Aile Mahkemesi Hakimleri şiddeti önlemek için ne tür tedbirler alınmasını sağlayabilir?

Size şiddet uygulayan ile aynı yerde çalışıyorsanız şiddet uygulayanın işyerinin değiştirilmesini,

Şiddet uygulayan ile evli iseniz müşterek yerleşim yerinin değiştirilmesini,

Şiddet uygulayan ile evli iseniz ve evlilik birliğini sürdürdüğünüz konut üzerinde aile konutu şerhi yok ise bu ev üzerine doğrudan `aile konutu şerhi` konmasını talep edebilirsiniz.

Yeni yasa uyarınca, şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişilerden size yönelebilecek hayati bir tehlike mevcutsa ve alınan tüm bu tedbirler yeterli olmayacaksa 27.12. 2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu`ndan yararlanarak, “kimlik ve ilgili diğer bütün belgelerinizin değiştirilmesini Aile Mahkemesi Hakimi`nden talep edebilirsiniz.

Önleyici tedbir de talep edebilirsiniz

Yeni yasa, şiddet uygulayana veya uygulama ihtimali olan bireylere karşı da önleyici tedbirler alınmasını da öngörüyor.

 • Aile Mahkemesi`nden şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali olan kişilere hakkında,
 • Size yönelik şiddet tehdidi, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını,
 • Müşterek, ortak yaşadığınız konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmasını ve ortak konutun size tahsis edilmesini,
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasını,
 • Çocuklarınız ile ilgili görüşmelerin refakatçı eşliğinde yapılmasını, kişisel ilişkinin sınırlandırılmasını veya tümüyle kaldırılmasını,
 • Size, çocuklarınıza, şiddete tanıklık eden kimselere yaklaşılmamasını,
 • Şahsi eşyalarınıza ve ev eşyalarınıza zarar verilmemesini,
 • İletişim araçları ve sair araçlar ile sizi rahatsız etmemesini,
 • Silahı varsa, silahını polise teslim etmesini,
 • Size şiddet uygulayan kişi silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevlisi ise, örneğin, polis veya güvenlik görevlisi ise, aynı şekilde silahını ilgili makamlara teslim etmesini,
 • Alkol, uyuşturucu madde, uyarıcı madde kullanıyorsa, madde etkisi altındayken size ve çocuklarınıza yaklaşmamasını talep edebilirsiniz.

Size şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişinin bir sağlık kuruluşundan muayene ve tedavisinin sağlanmasını,

Size şiddet uygulayan evin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan kişi ise ve daha önceden verilmiş bir nafaka kararı mevcut değilse, tedbir nafakası verilmesini talep edebilirsiniz.

Yeni yasa hükmüne göre, bu tedbir kararlarını en çabuk ve en kolay ulaşılabileceğiniz yerin hakiminden, mülki amirden (Kaymakamlık) veya polisten talep edilebilirsiniz.

Koruyucu tedbir kararlarının verilmesi için belge aranmaz. Ancak önleyici kararların alınması için üstü kapalı da olsa delil arama koşulu getirilmiştir. Bu nedenle telefon mesajı, e-mail gibi,  tüm delilleri saklamayı ihmal etmeyin. Fiziksel şiddete uğradığınızda, size en yakın hastaneye veya aile hekiminize başvurarak darp raporu talep edin. 6284 sayılı yasa şiddet vakalarında davaların acil olarak çözüme kavuşturulmasını da öngörüyor, bu nedenle gecikmeksizin karar alınması talebinizi yineleyin.

Yasada belirtilen şiddet kavramı yalnızca fiziksel şiddeti değil, ekonomik sözel ve duygusal şiddeti de kapsamaktadır. Örneğin eşiniz size fiziksel şiddet uygulamıyor olsa bile size para vermemesi, artık yaşlandığınızı ve çekici olmadığınızı söyleyerek sizi aşağılaması, kendinize olan güveninizi sarsıcı sözler kullanması, hakaret etmesi duygusal şiddete uğradığınız anlamına gelir. Bu tür sözel ya da duygusal şiddete uğradığınız durumlarda da bahsi geçen yasadan yararlanmayı talep edebilirsiniz.