Skip to main content

Kitaplar

Kitapların online pdf versiyonlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Filter

Şiddetin Normalleştirilme Süreci

Eva Lundgren'in bu çalışması ilk kez İsveç Ulusal Kadın Sığınakları Organizasyonu (ROKS) tarafından yayımlandı. Çalışma, İsveç gibi "modern" sayılan bir toplumda kadınların durumuna ışık tutuyor, erkek şiddetini kavramayı kolaylaştırıyordu. "Şiddetin…

Kadına Yönelik Şiddet: Kadınların Deneyimleri, Kurumlar ve Mecralar

Dissensus Araştırma tarafından yapılan araştırma 2020 Kasım ve Aralık aylarında İstanbul, Trabzon ve Mardin’de yaşayan ve yaş, eğitim ve sosyoekonomik durumları bakımından çeşitlilik gösteren 29 kadınla derinlemesine görüşme yapılarak gerçekleştirildi.…

Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

Türkiye’de erkek şiddetine karşı mekanizmaların işleyişi ve mücadelemiz üzerine tartışmak üzere Mor Çatı olarak 17 Nisan 2021'de düzenlediğimiz “Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı”nda gerçekleştirilen sunum ve tartışmaları…

Kadınların Adalete Erişimi: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasalarının Uygulanmasında Baro Adli Yardım Bürolarının Rolü

Mor Çatı 1 Aralık 2019-30 Nisan 2021 tarihleri arasında Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu İnsan Hakları Fonu’nun katkısıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasalarının Uygulanmasının İzlenmesi (Monitoring Practices of Laws on…

Feminist Dayanışma ile 25 Yıl

Mor Çatı'nın 25. yılı için hazırlanan bu kitap Mor Çatı’nın tarihçesini, politikasını ve işleyişini aktarıyor, çalışan ve gönüllü deneyimlerinin yanı sıra çizgili anlatımları, gazete arşivlerini içeriyor. Feminist Dayanışma ile 25…

Soru ve Yanıtlarla Erkek Şiddetine Karşı Kadın Dayanışması

Bu kitaptaki sorular şiddete maruz kalan kadınların şiddetten uzaklaşmaya karar verme aşamasında en çok sorduğu sorular. Dayanışma merkezi ve sığınakta kadınlarla dayanışma gösterirken birçok kadının bu kaygıları taşıdığını görüyoruz. Bunun…

2010’larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları, Dayanışma Merkezleri ve Dayanışma Politikaları: Türkiye’den ve Avrupa’dan Deneyim Paylaşımları Konferansı

26-27 Şubat 2016 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlediğimiz  “2010’larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları, Dayanışma Merkezleri ve Dayanışma Politikaları: Türkiye’den ve Avrupa’dan Deneyim Paylaşımları” başlıklı uluslararası konferansta yapılan sunumları içeren bir…

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Hukuk Mekanizmaları: Pratik Bilgiler El Kitabı

28 Şubat 2016 tarihinde avukatlara yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Mekanizmalar” başlıklı atölye gerçekleştirildi. Kitap, başta avukatlar olmak üzere kadına yönelik şiddet alanında çalışan ve mücadele eden herkes için…

Kadın Da(ya)nışma Merkezleri ve Sığınaklar Nasıl Olmalı? Pratik Bilgiler El Kitabı

Kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve kadın örgütlerine bağlı çalışan kadın dayanışma merkezleri ve sığınakların çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan el kitabının içeriği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın 1990’dan bu yana…

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede “İyi” Uygulamalar

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede “İyi” Uygulamalar kitabını, Ekim 2016’da Berlin’de ve Ocak 2017’de Stockholm ve Viyana’da sığınak, dayanışma merkezi, acil telefon hattı yürüten kadın örgütleri, belediyelerin ilgili birimleri ve kamu…

Hukuk, Sosyal Politika ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Açısından ŞÖNİM’ler (KOZA’lar) Çalıştayı

Ocak 2013 yılında Kadir Has Üniversitesinde yaptığımız Hukuk, Sosyal Politika ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Açısından ŞÖNİM’ler (KOZA’lar) Çalıştayı’nda yapılan sunumları ve tartışmaları kapsayan bir yayın hazırladık. Bu çalıştayda Mor…

Erkek Şiddetinin Bilgisine Ulaşmak Neden Güçtür?

Mor Çatı’nın gerçekleştirdiği dayanışma ve politik mücadele kapsamında kadına yönelik erkek şiddeti ile ilgili istatistik oluşturmak ve veri toplamak gibi bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte güvenilir veri bulma ihtiyacımız da günden…

Erkek Şiddeti ile Başa Çıkmak: Sosyal Çalışmacı ve Gönüllü El Kitabı

Mor Çatı’nın kendi deneyimlerinden ve kurultaylarda karşılaşma fırsatı bulduğu sosyal çalışmacıların, başka kadın örgütlenmesi gönüllülerinin deneyimlerinden beslendi. Kadınların erkek şiddetinden uzaklaşma sürecinde önlerine çıkan engellerin görünür kılınabilmesini, bunun için de…

Adaletin Cinsiyeti: Erkek Şiddeti ile Mücadelede Hukuki Deneyimler

Bu çalışmada, yaşadığı şiddet nedeni ile Mor Çatı’ya başvuran on kadın ile derinlemesine görüşmeler yapıldı. Yirmi üç yıldır alanda çalışan Mor Çatı’nın dayanıştığı, anlatıları ile bu kitabın oluşmasını sağlayan kadınlar,…

SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA : Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı

Mor Çatı Yayınları, Mart 2012 1998 yılından bu yana her yıl  toplanan Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı'nın örgütleyicileri ve ana bileşenleri, sığınağı veya dayanışma merkezi bulunan ya da bunları açmayı…

Evdeki Terör / Kadına Yönelik Şiddet

Mor Çatı Yayınları, 1996 Bu kitabın gerçek yazarları yaşadığı şiddeti açıklamayı göze alan bine yakın kadındır. Bazıları ölüm tehlikesini, bazıları var olan sınırlı olanaklarını kaybetmeyi göze alarak konuşan, şiddeti ifadelendiren…

Şiddete Karşı Anlatılar / Ayakta Kalma ve Dayanışma Deneyimleri

Mor Çatı Yayınları, Ocak 2009 (2. basım) Kitap, erkek şiddetine maruz kalmış, buna karşı çıkmış, ardından Mor Çatı ile buluşmuş kadınların tanıklıklarından oluşuyor. 15 kadın, yaşadıkları şiddeti, direnme ve başka…

Şiddetten Uzakta

Bir Sığınak Nasıl kurulur? Nasıl Yürütülür? Mor Çatı Yayınları, Aralık 2007 Kitabın özgün adı: Away from Violence Yayıma hazırlayan: Beril Eyüboğlu Çeviri: Zeynep K. Korkman Bir sığınak kurmak isteyen, planlama…

Kadın Sığınakları III. ve IV. Kurultayları

Mor Çatı Yayınları, Kasım 2003 Kitap 18-19-20 Kasım 2000'de Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın ev sahipliğinde yapılan Kadın Sığınakları III. Kurultayı ve Antalya'da 24-25 Kasım 2001'de Antalya Kadın Danışma ve…

Kadın Sığınakları I. ve II. Kurultayları

Mor Çatı Yayınları, Temmuz 2000 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın çağrısı ve Heinrich Böll Vakfı'nın katkılarıyla İstanbul'da (1998) ve Mersin'de (1999), Türkiye'nin birçok şehrinden gelen katılımcılarla Kadın Sığınakları Kurultayları düzenlendi.…

Geleceğim Elimde

Mor Çatı Yayınları, Mart 1998 Mor Çatı Yayınları Kadın İncelemeleri Dizisi'nin ikinci kitabı, Mor Çatı'ya başvuran kadınların yaşadıkları şiddete ait veri çözümlemelerini ve bir yıllık sığınak deneyimini anlatıyor. (daha&helliip;)

Şimdi Sığınak İçin

Dayağa Karşı Kadın Dayanışması Kampanyası K Yayınları, Ekim 1989 Herşey 1987 yılının Şubat ayında başladı.. Çankırı'da bir yargıç, dayak yediği için boşanmak isteyen bir kadının talebini "kadının sırtından sopayı, karnından…

Kürtaj

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu ile beraber 19 Şubat 2011 yılında düzenlediğimiz Kürtaj panelinin metinlerini içeren bu kitap Türkiye'deki kürtaj politikalarına dair bir tartışma sunmaktadır. Kürtaj