Skip to main content
Kitaplar

Erkek Şiddetinin Bilgisine Ulaşmak Neden Güçtür?

By 29 Mayıs 2014Şubat 28th, 2020No Comments

Mor Çatı’nın gerçekleştirdiği dayanışma ve politik mücadele kapsamında kadına yönelik erkek şiddeti ile ilgili istatistik oluşturmak ve veri toplamak gibi bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte güvenilir veri bulma ihtiyacımız da günden güne artmakta. Bununla birlikte kamu kurumlarının gerek uluslararası sözleşmeler gerekse de yasal düzenlemeler  çerçevesinde kadına yönelik erkek  şiddetine ilişkin veri toplama yükümlülüğü bulunmakta. Bu proje kapsamında ortaya çıkardığımız raporlardan birisi de kadına yönelik erkek şiddetine dair verilerin yetersizliği üzerine bir çalışma sunmakta.

Mor Çatı’nın gerçekleştirdiği dayanışma ve politik mücadele kapsamında kadına yönelik erkek şiddeti ile ilgili istatistik oluşturmak ve veri toplamak gibi bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte güvenilir veri bulma ihtiyacımız da günden güne artmakta. Bununla birlikte kamu kurumlarının gerek uluslararası sözleşmeler gerekse de yasal düzenlemeler  çerçevesinde kadına yönelik erkek  şiddetine ilişkin veri toplama yükümlülüğü bulunmakta. Bu proje kapsamında ortaya çıkardığımız raporlardan birisi de kadına yönelik erkek şiddetine dair verilerin yetersizliği üzerine bir çalışma sunmakta.

Bu rapor, tam da kadına yönelik şiddete ilişkin çözüm olarak sunulan ŞÖNİM’lerin alt yapısı ve şiddete ilişkin veri sisteminin ayrıntılı olarak düzenlendiği ŞÖNİM  yönetmelik taslağının tartışıldığı bir süreçte yayınlanmakta. Rapor’da dikkat çekilen konu ile Türkiye’de erkek şiddetinin bilgisine ulaşmanın yani güvenilir veri bulmanın neden bu kadar zor olduğuna,  buna karşın şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların bilgilerinin yeni tasarlanan “veri sistemi” adıyla ne kadar kolay elde edilebileceğine ilişkin bir değerlendirme sunmakta. Bu rapor ile kadına yönelik erkek şiddetine ilişkin verilerin yetersizliğinin altı çizilmeye çalışılmış, raporun içerisinde son yasama döneminde kadına yönelik şiddete ilişkin TBMM’ye  sunulan soru önergeleri de toplu olarak yer almıştır.

Erkek Şiddetinin Bilgisine Ulaşmak Neden Güçtür?

Leave a Reply