Skip to main content

Şiddetsiz Yaşamak Hakkımız

Kadına yönelik şiddet suçtur! Şiddetten uzaklaşmak hakkımız! #ŞiddetsizYaşamakHakkımız Erkek şiddetine maruz kaldığımızda başvurabileceğimiz en önemli düzenlemelerden biri 6284 sayılı Kanun’dur. 6284 sayılı Kanun sizi şiddetten korumak ve size şiddet uygulayan kişileri engellemek için önemli olanaklar sağlıyor

Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa / 8 Mart 2022

Erkekler kadınları kontrol etmek, kısıtlamak, baskı altına almak için şiddet uygular. Çünkü kadınların özgür ve bağımsız hayatlar yaşaması dünyayı değiştirir. Dünyayı değiştirecek gücümüz var!  Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için hep birlikte, feminist dayanışmamızla mücadele ediyoruz.8 Mart’ımız kutlu olsun!

Psikolojik Şiddet / Şiddet Yalnızca Fiziksel Değildir

Duygusal güç veya ihtiyaçlar, kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla şiddet aracı olarak kullanılıyorsa “psikolojik şiddet” söz konusudur.

Ekonomik şiddet / Şiddet Yalnızca Fiziksel Değildir

Maddi güç ve üstünlük, bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa “ekonomik şiddet” söz konusudur.

Değiştirmek Mümkün

Şiddetten uzak bir hayatın mümkün olduğunu, değiştirmek için gücümüz olduğunu biliyoruz. 30. yılımızda Değiştirmek Mümkün diyoruz.

Bazıları için karantina bir ömür sürüyor

Bu videonun Covid-19 ile hiçbir ilgisi yoktur.

Mor Çatı Anlatıyor: Mor Çatı'nın Öyküsü

Mor Çatı gönüllüsü avukat Canan Arın Mor Çatı’nın öyküsünü Dayağa Karşı Yürüyüş’ten başlayarak anlatıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Ceza Kanunu'nda Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Suçları

Mor Çatı gönüllüsü avukat Perihan Meşeli Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları hakkında bilgi veriyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Medeni Kanun Kapsamında Haklarımız 2: Boşanma, Tazminat, Mal Paylaşımı

Mor Çatı gönüllüsü avukat Esra Baş Erbaş Medeni Kanun kapsamındaki boşanma, tazminat ve mal paylaşımına dair haklarımızı anlatıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Medeni Kanun Kapsamında Haklarımız 1: Boşanma, Nafaka, Velayet

Mor Çatı gönüllüsü avukat Ceren Akkaya Medeni Kanun kapsamındaki boşanma, nafaka ve velayet haklarımızı anlatıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Sayılı Kanun

Mor Çatı gönüllüsü avukatlar Funda Ekin ve Özlem Özkan, 6284 sayılı Kanun nedir, hangi durumlarda yararlanılabilir, kanun kapsamındaki haklar nelerdir, verilen tedbir kararı ihlal edilirse neler yapılabilir, başvurular nereye yapılır ve  başvuru yaparken nelere dikkat etmek gerekir sorularını yanıtlıyorlar.

Mor Çatı Anlatıyor: Kadın Sığınakları

Mor Çatı gönüllüsü sosyal çalışmacı Leyla Soydinç, kadın sığınakları nedir, sığınakta kalmak için nasıl başvurulur, sığınakta kadınları ve çocukları güçlendirici sosyal çalışma nasıl yapılır gibi soruları yanıtlıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Kadın Dayanışma Merkezleri 2

Mor Çatı gönüllüsü sosyal çalışmacı Açelya Uçan, kadın dayanışma merkezlerinin fiziksel koşulları nasıl olmalıdır, sosyal çalışma nasıl yapılır, çalışan ve gönüllüler arasında bilgi ve deneyim aktarımı nasıl yapılır sorularını yanıtlıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Kadın Dayanışma Merkezleri 1

Mor Çatı gönüllüsü sosyal çalışmacı Açelya Uçan, kadın dayanışma merkezleri nedir, hangi ilkelerle çalışır ve hangi destekleri verir sorularını yanıtlıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Şiddet Gördükleri Bir İlişkiden Çıkmak Kadınlar İçin Neden Zor?

Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Yıldırım Güneri, şiddet gördükleri bir ilişkiden çıkmak kadınlar için neden zor sorusunu yanıtlıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Şiddetin Döngüsü

Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Yıldırım Güneri, şiddetin döngüsünü anlatıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Kadına Yönelik Şiddetin Biçimleri 7 - Mobbing, Israrlı Takip ve Yalnızlaştırma

Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Yıldırım Güneri, kadına yönelik şiddet biçimleri olarak mobbing, ısrarlı takip (stalking) ve yalnızlaştırmayı anlatıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Kadına Yönelik Şiddetin Biçimleri 6 - Flört Şiddeti

Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Yıldırım Güneri, kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri olan flört şiddetini anlatıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Kadına Yönelik Şiddetin Biçimleri 5 - Dijital Şiddet

Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Yıldırım Güneri, kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri olan dijital şiddeti anlatıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Kadına Yönelik Şiddetin Biçimleri 4 - Ekonomik Şiddet

Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Yıldırım Güneri, kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri olan ekonomik şiddeti ve biçimlerini anlatıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Kadına Yönelik Şiddetin Biçimleri 3 - Cinsel Şiddet

Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Yıldırım Güneri, kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri olan cinsel şiddeti ve cinsel şiddete dair mit ve önyargıları anlatıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Kadına Yönelik Şiddetin Biçimleri 2 - Psikolojik (Duygusal) Şiddet

Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Yıldırım Güneri, kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri olan psikolojik (duygusal) şiddeti ve bu şiddet biçimini hangi davranışlarda görebileceğimizi anlatıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Kadına Yönelik Şiddetin Biçimleri 1 - Fiziksel Şiddet

Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Yıldırım Güneri, kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri olan fiziksel şiddeti anlatıyor.

Mor Çatı Anlatıyor: Şiddet Nedir?

Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Yıldırım Güneri, Mor Çatı’da ve danışan olarak görüştüğü kadınların deneyimlerinden yola çıkarak şiddet nedir ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet arasında nasıl bir ilişki vardır sorularını yanıtlıyor.

Feride Yıldırım Güneri

Sağlıksız Bir İlişkiden Çıkmak İçin Aşılması Gereken Psikolojik Engeller

2010’larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları, Dayanışma Merkezleri ve Dayanışma Politikaları Konferansı

Açelya Uçan ve Perihan Meşeli

Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının Yapısal ve İşlevsel Sorunları

2010’larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları, Dayanışma Merkezleri ve Dayanışma Politikaları Konferansı

2010'larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları, Dayanışma Merkezleri ve Dayanışma Politikaları

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Günü İstismar, Ve-saire, 2010

Tom’un ve diğer çocukların yaşadıkları sır olarak kalmasın!

Mor Çatı 20. Yıl, TBWA, 2010