Skip to main content

Broşürler

Mor Çatı tarafından yayınlanan broşürleri pdf olarak indirebilirsiniz.

Filter

Hayatımda Şiddete Yer Yok Güvende Olmak Hakkım

Çocuklara yönelik olarak hazırladığımız bu broşürde, ev içi şiddeti, etkilerini ve şiddete maruz kalındığında yapılabilecekleri anlattık. Çocuklar ev içi şiddetin tanığı olabildiği gibi doğrudan şiddete…

İlişkim Güvenli mi?

Flört şiddeti, romantik ilişkiler veya flört ilişkilerinde yaşanan, partner üzerinde güç kullanma ve partneri kontrol amacı taşıyan, şiddet içeren davranış, tutum ve düşünme biçimlerine işaret…

Mor Çatı Hakkında

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 1990 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla feministler tarafından kuruldu. Mor Çatı’da erkek şiddetine karşı mücadele feminist yöntemlere dayalı…

Erkeklerin Şiddetine Karşı Dur! Yaşamı Değiştir!

Kadına Yönelik Şiddet Nedir? Kadına yönelik şiddet, cinsiyeti nedeniyle ev içinde ve dışında kadına uygulanan sistematik şiddet davranışlarıdır. Bu şiddetin ardında, erkeklerin toplumun her alanında…

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sığınaklar

Sığınak Nedir? Sığınaklar, erkek şiddetine maruz kalan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten uzak ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları destekleri alabilecekleri yerlerdir. Sığınaklar,…

Cinsel Şiddeti Dile Getirmek Güç Ama Mümkün

Cinsel Şiddet Nedir? Cinselliğin kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak ve cezalandırmak amacıyla bir şiddet aracı olarak kullanılmasına “cinsel şiddet”  denir. Kadınlara kocaları, babaları, diğer…

Çocuk İhmalini ve İstismarını Önlemek Elimizde! Sessiz Kalma, Suca Ortak Olma!

Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismar Çocuk istismarı ve ihmali; ana, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce…

Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Sayılı Kanun

Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Sayılı Kanun In Prevention Male Violence Law No 6284 جلوگیری از خشونت مردانقانون شماره 6284 قانون رقم 6284 لمنع العنف الذكوري…

Sağlık Çalışanları için Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım Kılavuzu

Sağlık çalışanları, sıklıkla, bir kadının erkek şiddetine maruz kaldığını ilk fark eden kişiler olurlar. Dolayısıyla doktor ve hemşirelerin gerekli durumlarda hastalarını şiddet karşısında destek sunan…

Mor Çatı Veri Toplama Modeli ve Başvuru Takip Sistemi

Mor Çatı sığınağı ve dayanışma merkezinde kadınların mücadele ve güçlenme süreçlerinin takibini kolaylaştırmak ve Mor Çatı’ya aktardıkları deneyimi erkek şiddetiyle mücadelenin etkili bir aracına dönüştürebilmek…