Broşürler

Sığınak Nedir? Sığınaklar, erkek şiddetine maruz kalan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten uzak ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları destekleri alabilecekleri yerlerdir. Sığınaklar, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli mekanizmalardan biridir. Sığınaklarda öncelikli hedef can güvenliğini sağlamaktadır. Bu nedenle sığınakların yerleri gizlidir. Şiddetten uzakta, kendi hayatınızla ilgili kararları aldığınız bir sığınak güçlenmeniz ve şiddetsiz…

Kadına Yönelik Şiddet Nedir? Kadına yönelik şiddet, cinsiyeti nedeniyle ev içinde ve dışında kadına uygulanan sistematik şiddet davranışlarıdır. Bu şiddetin ardında, erkeklerin toplumun her alanında görülen egemenlikleri ve kadın ile erkek arasındaki eşitsizlikler yatar. Erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasının nedeni: güç göstermek, öfke boşaltmak, kadınları kontrol etmek ya da cezalandırmaktır. Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, dijital şiddet…

Erkek şiddetine maruz kaldığımızda başvurabileceğimiz en önemli düzenlemelerden biri 6284 sayılı Kanundur. Bu broşürde, acil ve genel durumlarda Kanun’dan nasıl yararlanabileceğimize ilişkin bilgilerin yanı sıra Kanun’un  tam metnine de yer verdik. Unutmayalım, metinde geçen tüm tedbirlerin uygulanmasını sağlayabiliriz! Kanuni haklarımızı elde etmek için bir avukatımızın olması gerekmiyor ama bir avukattan yardım almak sonuç almamızı kolaylaştırabilir….

Mor Çatı sığınağı ve dayanışma merkezinde kadınların mücadele ve güçlenme süreçlerinin takibini kolaylaştırmak ve Mor Çatı’ya aktardıkları deneyimi erkek şiddetiyle mücadelenin etkili bir aracına dönüştürebilmek amacıyla bir veri toplama modeli ve bu modele dayanarak bir başvuru takip programı tasarladık. Başta dayanışma merkezi ve sığınak çalışması yürütenler olmak üzere, erkek şiddeti ve bununla mücadeleye dair bilgi üretmek…

{imageshow sl=5 sc=1 /}  

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve Mor Çatı Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın insan hakkı ihlallerinin başında geliyor. Türkiye’de her 10 kadından 4’ü evde kocasının ya da sevgilisinin fiziksel şiddetine maruz kalıyor1. Aile, ev içinde ve yakın ilişkilerdeki kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutları bulunuyor. Bu…

Şiddetten uzaklaşmak için daha çok özgürlük! Türkiye’de kadın sığınakları için mücadele, feministler tarafından 80’li yılların sonunda başlatıldı. Erkek şiddetinin ne denli yaygın olduğu ortaya kondu. Ardından yapılan araştırmalar her 10 kadından 4’ünün fiziksel şiddet gördüğünü gösterdi. Üstelik şiddet fiziksel olanla sınırlı değildi, psikolojik, cinsel boyutları bulunuyordu. Kısacası erkek şiddetini besleyen sisteme karşı kadın dayanışması güçlendirilmeli, canımıza kasteden şiddet çemberinin dışına…

Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismar Çocuk istismarı ve ihmali; ana, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. Bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da…

Cinsel Şiddet Nedir? Cinselliğin kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak ve cezalandırmak amacıyla bir şiddet aracı olarak kullanılmasına “cinsel şiddet”  denir. Kadınlara kocaları, babaları, diğer erkek akrabaları, partnerleri,  erkek arkadaşları, iş hayatındaki erkekler vs cinsel şiddet uygulayabilmektedirler. Bu erkeklerin büyük çoğunluğu ise, sanılanın aksine, kadınların tanımadığı erkekler değil  iyi tanıdıkları ve  güvendikleri  erkeklerdir. Cinsel Şiddet…