Skip to main content
Broşürler

Mor Çatı Veri Toplama Modeli ve Başvuru Takip Sistemi

By 18 Mayıs 2018Şubat 28th, 2022No Comments

Mor Çatı sığınağı ve dayanışma merkezinde kadınların mücadele ve güçlenme süreçlerinin takibini kolaylaştırmak ve Mor Çatı’ya aktardıkları deneyimi erkek şiddetiyle mücadelenin etkili bir aracına dönüştürebilmek amacıyla bir veri toplama modeli ve bu modele dayanarak bir başvuru takip programı tasarladık. Başta dayanışma merkezi ve sığınak çalışması yürütenler olmak üzere, erkek şiddeti ve bununla mücadeleye dair bilgi üretmek isteyenlerle bu çalışmamızı paylaşmak için bu modeli ve programı anlatan bir broşür hazırladık.

Mor Çatı sığınağı ve dayanışma merkezinde kadınların mücadele ve güçlenme süreçlerinin takibini kolaylaştırmak ve Mor Çatı’ya aktardıkları deneyimi erkek şiddetiyle mücadelenin etkili bir aracına dönüştürebilmek amacıyla bir veri toplama modeli ve bu modele dayanarak bir başvuru takip programı tasarladık. Başta dayanışma merkezi ve sığınak çalışması yürütenler olmak üzere, erkek şiddeti ve bununla mücadeleye dair bilgi üretmek isteyenlerle bu çalışmamızı paylaşmak için bu modeli ve programı anlatan bir broşür hazırladık. Bu broşürde; bu çalışmaya neden ihtiyaç duyduğumuz, bu çalışmanın dayanışmaya ve politik mücadeleye hangi açılardan katkı sağladığı, nasıl veri topladığımız ve yöntemimizi hangi etik sorular etrafında şekillendirdiğimiz, geliştirdiğimiz modeli bir programa/yazılıma dönüştürmek için hangi aşamaları katettiğimiz gibi soruları yanıtlıyoruz. Ayrıca benzer bir çalışma yürütmek isteyenler için bilgilendirici olması için broşürde teknik uygulama süreci ve programın teknik altyapısına ilişkin temel bilgilere de yer veriyoruz. Bu çalışmanın erkek şiddetine ve bununla mücadeleye dair feminist bir yaklaşımla yerelden bilgi üretimine katkı sağlamasını umuyoruz.

Mor Çatı Veri Toplama Modeli ve Başvuru Takip Sistemi

Leave a Reply