Skip to main content
Broşürler

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sığınaklar

By 20 Temmuz 2022No Comments

Sığınak Nedir?

Sığınaklar, erkek şiddetine maruz kalan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten uzak ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları destekleri alabilecekleri yerlerdir. Sığınaklar, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli mekanizmalardan biridir. Sığınaklarda öncelikli hedef can güvenliğini sağlamaktadır. Bu nedenle sığınakların yerleri gizlidir. Şiddetten uzakta, kendi hayatınızla ilgili kararları aldığınız bir sığınak güçlenmeniz ve şiddetsiz yeni bir hayat kurmanız için önemlidir. Sığınakta kaldığınız süre içerisinde kendi hedefleriniz doğrultusunda kararlar verip bu hedefleri gerçekleştirebilirsiniz.

Patriyarka, kocasının eline mahkûm kadınlar olmadan yaşayamaz. Sığınak hareketinde verilen hizmetler, düzeni sorgular, zayıflatır, kadınlar üstündeki kıskacı aralamaya katkıda bulunur. Alternatif hayat olanakları açarak kadınların evliliğe mahkûmiyetlerini azaltır. Sığınak hareketinin öncesiyle sonrası kadınlar için aynı değildir. Kadınlar sıkışınca kaçabileceklerini bilirler, erkekler karılarının eskisi kadar sahipsiz olmadıklarını anlarlar, kendilerini denetlemek zorunda olduklarını öğrenirler.*

Türkiye’de feministler olarak “sığınak” kavramını kullanıyoruz; çünkü biliyoruz ki evdeki savaş ortamından uzaklaşmaya çalışan kadınlar evlerini terk edip güvenli bir ortama sığınmak için bu mekânlara geliyorlar. “Sığınak” kavramı toplumdaki sistematik erkek şiddetini deşifre ettiği için siyasetçiler ve yönetim kademesindeki kişiler, bu kavramı tercih etmeyip sığınakları “Kadın Konukevi” veya “Kadın Sığınma Evi” olarak adlandırıyorlar.

Güvende olmak hakkınızdır. Şiddetin sorumlusu siz değilsiniz. Şiddete katlanmak zorunda değilsiniz. Şiddetsiz bir hayat sizin ve çocuklarınızın hakkıdır!

5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre nüfusu 100 bini geçen belediyeler sığınak açmak zorundadır. Fakat Ekim 2016 yılı KSGM verilerine göre Türkiye’de sadece 137 sığınak bulunmaktadır. Yaşadığınız şehirde sığınak olup olmadığını ve size en yakın sığınağa nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’nü, Bakanlığın Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı veya Mor Çatı’yı arayabilirsiniz.

Sığınağa ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

• Şiddetten uzaklaşmak için gidebileceğiniz bir yer, destek alabileceğiniz bir kişi olmadığında

• Destek alabileceğiniz bir yer veya kişi olsa bile güvenlik sorunu nedeniyle adresinizi gizli tutmanız gerektiğinde

• Destek verenler sundukları desteği kestiğinde ya da yakında keseceğini söylediğinde

• Erkek şiddetine maruz kalan ve buna karşı mücadele veren diğer kadınlarla birlikte olma ve dayanışmayla güçlenmeye ihtiyacınız olduğunda

Size şiddet uygulayan kişi ya da kişilerden uzaklaşmak isterseniz sığınağa gitmek güvenli bir seçenek olabilir.

Bütün kadınlar sığınakta kalabilir mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sığınaklar, Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde destek vermektedir. Yönetmeliğe göre:

• Sığınağa kabul edilmeniz için 18 yaşından büyük, 60 yaşından küçük olmanız gerekir.

• Türkiye vatandaşı değilseniz devlet sığınaklarında kalabilmek için geçici Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın olması gerekir.

• Oğlan çocukları, 12 yaşından küçük ise anneleriyle birlikte sığınaklara gidebilirler. Ancak 12 yaş üstü oğlan çocukları devlet sığınaklarına kabul edilmemektedir. Çocuğunuzu bırakabileceğiniz güvenli bir yer yoksa çocuğunuz Bakanlığa bağlı çocuklara hizmet veren kurumlarda koruma altına alınabilir. Bu süre içerisinde çocuğunuzla telefonla veya yüz yüze iletişim kurabilirsiniz. Yönetmeliğe göre bu durumda ev tahsisi talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Sizi güçlendirecek şekilde sığınak çalışması sizinle bu evde yapılmalıdır. Kız çocuklarınızsa yaşına bakılmaksızın sizinle birlikte sığınağa kabul edilir. Size şiddet uygulayan kişi ya da kişilerden uzaklaşmak isterseniz sığınağa gitmek güvenli bir seçenek olabilir.

• Alkol veya madde bağımlılığınız varsa sığınağa kabul edilmeden önce bu konuda tedaviye başlamanız ve devam etmeniz istenir.

• Psikiyatrik tedavi gerektiren bir rahatsızlığınız varsa sığınağa kabul edilmeden önce bir uzmandan toplu yerde kalabileceğinize ilişkin rapor almanız istenebilir.

• Size şiddet uygulayanla evli olup olmamanız sığınağa kabul edilmenize engel değildir.

• Sığınağa giderken boşanmamış olsanız da kesinlikle çocuklarınızı yanınıza alma hakkınız vardır.

• Bedensel engelinizin olması yasal olarak sığınak desteği almanıza engel değildir. Fakat sığınaklar çoğu zaman engelli kadınların ihtiyaçları gözetilerek yapılmadığı için engelli kadınlar sığınaklardan destek almakta zorlanabilir. Bu durumda kaldığınız sığınağın ilgili kurumlarla işbirliği yaparak sizi desteklemesi gerekmektedir. Feminist hareketin bakış açısına göre sığınaklar; meslek, dil, din, yaş, sınıf, yaşam tarzı, cinsel yönelim, etnik köken ve ırk ayrımı yapmaksızın erkek şiddetine maruz kalmış her kadına açık olmalıdır. Mor Çatı sığınağı bu bakış açısına göre çalışmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşından küçük herkes “çocuk” olarak kabul edilir. Bu nedenle Mor Çatı’da sığınağa kabul edilen kız ve oğlan çocuklar arasında bir ayrım yapılmaz. Ayrıca 60 yaş üstü kadınlar da daha genç kadınlar gibi şiddete maruz kalabildiği için sığınağa kabul edilir.

Eğer var olan kurallardan ve uygulanan ayrımcılıklardan dolayı devlet sığınağına başvuramıyorsanız, kadın örgütleriyle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sığınağa gitmeden nasıl bağımsız bir hayat kurabileceğiniz konusunda plan yapabilmek için kadın örgütlerinden destek alabilirsiniz.

Sığınağa nasıl başvurabilirsiniz?

Sığınak başvurusunu kendiniz yapmalısınız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir sığınağa yerleşebilmek için şunları yapabilirsiniz:

• En yakın İl Müdürlüğü’ne ya da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) başvurabilirsiniz.

• Polise/jandarmaya ya da kaymakamlığa/valiliğe başvurabilirsiniz. Bu kurumlar sizi en hızlı şekilde sığınağa yerleştirmekle yükümlüdür.

• Polise ya da jandarmaya başvurduğunuzda sığınak desteğinden faydalanmak için şikâyetçi olmanız ya da adli bir süreç başlatmanız gerekmez.

• Kolluk kuvvetleri, bu yükümlülüklerini yerine getirmeyerek sizi eve dönmeye ikna etmeye çalışırsa sığınak talebinizi yazılı olarak karakola sunmalı ve reddedilecekse de yazılı olarak reddedilmesini beklemelisiniz. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 2012/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği kolluk görevlileri sizi güvenli bir yere yerleştirmeye mecburdur. Başvurunuzu yaptığınızda gece yarısı ya da hafta sonu olması fark etmeksizin kolluk görevlileri sizi İlk Kabul Birimi’ne götürmek zorundadır.

• İlk Kabul Birimlerindeki sosyal çalışmacılar sizin ve varsa çocuklarınızla beraber güvenlik risk analizini yapmalıdır. Bu analizde çocukların okula, sizin işe gidip gelmenizle ilgili sakıncalar dikkate alınmalıdır. Bazı acil durumlarda bir süreliğine İlk Kabul Biriminden dışarı çıkamayabilirsiniz. İlk Kabul Biriminde geçici olarak kaldıktan sonra bir sığınağa yerleştirilmelisiniz. ŞÖNİM veya Bakanlık yetkilileri ihtiyaçlarınızı da gözeterek sığınağa ne zaman yerleştirileceğinize, hangi sığınakta, ne kadar süre kalabileceğinize karar verecektir.

• Eğer yaşadığınız bölgede sığınak yoksa ya da sığınakta yeterli yer yoksa kolluk kuvvetleri sizi güvenli bir mekâna (otel, konukevi, polis evi gibi) götürüp güvenliğinizi sağlamakla yükümlüdür.

• Bazı belediyelerin sığınağı bulunmaktadır. Bulunduğunuz yerde belediyenin aile veya kadın danışma merkezine ya da ilgili birimine sığınak desteği için başvurabilirsiniz. Belediye bu desteği vermiyor ya da kabulü ŞÖNİM üzerinden yapıyor ise sizi oraya yönlendirir.

• Erkek şiddetine maruz kalan kadınlar sıklıkla sığınağa yerleştirilmeyi talep edebiliyorlar ve mevcut merkezlerin kapasitesi ihtiyaca yanıt veremeyebiliyor. Dolayısıyla İlk Kabul Birimleri kapasite üstü çalışabiliyor. Ancak İlk Kabul Birimlerinde 2 haftaya kadar kaldıktan sonra yasalar gereği kapasitesi uygun bir sığınağa yerleştirilmeniz gerekir.

18 kadın ve çocuğun kalabildiği Mor Çatı sığınağına kabul dayanışma merkezinde yapılan görüşmenin ardından gerçekleşmektedir. Mor Çatı’nın kadın dayanışma merkeziyle iletişim kurup sığınak talebinizi iletebilirsiniz. Sizinle görüşen Mor Çatı gönüllüsü sizi daha ayrıntılı dinlemek ve anlamak için bir randevu verir. Yüz yüze yapılan görüşmeden sonra sığınak ihtiyacı olması ve sığınağın uygun olması halinde sığınak kabul formu doldurulur ve sığınağa yönlendirilirsiniz.

Evden ayrılırken yanınıza neler almalısınız, nelere dikkat etmelisiniz?

Mali durumunuza ilişkin belgeler:

Para

Banka ve kredi kartları

Banka cüzdanları

Tapu

Adınıza kayıtlı faturalar

Şiddeti ortaya koyan kanıtlar:

Darp raporu

Karakol ve mahkeme tutanakları

Kimlik belgeleri:

Nüfus cüzdanı ve okul diplomaları

Pasaport

Fotoğraflar

Günlük eşyalar:

Giysi

Çocuklarınızın sevdiği oyuncaklar

Küçük satılabilir eşyalar

Günlük

Anahtarlar

Adres ve telefon defteri

Sizin için önemli olan başka eşyalar

Sağlık durumuna ilişkin belgeler:

Varsa sağlık sigortası belgeleri veya Yeşilkart

İlaçlar

Sağlık raporları, engellilik raporları

Devam eden bir rahatsızlığınız varsa güncel reçeteler ve tetkik sonuçları

Eşyaların tümü ya da bir kısmı bir çantada hazır durabilir.

Evinizi düşündüğünüzden daha erken terk etmek zorunda kalırsanız saydığımız eşyalardan birkaç tanesini almaya çalışın. Çünkü eşyalarınıza sonrasında ulaşmanız zor olabilir.

Yerinizin tespit edilmemesi için faturalı cep telefonu hattınızdan arama yapmayın, çünkü bir sonraki ay gelen faturada aradığınız numaralar görülebilir. Telefon kartı bulundurmanız veya görüşmeleri başka bir sim kart alarak yeni bir telefon hattından yapmanız daha güvenli olur.

Unutmayın; sığınakta kalmak geçici bir süreçtir ve şiddetten uzaklaşma ve bağımsız hayatınıza kavuşma yolunda bir basamaktır. Sığınakta kalmak ve bağımsız bir hayat kurmak kolay olmayabilir, ama birçok kadın özgür bir hayata kavuşmayı başarmakta. Sığınakta alabileceğiniz desteklerle şiddetten uzaklaşmanız mümkün.

Sığınak nasıl bir yer?

• Yiyecek, içecek, hijyen malzemeleri, giysi gibi temel ihtiyaçlarınız kaldığınız kurumun imkanları dahilinde karşılanır.

• Sığınakların kapasitesi 20-60 yatak arası değişmektedir. Genellikle odanızı başka kadın ve çocuklarla paylaşmanız gerekir. Size ait bir dolap ve bir yatak olur. Çocuklara ait dolap verilmesi ise sığınakların fiziksel koşullarına göre değişebilir. Mutfak, salon, oyun odası, çamaşır odası ve banyolar çoğunlukla ortak alanlardır. Kaldığınız yerin temizlik ve düzenini sağlamanız gerekecektir.

• Sığınaklara ziyaretçi kabul edilmez, görüşmek istediğiniz kişilerle sığınak dışında buluşmanız gerekir. Yerinizin deşifre olmaması için sığınaktan uzak yerlerde buluşmak her zaman daha güvenlidir. Bu durum çocuklar için de geçerlidir. Çocuklar yeni okullarındaki sınıf arkadaşlarıyla yaşadıkları mahalle içinde görüşmek isterse sığınağın ve okulun konumu, sığınak kuralları ve güvenlik risk analizi bir arada değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeye göre çocukların mahallede görüşmelerine izin verilebilir ya da verilmeyebilir.

• Devlet sığınaklarında kalırken dışarıya çıkmak için çalışanlardan izin almanız gerekir. Bazı sığınaklar güvenlikle ilgili başka tedbirler de alabilir.

• Binanın önünde veya binanın içinde güvenlik personeli bulunur.

• Güvenlik risk analizi doğrultusunda cep telefonunuzu bir süreliğine kullanamayabilirsiniz. Telefonunuzu kullanmanız için gün içinde bazı saatler belirlenir.

Mor Çatı sığınağında siz ve çocuklarınız için geçerli olacak iki temel kural vardır: Şiddetsiz yaşam ve gizlilik. Sizinle birlikte güvenlik planı yapılır ve kendi güvenliğinizden siz sorumlu olursunuz. Mor Çatı sığınağında kadınlar evin düzeni, temizliği ve ortak ihtiyaçlar konusunda nöbetleşe sorumluluk alırlar. Ortak ihtiyaçlar için ayrılmış bütçeyi kullanırlar. Kadın dayanışması ortak yaşamın sürdürülmesinde en önemli dayanaktır. Ev toplantıları kadınların bir kolaylaştırıcı eşliğinde ortak yaşamlarını konuşabilmelerine, sorunlarına çözüm ve beklentilerini dile getirmelerine fırsat sağlar.

Sığınakta kaldığınız süre boyunca hangi sığınakta kaldığınızın bilgisi görevliler tarafından dışarıdaki kişilere verilemez. Benzer şekilde siz de kendi güvenliğiniz ve sizinle birlikte kalan diğer kadın ve çocukların güvenliği için sığınağın adresini, telefon numarasını, sığınakta kalan kadın ve çocukların bilgilerini ve çalışanların bilgilerini paylaşmamalısınız.

Sığınakta ne tür destekler alabilirsiniz?

Sığınakta alacağınız destek sizi güçlendirmeyi hedefler. Bu destekler sizin ihtiyacınıza göre belirlenir. Destekler sığınaktan sığınağa değişebilir. Kaldığınız sığınakta ihtiyacınız olan destekler verilmiyorsa bunları talep edebilirsiniz. Talep ettiğiniz halde destek alamıyorsanız sığınağın bağlı olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, bir kadın örgütüne ya da belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri’ne başvurabilirsiniz. Sığınakta kaldığınız süre boyunca hangi sığınakta kaldığınızın bilgisi görevliler tarafından dışarıdaki kişilere verilemez. Benzer şekilde siz de kendi güvenliğiniz ve sizinle birlikte kalan diğer kadın ve çocukların güvenliği için sığınağın adresini, telefon numarasını, sığınakta kalan kadın ve çocukların bilgilerini ve çalışanların bilgilerini paylaşmamalısınız.

Sosyal Destek: Bir sosyal çalışmacı, sosyolog veya sosyal hizmet uzmanı sizi yakından takip edip sizinle planlarınız, talepleriniz ve ihtiyaçlarınızla ilgili düzenli olarak görüşme yaparak bağımsız bir hayat kurma konusunda size destek olur. Sığınakta kaldığınız süre boyunca aklınıza takılanları, endişelerinizi görüşme yaptığınız kişiyle paylaşabilir; hedefleriniz doğrultusunda ondan bilgi alabilirsiniz.

Unutmayın bu kişi sizi dinlerken yargılamamalı, suçlamamalı ve hayatınızla ilgili kararları her zaman size bırakmalıdır. Bu çalışmalar size ne kadar güçlü olduğunuzu hatırlatarak hayatınızı yeniden planlamanıza olanak sağlar.

Hukuki destek: Yaşadığınız şiddetin önlenmesi, boşanma hukuku, çocuklarınızın velayet hakkının düzenlenmesi, nafaka, ceza davası gibi konularda avukatlardan danışmanlık desteği alabilirsiniz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve koruyucu tedbir kararlarına hükmedilmesini düzenleyen 6284 sayılı Kanun ile başvurabileceğiniz diğer mekanizmalar konusunda avukatlarca bilgilendirilirsiniz. Avukatlık hizmetinden yararlanmak için yeterli maddi olanağınız yoksa barolar tarafından ücretsiz avukat ataması yapılmaktadır. İhtiyaç duymanız halinde ilgili baronun Adli Yardım Bürosu’na yönlendirilmeyi talep edebilirsiniz. Ayrıca gerekli olduğunda sosyal çalışmacınız, mahkemeye, durumunuza tanıklık eden bir Sosyal İnceleme Raporu (SİR) yazar ve/veya şahitlik yapar. Çocuklarınızın velayeti için de SİR yazılmasını isteyebilirsiniz.

Psikolojik destek: Şiddet fiziksel yaralanmalara sebep olduğu gibi ruhsal yaralanmalara da sebep olabilir. Bu süreçte bir psikologla çalışmak yaşadıklarınızı anlamanızı, kendi kişisel hikâyenize bakarak onu yeniden anlamlandırmanızı ve geleceğe yönelik düşünebilmenizi kolaylaştıracaktır. Psikologlarla konuşma üzerine kurulu bir tedavi sürecine girersiniz. Gündelik hayatınızı etkileyen ağır uyku, yeme, kaygı bozuklukları gibi durumlarda bu ruhsal desteği ilaç desteğiyle güçlendirmek için bir psikiyatriste yönlendirme yapılabilir.

Psikoloğa yaşadığınız zor ve yıkıcı yaşam deneyimlerine verdiğiniz doğal ve anlaşılır ruhsal tepkileri daha rahat anlayabilmek ve anlatabilmek, hayatınızı yeniden düzenlemek ve size ait olan bu gücü hatırlamak için gidersiniz.

Sosyal, psikolojik ve hukuki destekler dışında bazı devlet sığınaklarında size aylık olarak belli bir miktar para verilir ve ev tutma aşamasında çeşitli destekler sağlanır.

Sığınakta farklı kadın ve çocuklarla bir arada yaşamaya alışmak zaman alabilir. Bazen yalnız ve çaresiz hissedebilirsiniz. Fakat sığınaklar kadınlara dayanışma ve karşılıklı güçlenme ortamı sunar. Alacağınız desteklerle birlikte belli bir süre sonra kendi gücünüzü hatırlayıp bu duyguların üstesinden gelebildiğinizi ve sığınakta kalan birçok kadının sizin yaşadıklarınıza benzer şeyler yaşadığını fark edeceksiniz.

Sığınakta (varsa) çocuklarınız ne tür destekler alabilir?

Sığınakta kalan çocuklara ve ergenlere destek sunulurken onları ayrı bireyler olarak kabul edip iradelerine saygı gösterilmelidir. Çocuklarınız da sosyal ve psikolojik desteklerden benzer şekilde yararlanabilir. Sığınakta alacakları tüm destekler onları güçlendirmeyi hedeflemelidir. Bu destekler onların ihtiyaçlarını onlarla beraber tespit edip korku, endişe, öfke gibi duyguları ciddiye alınarak yaş ve gelişim dönemlerine uygun olarak verilmelidir.

Henüz okula gitmeyen çocuklar için kreş başvurusu yapabilirsiniz. Okul değişimi ve okul malzemeleriyle ilgili destek talep edebilirsiniz. Anne çocuk ilişkisini güçlendirme adına gerektiği zamanlarda sizinle ve çocuğunuzla birlikte görüşmeler yapılabilir. Bu destekler sığınaktan sığınağa değişebilir. Çocuklarınız için kaldığınız sığınakta gerekli desteği almıyorsanız kendiniz de talep edebilirsiniz. Talep ettiğiniz halde destek alamıyorsanız, sığınağın bağlı olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, bir kadın örgütüne ya da Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri’ne başvurabilirsiniz.

Mor Çatı sığınağında sosyal, psikolojik ve hukuki desteği içeren bireysel görüşmelerin dışında çocuk, ergen ve kadınlarla yapılan haftalık toplantılar ve grup çalışmaları, etkinlik ve atölyeler beraber güçlenmeyi ve ortak yaşamı kolaylaştırmayı hedefler.

Çocuklarınızı babalarından ayırmış hissedebilirsiniz.

Çocuklarınız size uygulanan şiddete tanık olmuş veya bizzat şiddete maruz kalmış olabilir. Bu şiddet ortamı, onların gelişimini olumsuz yönde etkiler ve bu etkinin giderilmesi uzun dönemli ve kapsamlı bir çalışma yapmayı gerektirir. Hem sizin hem de çocuklarınızın güvenliği ve gelişimi için şiddet ortamından uzaklaşmanız gereklidir.

Çocuklarınızı babalarından ayıran kişi siz değilsiniz. Çocuklarınız babalarının yanında güvende olsalardı evden ayrılmayı tercih etmeyebilirdiniz. Babaları onlara veya size şiddet uygulayarak onları kendisinden uzaklaştırmış oluyor.

Aile Mahkemeleri çoğu durumda babalara görüşme ve kişisel ilişki tesis etme günleri vermektedir. Bu şekilde ilişkileri devam edebilir. Çocuklarla ilgili her türlü düzenlemenin onları anne ve baba arasında bırakmayacak ve onların bedensel ve ruhsal sağlıklarına ve bütünlüklerine zarar vermeyecek şekilde yapılması şarttır. Bu düzenlemeler sizin güvenliğinizi riske atmayacak şekilde planlanmalıdır.

Sığınakta ne kadar kalabilirsiniz?

Devlet sığınaklarında herhangi bir kuralı ihlal etmezseniz, üç aya veya altı aya kadar kalabilirsiniz. Bu süre sosyal çalışmacının değerlendirmesiyle uzatılabilir.

Mor Çatı sığınağında bağımsız bir hayat kurmak için ihtiyaç duyduğunuz süre sizinle birlikte değerlendirilerek belirlenir. Mor Çatı sığınağında da herhangi bir kuralı ihlal etmeniz sığınakta kalış sürenizi etkileyecektir.

Etrafınızdakiler ve/veya sığınakta çalışan görevliler eşinize bir şans daha vermenizi söylüyor olabilir. Siz de bu konuda tavsiyeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

Bu konuda görüş almak istemeniz çok anlaşılır ancak yaşadıklarınızın değerlendirmesini en iyi siz yapabilirsiniz. Çünkü şiddet uygulayan kişiyi en iyi siz tanıyorsunuz. Unutmayın, yasalar gereği sığınakta çalışan görevliler şiddet gördüğünüz ortama geri dönmek konusunda sizi ikna etmeye çalışamaz; bu konuda size herhangi bir baskı uygulayamaz. Fakat gerçekten dönmeyi istiyorsanız karar vermeden bir değerlendirme yapabilirsiniz:

• Eşiniz ne kadar değişmiş olabilir?

• Eşinizin değiştiğini nasıl anlıyorsunuz?

• Eşiniz değişmek için bir yerden destek aldı mı?

• Değişmediyse ve yine size (ve çocuklarınıza) şiddet uygularsa güvenliğinizi sağlamak için nasıl bir hazırlık yapabilirsiniz?

Sığınaktan ayrıldıktan sonra sığınağa bir daha gidebilir misiniz?

Sığınaktan ayrıldıktan sonra tekrar bu desteğe ihtiyaç duyarsanız aynı şekilde sığınak başvurusu yapabilirsiniz. Kural ihlali nedeniyle sığınaktan ayrılmak zorunda kaldıysanız bir daha kabul edilmeyebilirsiniz. Kadın örgütlerine, belediyelerin kadın danışma merkezlerine, ŞÖNİMlere ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurup hukuki, sosyal, psikolojik destek talep edebilirsiniz.

Erkek şiddetine boyun eğmek zorunda değilsiniz! Başarabilirsiniz!

* Ovadia, Stella (1996), “Egemen Kültüre Somut Karşı Çıkışlar: Mor Çatı”, (der.) Mor Çatı Kolektif, Evdeki Terör Kadına Yönelik Şiddet, 172-178, Mor Çatı Yayınları, İstanbul.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sığınaklar

Leave a Reply