Skip to main content
Kitaplar

Erkek Şiddeti ile Başa Çıkmak: Sosyal Çalışmacı ve Gönüllü El Kitabı

By 29 Mayıs 2014Temmuz 18th, 2022No Comments

Mor Çatı’nın kendi deneyimlerinden ve kurultaylarda karşılaşma fırsatı bulduğu sosyal çalışmacıların, başka kadın örgütlenmesi gönüllülerinin deneyimlerinden beslendi. Kadınların erkek şiddetinden uzaklaşma sürecinde önlerine çıkan engellerin görünür kılınabilmesini, bunun için de bu sürecin kavramlaştırılabilmesini hedefliyor. Yeni liberal muhafazakar politikaların, kazanımlarımızı yok saymaya çalıştığı günümüz koşullarında bu çabanın önem taşıdığına inanıyoruz.

Mor Çatı’nın kendi deneyimlerinden ve kurultaylarda karşılaşma fırsatı bulduğu sosyal çalışmacıların, başka kadın örgütlenmesi gönüllülerinin deneyimlerinden beslendi. Kadınların erkek şiddetinden uzaklaşma sürecinde önlerine çıkan engellerin görünür kılınabilmesini, bunun için de bu sürecin kavramlaştırılabilmesini hedefliyor. Yeni liberal muhafazakar politikaların, kazanımlarımızı yok saymaya çalıştığı günümüz koşullarında bu çabanın önem taşıdığına inanıyoruz. Türkiye’de şiddetle yüz yüze bulunan kadınların zaten çok sınırlı ölçüde desteklenebilmesine SHÇEK’lerin kapanmasıyla ortaya çıkan belirsizlikler de eklenince danışma merkezlerinde ve sığınaklarda bulunan sosyal çalışmacı ve gönüllülerin karşı karşıya bulunduğu güçlükler ortada. Bu kitap alanda mücadele veren sosyal çalışmacı ve gönüllülerin dayanışmasını artırabilmeye yönelik olarak hazırlandı. Kadınların şiddetten uzaklaşması sürecine katkı sağlayabilmesini umuyoruz.

Erkek Şiddeti ile Başa Çıkmak- Sosyal Çalışmacı ve Gönüllü El Kitabı

Leave a Reply