Skip to main content
Kitaplar

Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

By 2 Eylül 2021No Comments

Türkiye’de erkek şiddetine karşı mekanizmaların işleyişi ve mücadelemiz üzerine tartışmak üzere Mor Çatı olarak 17 Nisan 2021’de düzenlediğimiz “Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı”nda gerçekleştirilen sunum ve tartışmaları kapsayan bir yayın hazırladık.

Kadın örgütleri, feminist platformlar ve belediyelerden 130 kadının bir araya geldiği çalıştayda, öncelikle AKP’nin iktidarı boyunca kadınları ilgilendiren konulardaki politikalarına ve özellikle şiddetle mücadele mekanizmalarındaki dönüşüme odaklandık. Merkezi yönetimle aramızdaki mesafe gittikçe açılırken halen beraber iş yapabildiğimiz, kimi örneklerde kadınları destek alabilmeleri için yönlendirebileceğimiz belediyelerin imkânlarını, karşılaştıkları güçlükleri ve geri durdukları noktaları tartıştık. Son olarak ise şiddet başvurusu alan kadın örgütleri olarak hangi zorluklarla karşılaştığımız, nasıl çözümler ürettiğimize dair deneyimlerimizi paylaştık. Birbirimizin deneyiminden öğrendiğimiz tartışmaların hak kayıplarına karşı dayanışmamızı güçlendirirken mücadelemizde yeni yöntemler bulmamıza vesile olacağını umarak çalıştay sonuç bildirgesini de içeren çalıştay kitabımızı paylaşıyoruz.

Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı Kitabı

Leave a Reply

5 × 2 =