Skip to main content
Raporlar

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Feminist Çalışma Pratikleri: İspanya, Portekiz ve İtalya Örneği

By 19 Haziran 2023Temmuz 11th, 2023No Comments

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen “Kadınlara Yönelik Yeni Sosyal Politikalar Konusunda Farkındalık Yaratmak, AB ve Türkiye Arasında Uygulamaların Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında 27 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Portekiz ve İtalya’da bulunan ve kadına yönelik şiddet alanında özellikli çalışma yürüten feminist örgütlere çalışma ziyaretinde bulunduk. Çeşitli toplumsal dinamikleri Türkiye ile benzerlik gösterdiğini düşündüğümüz bu ülkelerde çalışma yürüten ve farklı ölçeklere sahip bu örgütleri ziyaret ederek, ülkelerindeki kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarını ve bu örgütlerin yürüttüğü feminist sosyal destek çalışmalarını öğrenmeyi hedefledik.

Bu yayında ziyaretlerde edindiğimiz bilgi ve gözlemlerin yanı sıra Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair katkı sunacağını düşündüğümüz noktaları derledik.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Feminist Çalışma Pratikleri: İspanya, Portekiz ve İtalya Örneği