Skip to main content
Raporlar

Nisan 2010 – Aralık 2011 İzleme Raporu

By 27 Haziran 2013Haziran 4th, 2022No Comments

Bu rapor, Mor Çatı, VAKAD ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin 15 Mart 2010-15 Şubat 2012 tarihleri arasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal katkısı ile yürüttüğü “Eviçi şiddeti önlemek için köprüler kurmak” projesi kapsamında hazırlandı. Proje, panel, atölye çalışması gibi bir dizi etkinliği, bülten, kitapçık gibi yayın faaliyetlerini kapsıyor, ayrıca dayanışma merkezi ve sığınağın sürdürülebilmesine olanak yaratıyordu.

Bu rapor, Mor Çatı, VAKAD ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin 15 Mart 2010-15 Şubat 2012 tarihleri arasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal katkısı ile yürüttüğü “Eviçi şiddeti önlemek için köprüler kurmak” projesi kapsamında hazırlandı. Proje, panel, atölye çalışması gibi bir dizi etkinliği, bülten, kitapçık gibi yayın faaliyetlerini kapsıyor, ayrıca dayanışma merkezi ve sığınağın sürdürülebilmesine olanak yaratıyordu.

Proje süresince Mor Çatı yaklaşık 850 kadınla dayanışma kurdu. Bunlar arasından 62 kadın ve çocuk ise sığınakta kaldılar. İzleme Raporu da kadınlarla yaptığımız genellikle birden çok görüşmeye dayanıyor. 16  kadının öyküsünü kadına karşı şiddetle mücadelede karşımıza çıkan sorunları çeşitli açılardan ortaya koyması nedeniyle bu rapora aldık. Erkek şiddetine karşın ayakta kalan kadınların tanıklıklarını Mor Çatı bünyesinde kayıt altına alabilmek, karşılaşılan zorlukların, engellerin ve ihtiyaçların görünür hale gelmesini sağlamak için uzun süredir çaba harcıyoruz. Son yıllarda bu konuda daha fazla yol aldığımızı söyleyebiliriz.

Bu rapor tam da aile içi şiddetle mücadelede yeni bir yasa gündemde iken yayınlanmakta. İzleme Raporu’nda dikkat çekmeye çalıştığımız kadınların yasal haklarını kullanırken karşılaştıkları engellerin yasal düzenlemelerde dikkate alınmasını, yaşanan sorunların “yalnızca uygulama hatası” olarak görülmemesini, kadınları güçlendirecek önemler alınmasını, kamu kaynaklarının kadınlardan yana kullanılmasını, kadına karşı şiddetle mücadelenin cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik adımlarla birlikte ele alınmasını bekliyoruz.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Nisan 2010 – Aralık 2011 İzleme Raporunu indirmek için tıklayın.

Leave a Reply