Skip to main content
Raporlar

Erkek Şiddetiyle Mücadelede Koordinasyona İlişkin İzleme Raporu

By 7 Ocak 2022No Comments

Erkek Şiddetiyle Mücadelede Koordinasyona İlişkin İzleme Raporu, Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarındaki mevcut durumu ortaya koyarken kurumlar arası koordinasyona odaklanarak mevcut sistemin kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerindeki etkisini ortaya koyuyor. 1 Ocak 2021 – 31 Ağustos 2021 dönemini kapsayan izleme raporuna Mor Çatı’ya başvuran 1072 kadının deneyimi kaynaklık ediyor.

Erkek Şiddetiyle Mücadelede Koordinasyona İlişkin İzleme Raporu

Leave a Reply