Skip to main content
Raporlar

Erkek Şiddetinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Velayete Dair Sorunlar

By 16 Ocak 2024No Comments

Bu çalışma Mor Çatı olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi ve Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü’ne yönelik şiddetin çocuklar üzerindeki etkisine dair hazırladığımız iki izleme raporunu içeriyor.

Mor Çatı’ya başvuran kadınlarla dayanışma merkezinde ve sığınakta sosyal çalışma yürütülürken çocuklarının ihtiyaçları da mutlaka gözetilir ve çocukların evde yaşanan şiddetten nasıl etkilendiği araştırılır. Bazı durumlarda kadınlar doğrudan çocukları için talep ettikleri destek ihtiyacıyla da başvurabilirler. Bunun yanında sığınak çalışmasında çocuklarla ayrı düzenli görüşmeler gerçekleştirilir. Ayrıca dayanışma merkezine doğrudan başvuru yapan çocuklar da olabilir. Bu durumda çocuğun güvendiği bir yetişkin eşliğinde başvurusunu yapması doğrultusunda çocukla görüşme yapılır. Bu çalışmalarla kadınlardan ve çocuklardan edinilen bilgi ve deneyimler hem yasalarda yapılması gereken dönüşümleri hem de mevcut yasaların uygulanmasındaki eksikleri ortaya koyar.

Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının işleyişinde çocuğun üstün yararının gözetilmemesi, devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, mevzuattaki eksiklikler ve uygulamadan kaynaklanan keyfilik; çocukların ihtiyaçlarının sistem içinde görünür olmamasına neden oluyor. Burada bir araya getirdiğimiz iki rapor da erkek şiddetinin çocuklar üzerindeki etkisini ve var olan yasalardaki ve uygulamalardaki sorunları ortaya koyuyor; ve yapılması gereken değişikliklere dair önerilerimizi içeriyor.

Raporlarımızın çocukların deneyimlerinin ve ihtiyaçlarının görünür olması için verdiğimiz mücadeleye katkı sunmasını diliyoruz.

Erkek Şiddetinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Velayete Dair Sorunlar