Skip to main content

Başvurucu Aydınlatma Metni

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfına (“Mor Çatı“) başvurunuz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK“) aydınlatmak için işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. Bahsi geçen kanun gereği tarafınıza verilmesi gereken bilgiler aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır. 

Derneğimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz nelerdir

  • Yaş
  • Meslek
  • Kimlik bilgisi
  • Telefon numarası
  • E-posta adresi
  • Adres
  • Sağlık durumunuz ile ilgili bilgiler
  • Aile bilgileriniz (çocuğunuz olup olmadığı gibi)

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

Mor Çatı tarafından toplanan kişisel verileriniz Vakfımız tarafından size sunulacak sosyal, hukuki, psikolojik destekler ile sığınak imkanının sağlanması, güvenliğinizin ve sağlığınızın temin edilmesi, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Aynı amaçlarla, varsa 18 yaşından küçük çocuğunuza ait kimlik bilgisi (ad soyadı), konum ve yaş bilgileri ve çocuğunuza ait sağlık bilgilerini işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ile hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz fiziki ortamda, e-posta veya telefon gibi elektronik ortamlarda, anket yapılması da dâhil olmak üzere, sizlerin beyanları doğrultusunda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında, kanunlarda açıkça öngörülmesi, vakfımızın hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması veya derneğimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin aktarılması

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmek üzere paydaşlarımızla; 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri uyarınca izin verilen kurum ve kuruluşlar, işbirliğinde bulunduğumuz diğer sivil toplum kuruluşları ve kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişileri ve özel kişilerle beyanınız ile paylaşabilmekteyiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız

Mor Çatı tarafından işlenen kişisel verilerle ilgili KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklara sahipsiniz.

[[email protected]] adresine e-posta göndererek ya da Kocatepe Mah. Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Apartmanı No.:17 Kat 5 – D: 11, Beyoğlu İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak haklarınızı kullanabilirsiniz.