Skip to main content

Erkek şiddetine maruz kaldığımızda başvurabileceğimiz en önemli düzenlemelerden biri 6284 sayılı Kanundur.

Bu broşürde, acil ve genel durumlarda Kanun’dan nasıl yararlanabileceğimize ilişkin bilgilerin yanı sıra Kanun’un  tam metnine de yer verdik. Unutmayalım, metinde geçen tüm tedbirlerin uygulanmasını sağlayabiliriz!

Kanuni haklarımızı elde etmek için bir avukatımızın olması gerekmiyor ama bir avukattan yardım almak sonuç almamızı kolaylaştırabilir. Avukat desteği için yaşadığımız ildeki baronun adli yardım servisine ikametgah belgesi, fakirlik belgesi ve kimlik fotokopisiyle başvurulabiliriz. Bu belgeleri elde edemiyor olsanız dahi yine de Baro’ya başvurun ve destek isteyin. Baro, ihtiyaç dahilinde, size ücretsiz bir avukat tayin edecektir.

[os_box_with_attachment file_url=”https://morcati.org.tr/attachments/article/256/Erkek_Siddetini_Onlemede_6284_Sayili_Kanun_Brosur_2016_web.pdf”]
Erkek Şiddetini Önlemede 6284 Sayılı Kanunx
[/os_box_with_attachment][os_box_with_attachment file_url=”https://morcati.org.tr/images/files/6284_dilekce_ornegi.doc”]6284 Dilekçe Örneği[/os_box_with_attachment][os_faq question=”6284 Sayılı Kanun Ne İşinize Yarar?”]Resmi ya da dini nikahlı olduğunuz eşiniz, boşandığınız eşiniz, babanız, abiniz, dayınız, kuzeniniz, nişanlınız, oğlunuz, eski sevgiliniz, sevgiliniz, kayınpederiniz, kayınbiraderiniz kısaca çevrenizdeki erkekler ya da tanımadığınız biri size şiddet uyguluyor olabilir. 6284 sayılı Kanun sizi şiddetten korumak ve size şiddet uygulayan kişileri engellemek için önemli olanaklar sağlıyor.

Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.[/os_faq][os_faq question=”Bu Kanundan Nasıl Faydalanabilirsiniz?”]Kanun’da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre,

Şiddet sadece dayak yemek değildir;

 • hakaret etmek,
 • aşağılamak,
 • birilerinin yanında küçük düşürmek,
 • öldürmekle, yaralamakla, sakat bırakmakla tehdit etmek,
 • istenmeyen zamanlarda ve biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak,
 • komşularla, arkadaşlarla, akrabalarla görüşülmesine izin vermemek,
 • ihtiyaçlar için yeterli para vermemek,
 • kazanılan paraya el koymak,
 • sürekli nereye kaç lira harcandığını sormak,
 • ısrarla telefonla aramak,
 • kimlerle arkadaş olduğunuza karışmak,
 • takip etmek

gibi tüm davranışlar kanuna göre şiddettir ve bu davranışlara maruz kalmanız durumunda kanundan faydalanabilirsiniz. Kendinizin yanı sıra, çocuklarınız, anneniz, kız kardeşiniz yani yakınızdaki kişiler de şiddetten zarar görüyor olabilir. Kanun bu kişileri de koruma altına almıştır. Ayrıca Kanundan faydalanabilmek için mutlaka doğrudan şiddete maruz kalmış olmanız gerekmez, bunun tehlikesi ya da tehdidi altında olmanız yeterlidir.

[/os_faq]

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Neler?

[os_faq question=”1. Sığınak talep edebilirsiniz.”]Diyelim ki; şiddete uğradınız ve acil olarak eviniz veya yakınlarınızın evi dışında kalacak güvenli bir yere ihtiyacınız var. Bu durumda, kendiniz ve çocuklarınız için bulunduğunuz şehirde veya başka bir şehirde uygun bir barınma yeri isteyebilirsiniz.

Ağır ve acil bir şiddet durumu söz konusuysa ve kalabileceğiniz güvenli bir yer yoksa, bu durumda sığınak sizin için en güvenli barınma yeridir. Sığınakların adresleri gizlidir ve siz istemediğiniz sürece kimse size ulaşamaz.

Unutmayın, gece yarısı ya da hafta sonu karakola gitmek zorunda kalsanız dahi, polisin* sizi en yakın sığınağa ulaştırması gerekir. Eğer bölgede sığınak yoksa ya da sığınakta yeterli yer bulunmuyorsa polis sizi hemen güvenli bir mekâna (otel, polis evi gibi) götürüp güvenliğinizi sağlamakla yükümlüdür.

* Kanun’a göre, polisin yetkili olmadığı bölgelerde, jandarma da aynı görev ve yetkilere sahiptir.

Dikkat!

ŞÖNİM, karakol ya da kaymakamlık/valilik sizi en hızlı şekilde sığınağa yerleştirmekle yükümlüdür. Bunun için aile mahkemesinin kararı gerekmez.

Başvurabileceğiniz Yerler: Size en yakın Karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (KOZA), Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kaymakamlık/Valilik, Aile Mahkemeleri[/os_faq][os_faq question=”2. Geçici Koruma (Yakın Koruma) altına alınmayı talep edebilirsiniz.”]Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan kişinin size zarar vermesinden endişe ediyorsanız, dışarı çıktığınızda, işe giderken vb size eşlik edecek bir polisin görevlendirilmesini isteyebilirsiniz.

Acil ve hemen müdahale edilmesi gereken bir durum söz konusu ise en yakın polis ya da jandarma da yakın koruma vermekle yükümlüdür. Olayı takip eden ilk iş gününde, aldıkları bu kararı valilik veya kaymakamlığa onaylatırlar.

Başvurabileceğiniz Yerler: Size en yakın Karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (KOZA), Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kaymakamlık/Valilik, Aile Mahkemeleri

Dikkat!

Valilik veya kaymakamlık; savcılığa ya da aile mahkemesine yönlendirmeden, size yakın koruma atanmasına karar verebilir.

[/os_faq][os_faq question=”3. Şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasını isteyebilir ve size yaklaşmasının engellenmesini talep edebilirsiniz.”]Şiddet uygulayan kişiyi birlikte yaşadığınız ortak konuttan uzaklaştırabilir, karar süresi içerisinde bu konuta, işyerinize, çocuğunuzun okuluna ve size yaklaşmasını engelleyebilir ve siz bu konutta yaşamaya devam edebilirsiniz.

Ancak,  ciddi bir hayati tehlike altında bulunduğunuzu düşünüyorsanız, sığınağa yerleşmek sizin için daha hızlı ve koruyucu bir seçenek olabilir.

Başvurabileceğiniz Yerler: Size en yakın Karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (KOZA), Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemeleri

Dikkat!

Acil ve hemen müdahale edilmesi gereken durumlarda polisin şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişiyi herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın evden uzaklaştırma yetkisi ve sorumluluğu var. Polis, bu yetkisini kullanmak istemez ve sorumluluğunu yerine getirmekten kaçınırsa, kararlı bir şekilde  polise sorumluluğunu hatırlatın ve  polisten,  şiddet uygulayan kişiyi evden uzaklaştırmasını ve  size yaklaşmasını engellemesini  isteyin.

[/os_faq][os_faq question=”4. Şiddet uygulayanın sizi rahatsız etmesinin engellenmesini isteyebilirsiniz.”]Şiddet uygulayanın size telefon, mail, sosyal medya veya herhangi bir yöntem aracılığıyla ulaşmasının engellenmesini isteyebilirsiniz.

Başvurabileceğiniz Yerler: Size en yakın Karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (KOZA), Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemeleri[/os_faq][os_faq question=”5- Adresinizin gizlenmesini isteyebilirsiniz.”]Can güvenliğiniz tehdit altındaysa ve/veya şiddet uygulayandan kaçıyorsanız, kimlik ve adres bilgilerinizin tüm resmi kayıtlarda gizlenmesini isteyebilirsiniz. Çünkü̈ şiddet uygulayan kişi, nüfus kayıt sisteminden, sağlık sigorta kayıtlarından, çocuğunuz varsa çocuğunuzun okulundan veya başka bir resmi kayıt yoluyla adresinize ulaşabilir. Yapacağınız başvuruda, adres ve kimlik bilgilerinizin gizlenmesini talep ettiğinizi açıkça belirtin ve bu gizlilik kararının, aile mahkemesince yazılacak karar metninde açık ve ayrıntılı olarak yer almasını isteyin.

Bunun yanı sıra,  size doğrudan şiddet uygulayan  bir kişi yoksa ama potansiyel olarak can güvenliği tehdidi altında iseniz, örneğin sevgilinizden hamile kaldınız ve bu durumu ailenizin öğrenmesi halinde can güvenliği tehdidi altındaysanız,  şiddet uygulayan bir kişi göstermeksizin  de (hasım göstermeksizin)   kimlik ve adres bilgilerinizin tüm resmi kayıtlarda gizlenmesini  isteyebilirsiniz.

Başvurabileceğiniz Yerler: Size en yakın Karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (KOZA), Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemeleri[/os_faq][os_faq question=”6. Kimlik ve ilgili diğer bilgilerinizin değiştirilmesini isteyebilirsiniz.”]Can güvenliğiniz tehdit altında ise, kimlik bilgilerinizin değişmesini yani size yeni bir isim ve soy isim verilmesini isteyebilirsiniz. Unutmayın, bu karar sizin hayatınızdaki pek çok şeyi değiştirebilir, bir önceki kimliğiniz ile elde etmiş olduğunuz haklarınızı kaybedebilirsiniz. Bu nedenle şiddet uygulayandan kaçmak için başka hiçbir yolunuz kalmadıysa ve yaşamınız tehlikedeyse başvurunuzu yapın ve mutlaka elde ettiğiniz tüm haklarınızın yeni kimliğinize aktarılmasını talep edin.

Başvurabileceğiniz Yerler: Başvurunuzu mutlaka bir avukat aracılığıyla doğrudan aile mahkemelerine yapın.[/os_faq][os_faq question=”7. Şiddet uygulayanın silahını polise teslim etmesini isteyebilirsiniz.”]Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişinin, silahını polise teslim etmesini talep edebilirsiniz. Bu kişi polis veya jandarma gibi mesleği nedeniyle silah taşıyan biri dahi olsa, yine de silahını teslim etmesini talep edebilirsiniz.

Başvurabileceğiniz Yerler: Size en yakın Karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (KOZA), Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemeleri[/os_faq][os_faq question=”8. Geçici velayet ve tedbir nafakası talep edebilirsiniz.”]Çocuğunuz varsa ve henüz bir boşanma davası açmamışsanız, bu kanun kapsamında çocuklarınızın geçici velayetini isteyebilirsiniz. Evlilik devam ettiği sürece velayet anne ve baba tarafından ortak kullanılır. Ancak eşinizin size ve çocuklarınıza şiddet uygulaması durumunda, aile mahkemesi velayeti geçici olarak size verebilir.

Ayrıca, daha öncesinde bağlanmış bir nafakanız yoksa kendiniz ve çocuklarınız için nafaka talebinde de bulunabilirsiniz.

Başvurabileceğiniz Yerler: Doğrudan Aile Mahkemelerine yapın.[/os_faq][os_faq question=”9. Geçici maddi yardım talep edebilirsiniz.”]Geçici maddi yardım, şiddete uğramanız ve ardından doğacak ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için 6284 sayılı Kanun kapsamında size verilebilecek maddi yardımdır. Belediyeden, kaymakamlıktan veya valilikten para ya da eşya desteği alıyorsanız size geçici maddi yardım verilemeyeceği söylenebilir. Kanuna göre bu bilgi yanlıştır. Geçici maddi yardım diğer sosyal yardımlardan bağımsız olarak, şiddete maruz kaldığınız için 6284 sayılı Kanun kapsamında tanınan ayrı bir haktır. Geçici maddi yardım alırken belediyeye, kaymakamlığa veya valiliğe para ya da eşya desteği için başvurabilirsiniz ya da bu destekleri alırken aynı zamanda geçici maddi yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yanınızda çocuğunuz varsa onlar için de ayrıca ödeme talep edebilirisiniz.

Başvurabileceğiniz Yerler:  Kaymakamlık, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (KOZA) ya da ASPB İl Müdürlüğü  Aile Mahkemeleri[/os_faq][os_faq question=”10. Oturduğunuz eve aile konutu şerhi konulmasını isteyebilirsiniz.”]Aile konutu, beraberliğiniz süresince eşinizle birlikte yaşadığınız evdir. Oturduğunuz evin tapusu eşinizin üzerine ise evlilik cüzdanınız, ikametgâh belgeniz ve kimlik fotokopinizle birlikte Tapu Müdürlüğüne giderek de aile konut şerhi koydurabilirsiniz. Evinizin aile konutu olduğu konusunda bir ihtilaf varsa o zaman 6284 sayılı Kanun ve Medeni Kanun kapsamında aile mahkemesine dilekçeyle başvurarak aile konutu şerhi koydurabilirsiniz.

Aile konut şerhi konulduktan sonra, eşiniz aile konutunu size sormadan satamaz veya aile konutu üzerindeki haklarınızı sınırlayamaz. Bu vesileyle   açacağınız boşanma davası sonucunda alacaklarınızı garanti altına almış olursunuz.

Başvurabileceğiniz Yerler: Tapu Müdürlükleri,  Tapu Müdürlüğü reddettiğinde  Aile Mahkemeleri[/os_faq][os_faq question=”11. Herhangi bir sağlık sigortasından yararlanmıyorsanız genel sağlık sigortasından faydalanabilirsiniz.”]Bu kanun kapsamında koruma kararı aldıysanız, sigortalı değilseniz ya da sigorta prim borcunuz olsa dahi sigortalı sayılıyorsunuz. Koruma kararınızın geçerli olduğu süre boyunca, sağlık hizmetlerinden sigorta kapsamında yararlanabilir ve ilaçlarınızı sigorta kapsamında alabilirsiniz.[/os_faq]