Skip to main content

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. İşbu Bilgilendirme Notu Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na (“Mor Çatı” veya “Vakıf”) yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, paylaştığımız, kaydettiğimiz, kullandığımız ve koruduğumuza ilişkin açıklamalar içermektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz Mor Çatı’ya yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde, iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla ve başvurunuz başarılı bulunduğu takdirde de iş ilişkiniz kapsamında işlenebilecektir. Bu kapsamda işlenebilecek kişisel verileriniz; özgeçmiş ve profesyonel geçmişiniz de dâhil olmak üzere başvuru formunda sağlamış olduğunuz bilgiler ile sizin hakkınızda toplayabileceğimiz diğer bilgiler, Mor Çatı’da işe alınmaya uygun olup olmadığınızı değerlendirmek üzere referans gösterdiğiniz kişilerden toplayabileceğimiz bilgiler gibi verilerdir.

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi başvurunuzu yönetmek, işleme almak ve genel işe alım süreçlerini gerçekleştirmek için Mor Çatı olarak meşru menfaatlerimize dayanarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle fiziksel veya çevrimiçi başvuru formları, yüz yüze görüşmeler ve benzeri şekilde sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Sunucuların yurt dışında bulunması nedeniyle, kişisel verileriniz depolama amacıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

Haklarınız

Mor Çatı tarafından verilerinizin işlendiği ve Mor Çatı’nın verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından KVKK’nın 11. maddesinde bulunan haklara sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak Kocatepe Mah. Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Apartmanı No.:17 Kat 5 – D: 11, Beyoğlu. İstanbul adresinden Mor Çatı’ya iletebilirsiniz.

Yükümlülükleriniz

Üçüncü bir kişi hakkında bize bilgi sağladığınız takdirde (örneğin acil durumda iletişim kurulacak kişinin iletişim bilgileri), söz konusu kişinin, KVKK kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

İş başvurunuz olumsuz sonuçlandığı takdirde, bilgilerinizi Kanun’a uygun olarak makul bir süre boyunca saklayacağız. İlerleyen dönemde sizin için uygun olabileceğini düşündüğümüz açık pozisyonlar olması durumunda sizinle tekrar irtibata geçebiliriz. Eğer sizinle gelecekte irtibata geçilmesini istemiyorsanız Kocatepe Mah. Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Apartmanı No.:17 Kat 5 – D: 11, Beyoğlu İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması konusunda bilgilendirildim.