Skip to main content
Basın Açıklamaları

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) Çalıştayı Düzenliyor – 22 Ocak 2013

By 25 Haziran 2013Mart 1st, 2020No Comments

26-27 Ocak tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda yapılacak Çalıştay’da, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede ŞÖNİM’lerin yeri ve ŞÖNİM uygulamaları tartışılacak. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın örgütleri ve alanda deneyim sahibi kadınlar bölgelerindeki uygulamalara ilişkin gözlemlerini ve eleştirilerini paylaşacaklar.

26-27 Ocak tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda yapılacak Çalıştay’da, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede ŞÖNİM’lerin yeri ve ŞÖNİM uygulamaları tartışılacak. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın örgütleri ve alanda deneyim sahibi kadınlar bölgelerindeki uygulamalara ilişkin gözlemlerini ve eleştirilerini paylaşacaklar.

2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa bir proje yürüterek tüm kurumların ilgili birimlerini tek çatı altında toplamaya karar verdi. Bakanlık, şiddet konusunda ‘tek kapı’ olarak yedi gün yirmi dört saat çalışan bir sistemi hayata geçirmeyi planladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un yürürlüğe girmesi ile şiddete maruz kalan kadınların başvuracağı merkezler ile yeni bir yapılanma olan Şiddet Önleme İzleme Merkezleri’nin kurulması gündeme geldi.

Bizler 6284 Sayılı Yasa’nın henüz görüşme aşamalarında pek çok olumsuz uygulamasına rağmen, yıllar içinde deneyime de sahip olmuş, bir şekilde hem merkezde hem yerelde  kadın örgütleri ile  ilişkilenmiş SHÇEK’lerin lağvedilme sürecini yaşadık,hala yaşıyoruz.

SHÇEK’lerin lağvedilmesi ile kadınlar artık sığınak başvurusunu karakollar aracılığı ile yapmak zorunda kaldı ve risk analizi yapan, kadınların ihtiyaçlarını tespit eden danışma/dayanışma merkezi gibi önemli bir yapılanma ortadan kaldırıldı. Bu uygulama hala devam ediyor.

Bizler Mor Çatı olarak, bu konuyu yaptığımız çeşitli başvurular ile hem de son olarak katıldığımız Şiddet Önleme İzleme Komitesi toplantısında Bakanlık’a ilettik. Ancak her defasında, karşımıza teşkilatlanmakta olan ŞÖNİM çözümü ile geldiler.

Ne yazık ki, halihazırda ŞÖNİM uygulamaları ve ŞÖNİM Yönetmeliği Taslağı kadınları ikincil “mağduriyetler” ile karşı karşıya bırakacak, bırakıyor.

Üstelik Bakanlık, pilot uygulamayı bırakıp, bütün Türkiye’de kurulması için hazırlıklar içinde. Bu noktada ŞÖNİM uygulamaları ve ŞÖNİM Yönetmeliği Taslağı’nın, devletin kadına yönelik şiddetle mücadelesindeki rotası ekseninde bütüncül olarak tartışılmaya ihtiyacı bulunmaktadır.

Halihazırda var olan kurumlardaki aksaklıklardan, şiddetle mücadelede devletin etkin bir özne olamadığı gözlenmektedir. Kadına yönelik şiddetin nedenlerine ilişkin ayrıntılı analiz yapılmaksızın oluşturulan kurumların ve yasaların durumu daha da kaotikleştirdiği, vaat edilen olumlu adımların çoğunlukla atılmadığı görülmektedir.

Kadın örgütleri ve alanda deneyim sahibi olan kadınlar kendi bölgelerindeki uygulamalara ilişkin gözlemlerini ve eleştirilerini paylaşmalarının, kadına yönelik şiddetle mücadele için etkili ve işlevsel uygulamaların gerçekleşmesi adına verilen politik mücadeleyi güçlendireceği açıktır.

Farklı bölgelerden kadın örgütleri ve kurumların deneyim paylaşımları ve ŞÖNİM’ler için hazırlanan yönetmelik taslağı ile 5 Ocak 2013’te resmi gazetede yayınlanan Kadın Konukevleri Yönetmeliği’nde konuya ilişkin maddeler göstermektedir ki, yukarıda bahsi geçen sorunlar bu konuda büyüyerek devam etmekte, hatta bugüne kadar kadın hareketinin ciddi bir mücadele sonucu elde ettiği kazanımların kaybedilme riski olduğunu göstermektedir. Kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili kadın örgütlerinin nasıl bir tutum alacağı, hem yönetmelik hem de politika üretim süreçlerine nasıl katılacakları ve bu kapsamda neler yapılması gerektiğinin tartışılması kadın hareketi açısından önemli bir ihtiyaç oluşturmaktadır.

Mor Çatı, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, 26-27 Ocak 2013 tarihlerinde Şiddet Önleme İzleme Merkezleri’ne ve yönetmeliğine dair iki gün süreli bir çalıştay düzenleyecektir. Bu çalıştayın amacı; kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede ŞÖNİM’lerin yerini tüm kadın örgütleri ile tartışmaktır. Önümüzdeki dönemde KSGM tarafından tamamlanacak olan ŞÖNİM Yönetmeliği Taslağı’na karşı kadın örgütlerinin taleplerinin iletilmesi öncesinde bu toplantı önemli bir adım olacaktır. ŞÖNİM yönetmeliği taslağını tartışmak ve kadın örgütleri ile birlikte değerlendirme yapmak üzere kurultay bileşenleri arasında kapsamlı bir deneyim paylaşımı, uygulamadaki sorunlar ile hukuki düzenlemelere yönelik politika üretilmesi çalıştay kapsamında ele alınacaktır. Bu çalıştay aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı olan politikaların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin sosyal politika üretilmesini talep etmek için de önemli bir noktada durmaktadır.

ŞÖNİM yönetmelik taslağı ve öngörülen uygulamalar çalıştay aracılığıyla değerlendirildikten sonra, çalıştay sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlanarak bu kamuoyuyla paylaşılacak ve faaliyet planı çıkarılarak takibi yapılacaktır. Son olarak; İstanbul Sözleşmesi’ni ilk onaylayan ülke olan Türkiye’nin, bu sözleşmenin maddelerini uygulama ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kapsamında politika oluşturma süreçlerine kadın örgütlerinin aktif katılımı açısından bu çalıştay önem arz etmektedir. Çalıştay, öncelikle kadına yönelik şiddetle ilgili çalışan kadın örgütleri olmak üzere, Türkiye’deki tüm kadın örgütleri, belediye ve sosyal hizmet kurumları ile bu alanda çalışan tüm kurum ve kuruluşlardaki kadınlara açıktır.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

YER:  Kadir Has Üniversitesi  Cibali Salonu /İstanbul

TARİH:  26 – 27 Ocak 2013 / SAAT: 10.00-_17.00

Leave a Reply