Skip to main content
Basın Açıklamaları

DEVLETİN UNUTTUĞUNU HATIRLATIYORUZ: CİNSEL İSTİSMAR SUÇTUR!

By 18 Kasım 2016Mart 1st, 2020No Comments

DEVLETİN UNUTTUĞUNU HATIRLATIYORUZ: CİNSEL İSTİSMAR SUÇTUR!

Türkiye Büyük Millet Meclisi; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16.11.2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, suça maruz kalan kadın ve çocuk ile failin evlenmesi durumunda cezasızlık öneren bir düzenlemeyi yürürlüğe koyma hazırlığı içinde.

Düzenleme yasalaşırsa;

– İşlenen cinsel istismar suçları sonucunda zorla evlendirme ile cezasızlığın oluşması sağlanacak,

– Kız çocuklarının zorla evlendirilmesinin zemini oluşacak,

– Toplumda tecavüz suçuna ilişkin cezasızlık algısı güçlenecek ve bu tecavüz suçunun artmasına neden olacak.

 Türkiye Büyük Millet Meclisi; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16.11.2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, suça maruz kalan kadın ve çocuk ile failin evlenmesi durumunda cezasızlık öneren bir düzenlemeyi yürürlüğe koyma hazırlığı içinde.

Düzenleme yasalaşırsa;

– İşlenen cinsel istismar suçları sonucunda zorla evlendirme ile cezasızlığın oluşması sağlanacak,

– Kız çocuklarının zorla evlendirilmesinin zemini oluşacak,

– Toplumda tecavüz suçuna ilişkin cezasızlık algısı güçlenecek ve bu tecavüz suçunun artmasına neden olacak.

Suça maruz kalan kadın ve kız çocukları ile bu suçların faillerinin evlendirilmesi halinde cezasızlık mekanizması öngören düzenlemeyi teklif edenlere, bu tasarının altına imza verenlere ve bu tasarının yasalaşmaması için gerekli mücadeleyi vermeyerek bu suça ortak olanlara birkaç hatırlatmada bulunmak istiyoruz:

Cinsel istismar suçtur, istisnası olamaz!

Cinsel istismar suçu her koşulda, cebir, hile ve iradeyi etkileyen unsurların varlığı ile işlenir. Cinsel istismar suçunun istisnası olamaz.

Hatırlatıyoruz: Yükümlü olduğunuz uluslararası sözleşmeler var!

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı cinsel saldırı suçları, evlilikle üstü kapatılacak ve cezasız bırakılacak eylemler değildir. Bu suçların varlığı, cezalandırıcı ve toplumsal olarak da caydırıcılık gücü yüksek adaletli bir yaptırım mekanizmasını zorunlu kılar. Hiçbir yasa, kurum, düşünüş biçiminin bu suçları evlilik aracılığıyla meşrulaştıracak gücü olamaz!

Türkiye devletinin imzacı taraf olmakla birçok yükümlülük altına girdiği temel uluslararası sözleşmeleri hatırlatmak istiyoruz:

– Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

– Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

– Kadınlara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge

– Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair İstanbul Sözleşmesi

– İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Eğer bu utanç verici önerge yasalaşırsa, Türkiye devleti taraf olduğu hiçbir uluslararası sözleşmeyi önemsemediğini, kadın ve çocuklara yönelik her türlü ayrımcılığı önleme konusunda bütüncül bir politika izlemediğini kabul etmiş olacaktır!

Kadın dayanışmasına ve mücadeleye devam edeceğiz!

Cinsel istismar suçunun evlilik mekanizması ile cezasızlığa bağlanması çalışmaları tarihsel bir utanç olarak kalacaktır. Mor Çatı olarak bu önergeyi gündeme getiren Boşanma Komisyonu üyelerine gönderdiğimiz utanç sertifikasını  yeniden ve bu kez bu önergeyi kabul eden tüm meclis üyelerini de ekleyerek gönderiyoruz!

Bu utancı her alanda teşhir etmeye ve cinsel istismarı önlemek için uluslararası hukuk alanı dahil olmak üzere her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz!

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Leave a Reply