Skip to main content
Basın Açıklamaları

Kadın Derneklerinin Faaliyetlerini Durdurmak Tüm Kadınlara Karşı Tehdittir: Kabul Etmiyoruz

By 17 Kasım 2016Mart 1st, 2020No Comments

Mor Çatı olarak bir süredir, kadınların örgütlenmesine, kadın çalışmalarına ve bu çalışmaların sürdürülebilirliğine karşı hükümetin doğrudan müdahalelerine tanık oluyoruz. İzlenen politikalarla kadınların kamu nezdinde kadın politikalarına dahil olmasının yolları bir bir kapatılıyor.

Mor Çatı olarak bir süredir, kadınların örgütlenmesine, kadın çalışmalarına ve bu çalışmaların sürdürülebilirliğine karşı hükümetin doğrudan müdahalelerine tanık oluyoruz. İzlenen politikalarla kadınların kamu nezdinde kadın politikalarına dahil olmasının yolları bir bir kapatılıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, kadın ve çocukların şiddetten uzaklaşması ve ayrımcılığa maruz kalmaması için yıllardır mücadele eden kadın derneklerinin çalışmalarının durdurulmasını ve kapılarının mühürlenmesini bu kapatmanın son adımı olarak görüyoruz.

Kadın örgütleri kadınların güçlenmesinde hayati bir yere sahiptir

Kadınların şiddet gördüğü, öldürüldüğü, ayrımcılığa ve kötü muameleye maruz kaldığı bu coğrafyada, kadınlar için eşitlik mekanizmalarına, şiddetten uzakta hayat kurma yollarına erişmede kadın örgütleri hayati önemdedir. Adıyaman Kadın Yaşam Derneği, Bursa Panayır Kadın Dayanışma Derneği, Ceren Kadın Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği, KJA, Muş Kadın Çatısı Derneği, Muş Kadın Derneği, Selis Kadın Derneği, Van Kadın Derneği erkek şiddetine ve ayrımcılığa karşı çalışmalar yapmış, birçoğu 6284 Sayılı Yasa çalışmalarına destek vermiş, kadınların sosyal ve hukuksal desteklere erişiminde paha biçilemez çalışmalar yürütmüştür. Kamu kurumları tarafından şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınlara verilmeyen destekleri, kadından yana politikaları hayata geçirmişlerdir.

Kadın derneklerinin faaliyetlerinin durdurulması sadece kadınların örgütlenme hakkına bir saldırı değil, erkek şiddetinden uzaklaşmak isteyen kadınların mücadelesine müdahaledir. Bu müdahale kadın kurumları ile dayanışma kurmuş ve kuracak yüzbinlerce kadını da tehdit etmektedir.

Yanyana olmaya devam edeceğiz

Mor Çatı olarak 25 yılı aşan kadın mücadelemizde, dayanışma kurduğumuz kadınlardan ve birlikte çalıştığımız kadın örgütlerinden güç aldık, bu mücadeleyi birlikte büyüttük. İçinden geçtiğimiz zor dönemlerde biz de hiçbir kadın örgütünü yalnız bırakmayacağız.

Kadınlara karşı şiddet ve ayrımcılığın olmadığı, kadınların özgür olduğu bir hayat ve sığınaksız bir dünya için, kadın mücadelesi için çalışan hiçbir kadın örgütünün faaliyetlerinin durdurulması kararını tanımıyoruz! Faaliyetleri durdurulan kadın örgütleri ile çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü her bir kadının şiddetten uzaklaşma mücadelesi, isteği bütün OHAL kararlarını geçersiz kılacak meşruiyete sahiptir!

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Leave a Reply