Skip to main content
Basın Açıklamaları

Umudumuz Feminizmde, Dayanışmamız Kadınlarla

By 8 Mart 2020No Comments

Mor Çatı 30 yıl önce bir avuç kadın tarafından kadınların üzerindeki her türlü baskı ve şiddetin son bulması için verdikleri mücadelenin bir parçası olarak kuruldu. O günden bu yana feminizmi temel ilke ve yöntemimiz olarak benimsiyor, erkek şiddetine karşı mücadelemizi kadınlar olarak birbirimizden, dayanışmamızdan güç alarak sürdürüyoruz.

Yıllar içerisinde feminist mücadelemiz sayesinde kadınlar lehine pek çok kazanım elde ettik. Feminizm sözünü, fikrini yaygınlaştırdık. Kadınlar bugün başka bir dünyanın hayalini kuruyor, kendi hayatlarını dönüştürüyorlar. Mor Çatı’da dayanışma kurduğumuz kadınların deneyimleri bizlere hem sistematik erkek şiddetinin boyutlarını hem de kadınların bu şiddete karşı hayata tutunma güçlerini gösteriyor. Bir yandan kadınların var olan haklarına erişmekte nasıl zorluk yaşadıklarına, diğer yandan tamamen erkekler lehine bir düzende kendi kararlarını verme direngenliklerine şahitlik ediyoruz.

İlk günden beri erkek şiddetinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını, erkeklerin kadınlar üzerinde güç göstermek, onları baskı ve denetim altında tutmak için şiddet uyguladıklarını söylüyoruz. Bugün ise kadınlar üzerinde egemenlik kurmakta ısrar edenler toplumsal cinsiyet kavramına karşı çıkıyor, kadınların ezilmesini doğallaştırmaya ve kazanımlarından geri adım attırmaya çalışıyor. Kadınların güçlenmesinden, kendi hayatları ve bedenlerine dair karar vermesinden korkuyorlar.

Korkmakta haklılar. Feminist dayanışma kadınlara umut vermeye, başka bir dünyanın mümkün olduğunu ve o dünyayı kurabileceklerini söylemeye devam ediyor.

Umudumuz feminizmde, dayanışmamız kadınlarla.

08.03.2020

Leave a Reply