Skip to main content
Faaliyet Raporları

2014 Yılı Faaliyet Raporu

By 16 Nisan 2015Şubat 28th, 2020No Comments

25. Yıl Etkinliklerimiz Vesilesi ile 2014 Faaliyet Raporumuzu Paylaşıyoruz.

Kurulduğumuz 1990 yılından itibaren, kadın olmanın gücü ile güvenin, dayanışmanın ve ayakta kalmanın sembolü olduk. 25 yıldır aile içi şiddet alanında yürüttüğümüz mücadele sayesinde, kadınların en güvendiği ve ilk başvurduğu kurumların başında yer alıyoruz.

Kurulduğumuz ilk günden bu yana, şiddetin sorumlusunun, fail olduğunu unutmadan, şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olmayacağını savunarak, şiddete maruz kalan kadın ve çocukları yargılamadan dinledik ve ihtiyaç duydukları destekleri, kendi imkânlarımız ölçüsünde verdik. Mor Çatı, bugüne kadar 35 binden fazla kadın ve çocuğa dayanışma merkezinde sosyal, hukuki ve psikolojik destek verdi. 379 kadına ve 453 çocuğa ise sığınak desteği verdi.

25. Yıl Etkinliklerimiz Vesilesi ile 2014 Faaliyet Raporumuzu Paylaşıyoruz.

Kurulduğumuz 1990 yılından itibaren, kadın olmanın gücü ile güvenin, dayanışmanın ve ayakta kalmanın sembolü olduk. 25 yıldır aile içi şiddet alanında yürüttüğümüz mücadele sayesinde, kadınların en güvendiği ve ilk başvurduğu kurumların başında yer alıyoruz.

Kurulduğumuz ilk günden bu yana, şiddetin sorumlusunun, fail olduğunu unutmadan, şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olmayacağını savunarak, şiddete maruz kalan kadın ve çocukları yargılamadan dinledik ve ihtiyaç duydukları destekleri, kendi imkânlarımız ölçüsünde verdik. Mor Çatı, bugüne kadar 35 binden fazla kadın ve çocuğa dayanışma merkezinde sosyal, hukuki ve psikolojik destek verdi. 379 kadına ve 453 çocuğa ise sığınak desteği verdi.

2014 Yılı Faaliyet Raporu sonuçlarına göre, Mor Çatı’ya 2014 yılı içerisinde, erkek şiddetine maruz kalan 832 kadın ve çocuk başvurdu. Telefonla, e-posta aracılığıyla ve yüz yüze olmak üzere, başvuruda bulunan kadınlarla toplam 2043 görüşme gerçekleştirildi. Başvuranların %60’ını 25-44 yaş aralığındaki kadınlar, % 15’ini 45 yaş üstü kadınlar, %6’sını ise 15 yaşından küçük çocuklar oluşturdu.

Başvuruların en yaygın maruz kaldığı şiddet biçiminin psikolojik şiddet (%44) olduğu görüldü. Duygusal gücün veya ihtiyaçların şiddet aracı olarak kullanıldığı durumları kapsayan psikolojik şiddet, fiziksel şiddete oranla tanımlanması/tanınması daha güç bir şiddet biçimidir.

Kadınların medeni halleri ile şiddete maruz kalma oranları arasında doğrudan bir ilişki olduğu görüldü.Başvuran kadınların %84’ü en az bir kere evlenmiş iken %15’i evlenmemiş kadınlardır. Evli olmanın kadınlar için şiddete maruz kalma riskini arttırıcı bir etkisi olduğu çok net bir şekilde görülmektedir. Başvuran evli kadınların yarısından fazlası, 6-20 yıl arasında evli olan kadınlardır. Evliliğin ilk yıllarında şiddet genellikle yeni başladığı için başvurma oranı düşüktür. Bunun yanı sıra, evlilik süresi 20 yılın üzerinde olan kadınlarda başvuru oranı düşüktür; bunun altında ise, kadınların yaşadıklarını artık kabullenmiş olması, yaş ilerleyince fiziksel şiddetin azalması vs. gibi nedenler yatmaktadır.

Kadına yönelik şiddet ilişkin yaygın kanının aksine, kadınlar tanımadıkları erkeklerin değil  sevdikleri ve güvendikleri erkeklerin şiddetine maruz kaldılar. Şiddet uygulayan erkeklerin %68’i eş, eski eş, partner ve eski partnerdir.

Mor Çatı’ya başvuran kadınların ihtiyaç duydukları desteklerin başında, şiddet yaşantısından kurtulabilmek için haklarının neler olduğu (Hukuksal Destek)  ve bu adımları nasıl atabileceğine ilişkin bilgiye ihtiyaçları olduğu görüldü.  Başvuranların %68’ine sosyal destek, %21’ine hukuki destek ve %3’üne de hukuki destek verildi. Bunun yanı sıra, yaşları 19-62 arasında değişen, 29 kadın ve 31 çocuğa, toplam 60 kişiye sığınak desteği verildi.

Şiddet maruz kalan kadınların kendilerine şiddet uygulayan kişiler ile mücadele ettikleri kadar,  gerekli desteği vermeyen kurum ve kişilere karşı da mücadele etmek zorunda kaldılar. Pek çok kadın, kurumlardan ve yetkili kişilerden ihtiyaç duyduğu destekleri alamadığı için şiddet yaşantısına geri dönmek zorunda kaldı ya da yoksulluk içinde yaşamaya mahkum oldu. Kurumların ve yetkili kişilerin, az sayıdaki kadından yana uygulaması ise, kötü uygulamaların aksine, kadınları, şiddet yaşantısından kurtulabilmeleri için adım atmaları için cesaretlendirdi.

Kadınların maruz kaldıkları şiddet biçimlerinin, şiddet ile mücadele yöntemlerinin ve Mor Çatı’nın verdiği desteklerin neler olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgilerin yanı sıra kadına yönelik şiddet alanında faaliyet gösteren kurum ve yetkili kişilerin uygulamalarının izlenmesini içeren 2014 Faaliyet Raporu’nu aşağıda paylaşıyoruz.

Mor Çatı 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Leave a Reply