Skip to main content
Faaliyet Raporları

Mor Çatı 2016 Yılı 6 Aylık Faaliyet Raporu

By 10 Ağustos 2016Şubat 28th, 2020No Comments

2016 yılının ilk 6 ayında Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne 493 kadın ve çocuk başvurdu. Başvuranlarla toplam 1148 görüşme yapıldı.  20 kadın, 1 trans erkek,  5 bebek, 11 çocuk, 4 ergen olmak üzere toplam 41 kişiye sığınak desteği verildi.

2016 yılının ilk 6 ayında Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne 493 kadın ve çocuk başvurdu. Başvuranlarla toplam 1148 görüşme yapıldı.  20 kadın, 1 trans erkek,  5 bebek, 11 çocuk, 4 ergen olmak üzere toplam 41 kişiye sığınak desteği verildi.

Şiddete maruz kaldığı için Mor Çatı’dan destek alan kişilerin yaşları 0-90 yaş aralığındaydı. Destek verilenlerden %8’i 15 yaşından küçük çocuklardı.  En fazla (%34)  25-34 yaş aralığındaki kadınlar, şiddetten uzaklaşmak için Mor Çatı’ya başvurdu.

Mor Çatı’ya başvuran ve medeni durumunu paylaşan kadınların %56’sı resmi nikâhlı evliydi.  Şiddet uygulayanların çoğu (%87) kadınların en yakınındaki, tanıdığı ve güvendiği erkeklerdi. Başvuran kadınların %52’si eşleri ya da eski eşlerinin şiddetine maruz kaldıklarını paylaştılar.

Başvuran kadınlardan evli olanların %36’sı 5 yıl ve daha az süredir evli olduğunu belirtti. Kadınların %24’ü ise 6 ila 10 yıl arasında evliydi.

Bu yılın ilk 6 ayında da kadın ve çocukların en çok (%45)  maruz kaldıkları şiddet biçiminin psikolojik şiddet olduğu görüldü. Yaygın olarak paylaşılan psikolojik şiddet biçimleri: hakaret etme, tehdit etme, aşağılama, küfür etme, çocuklarla tehdit etme, aşağılama oldu. Psikolojik şiddetten sonra kadınların  en fazla maruz kaldıklarını paylaştıkları şiddet biçimi fiziksel şiddet oldu.  Tokat atma, boğma, saçını çekme, itekleme, eşya fırlatma, cisim kullanarak vurma paylaşılan fiziksel şiddet biçimlerindendi. Kadınların bazıları fiziksel şiddet nedeniyle geçici olarak yaralanmış, bazıları ise kalıcı olarak sakatlanmış ya da yaşanan fiziksel travmalara bağlı olarak çeşitli hastalıklara yakalanmıştı. Yaygın olarak görülen bir diğer şiddet biçiminin ise  ekonomik şiddet olduğu görüldü. Kadınların maaşına el koyma, çalışmalarına izin vermeme, kadının adına kredi çekip borçlandırdıktan sonra bunu bir tehdit aracı olarak kullanma, evin ve çocukların geçimi konusunda kadını yalnız bırakma en yaygın görülen ekonomik şiddet biçimleri oldu. Cinsel şiddete maruz kaldığını paylaşan kadınlar, evlilik içinde ve dışında tecavüz, taciz, cinsel olarak aşağılanma gibi cinsel şiddet biçimlerine maruz kalmaları nedeniyle destek aldılar.

Kadınların en çok ihtiyaç duyduğu desteğin, sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgi edinmek olduğu görüldü. Bazı kadınların sadece yaşadıklarını paylaşma ihtiyacı ile başvurduğu görüldü. Kadınların %11’i sığınak desteği için Mor Çatı’ya başvurdu.

İlk 6 ayda başvuran kadınlara yaşadıkları şiddet nedeniyle herhangi bir kuruma başvuruda bulunup bulunmadığı soruldu. Bir ya da birden fazla kuruma başvurduğunu söyleyen kadınların %31’inin boşanma veya ceza davası açmak ya da koruma kararı almak için mahkemeye başvurduğu görüldü. Şiddete maruz kalan kadınların başvurduğu diğer kurumlar kolluk ŞÖNİM ile ASPB’ye bağlı diğer kurumlar oldu. 6284 Sayılı Kanun kapsamında pek çok yetkisi ve sorumluluğu bulunan mülki amirliklere başvurunun az olması ve mevcut başvuruların neredeyse tümünün maddi yardım talebiyle yapılmış olması dikkat çekti.

Mor Çatı’da kadınlar ve çocukların şiddet deneyimleri, kadından yana bir bakış açısıyla, şiddete sıfır toleransla dinlendi, şiddet yaşantısından çıkmak için ihtiyaç duydukları sosyal destekler ile ilgili bilgi verildi. Bunun yanı sıra sosyal inceleme raporları yazıldı, haklarına erişebilmeleri için ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldı ve iş bulmak isteyen bazı kadınların işverenlerle buluşması sağlandı. Kadınlar ve çocukların ihtiyaç duydukları hukuki ve psikolojik desteği ise Mor Çatı gönüllüsü avukat ve psikologlar verdi. İlk 6 ayda sığınak ihtiyacı olan 17 kadın, çocuklarıyla birlikte Mor Çatı Sığınağı’na yerleştirildi.

Mor Çatı,  desteğe ve güçlenmeye ihtiyaç duyan tüm kadınlarla, dayanışma merkezi ve sığınağında dayanışmasını sürdürüyor.

Faaliyet Raporu’nun tam metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz

Mor Çatı 2016 Yılı 6 Aylık Faaliyet Raporu

Leave a Reply