Skip to main content
Haberler

16.Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı İstanbul’da yapıldı

By 6 Mayıs 2013No Comments

Sonbaharda yapılması planlanan 16. Kurultay öncesinde Kurultay Bileşenleri İstanbul’da buluştu. 26-27-28 Nisan tarihlerinde toplanan Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı’na,  kurultay bileşeni on yedi örgüt katıldı. Toplantıda, Kurultay Bileşeni olmak isteyen dört yeni kadın örgütü de kendilerini tanıttı.

Sonbaharda yapılması planlanan 16. Kurultay öncesinde Kurultay Bileşenleri İstanbul’da buluştu. 26-27-28 Nisan tarihlerinde toplanan Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı’na,  kurultay bileşeni on yedi örgüt katıldı. Toplantıda, Kurultay Bileşeni olmak isteyen dört yeni kadın örgütü de kendilerini tanıttı.

Üç tam gün süren 16. Ara Kurultay’ın ilk bölümünde,  1998 yılından bu yana her yıl toplanan Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nın hedefleri ve ilkeleri irdelendi.

Ara Kurultay’da özellikle; örgütlerin bağımsızlıkları, feminist yöntemler, dayanışma merkezi sürdüren ve hedefleyen kadın örgütlerinin kurultay bünyesinde olmasının önemi üzerinde duruldu. Ara kurultayda yapılan atölye çalışmalarının konu başlıkları da “bağımsızlık” , “gönüllülük”  ve  “hiyerarşi” oldu.

İkinci gün yapılan oturumda “ŞÖNİM & Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Politikaları” tartışıldı.  Toplantıda,  kadın örgütlerinin ŞÖNİM deneyimlerinden bir izleme raporu çıkarılarak, deneyimlerin yaygınlaştırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Sonbaharda yapılacak 16.  Kurultay öncesinde, hazırlanan ŞÖNİM İzleme Raporları’nın yayınlanması ve kurultaya bir kampanya ile gidilmesi kararlaştırıldı.  

Kurultay bileşenleri son günü de yoğun konuşma ve tartışmalarla geçirdiler. Günün ilk başlığı kadın mücadelesinin acil gündemleriydi. Bu bağlamda VAKAD, İştar ve Antalya’da görülen Canan Arın davalarında kadın dayanışmasının nasıl hayata geçirileceği tartışıldı. Bu davaların kadınlar için çok önemli olduğu ve takipçisi olunması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.  Ayrıca, Kurultay Bileşenleri olarak bir metin hazırlanarak bu davalara özel vurgu yapılması kararlaştırıldı.

Son günün gündem maddesi 16. Ana Kurultay’a giderken önceliklerin konuşulup, tartışılmasıydı. Kurultay Bileşenleri,  kurultayın hedef ve ilkelerini bir kez daha hatırlatarak  “Politikamız Ne Olmalı? ”yı konuştular. Bütün konuşulanlar çerçevesinde, tüm bileşenlerin kendi örgütleri içinde de kurultay bileşen tanımı, kurultay hedefleri ve ilkeleri çerçevesinde kendilerini değerlendirmelerine ve Ana Kurultay’da yapılacak olan bileşenler toplantısında bu değerlendirmelerin paylaşılmasına karar verildi.

Toplantının son bölümünde 16. Ana Kurultay’ın ana başlıkları ve atölye konularının belirlenmesi için sunulan öneriler konuşulup, tartışıldı. Ayrıca, 16. Kurultay’ın zamanı, yeri ve yeni sekretaryanın oluşturulması konusunda da görüşler alındı. Kurultay bileşenleri, üç gün süren toplantı maratonundan, kadın dayanışmasının güçlendirici etkisiyle ayrılırken ana kurultayda buluşmak üzere coşkuyla kucaklaştılar.

 

Leave a Reply