Skip to main content
Haberler

2013 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı

By 7 Mart 2014No Comments

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın  2013 yılına ilişkin  faaliyet raporunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mor Çatı, kadın dayanışma ağı ve Mor Çatı dostlarının maddi ve manevi destekleri sayesinde 24 yıldır  erkek şiddetine maruz kalan kadınlara destek vermeyi ve kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele mekanizmalarını izlemeyi sürdürüyor.  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın  2013 yılına ilişkin  faaliyet raporunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mor Çatı, kadın dayanışma ağı ve Mor Çatı dostlarının maddi ve manevi destekleri sayesinde 24 yıldır  erkek şiddetine maruz kalan kadınlara destek vermeyi ve kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele mekanizmalarını izlemeyi sürdürüyor.  

2013 yılında da kadınların  8 Mart 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı yasa kapsamında sahip olduğu haklara erişimlerinde sıkıntılar yaşadıklarını gördük.  Gizli kayıt yaptıramayan birçok kadının ikameti, iş yeri, gibi bilgiler şiddet uygulayan erkekler tarafından bulundu.  Okula giden çocukları olan kadınlar ise yine yasada güvence altına alınan gizli kayıt hakkının gereğince uygulanmaması, uygulayıcının inisiyatifine bırakılmış olması nedeniyle şiddet uygulayan erkeğin adreslerini bulması tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Yasayla beraber mülki amirliklere verilen sorumluluklar yerine getirilmedi; kadınların mülki amirliklerin vermesi gereken geçici maddi yardım, kreş yardımı ve psiko-sosyal desteklere ulaşması mümkün olmadı ve haklarına ulaşamadıkları için şiddetten uzakta yeni bir hayat kurabilmekte güçlük yaşadılar. 

Her ilde açılacağı söylenen ŞÖNİM‘ler hala sadece 14 ilde pilot uygulama olarak var. Bunun aynı sıra ŞÖNİM uygulamasında karşılaşılan güçlükler kadınların olumsuz başvuru deneyimleri yaşamalarına neden oldu. Bu merkezlerin şehir merkezine uzaklığı erişimi güçleştirirken, kadınların biricik ihtiyaçlarına uygun sosyal çalışma yapılmıyor olması güçlenmeleri önünde engel oluşturdu; yetersiz sayıda ve donanımda personel ve kısıtlı olanaklarla varlığını sürdüren ŞÖNİM’lerde vaat edilen hizmetin sunulamadığı görüldü. Sığınakların ise sayısı yetersiz ve verilen hizmet çoğunlukla kadınları güçlendirmekten çok uzak. 

Ücretsiz kreşlerin yetersizliği küçük çocukları olan kadınlar için çalışma hayatına katılmak konusunda ciddi güçlüklere neden oldu. 

Yasada güvence altına alınan kürtaj hakkına erişimin devlet hastanelerinde neredeyse imkansız hale geldiğini gözlemledik. Kürtaj karşıtı söylemler sonucu, kürtajı yasaklayan bir düzenleme olmamasına rağmen, İstanbul gibi büyük bir şehirde dahi kürtaj yapan devlet hastanesi bulabilmek oldukça güç. 

Kadına yönelik erkek şiddeti kadın ve erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonucudur. Kadınların erkek şiddetinden uzak bir hayat kurabilmeleri için bu eşitsizliği giderecek önlemler alınmalı, şiddet yaşayan kadınları ihtiyaçlarına uygun bir şekilde güçlendirecek hukuki ve sosyal destekler sağlanmalıdır. 

Türkiye’nin taraf olduğu CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasını, 6284 sayılı yasanın gerekliliklerinin uygulamada karşılığını bulmasını, şiddete uğrayan kadınlar için erişilebilir ve yeterli miktarda sosyal hizmet merkezleri ve sığınakların olmasını, ücretsiz kreşler açılmasını ve kadınların ücretsiz ve ulaşılabilir kürtaj hizmetine kavuşmasını talep ediyoruz. 

Sığınaksız bir dünya için yaşasın kadın dayanışması!

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı / 07.03.2014

 

Leave a Reply