Skip to main content
Haberler

2015 yılı ilk altı aylık Mor Çatı dayanışma merkezi ve sığınak çalışmalarına ilişkin faaliyet raporu yayınlandı!

By 14 Temmuz 2015No Comments

Mor Çatı, kuruluşunun 25. yılında, dayanışma merkezinde ve sığınağında şiddete maruz kalan kadınlarla ve çocuklarla dayanışmayı sürdürüyor. Şiddetsiz hayatlar kurmak için mücadele eden kadınlar, Mor Çatı’dan aldıkları sosyal, psikolojik ve hukuki desteklerle güçleniyor. 

Mor Çatı, kuruluşunun 25. yılında, dayanışma merkezinde ve sığınağında şiddete maruz kalan kadınlarla ve çocuklarla dayanışmayı sürdürüyor. Şiddetsiz hayatlar kurmak için mücadele eden kadınlar, Mor Çatı’dan aldıkları sosyal, psikolojik ve hukuki desteklerle güçleniyor. 

2015 yılının ilk 6 ayında Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne başvuran 370 kadın ve çocukla, 724 görüşme yapıldı. Şiddete maruz kaldığı için Mor Çatı’dan destek alan kişilerin yaşları 0-80 yaş aralığındaydı. Destek verilenlerden %8’i 15 yaşından küçük çocuklardı. En çok 25-34 yaş aralığındaki kadınların şiddetten uzaklaşmak için Mor Çatı’dan destek istediği görüldü (%36). Başvuran kadınların %88’i tanıdığı, yakını olan erkeklerden şiddet gördüklerini belirtti. En çok da evlilik içerisinde şiddet yaşandığı görüldü.

Kadınların en çok maruz kaldıkları şiddet biçiminin psikolojik şiddet (%45) olduğu görüldü. Yaygın olarak paylaşılan psikolojik şiddet biçimleri; hakaret etme, tehdit etme, aşağılama, küfür etme oldu. Görüşme yapılırken dile getirilen şiddet türlerinin dörtte biri fiziksel şiddetti. Kadınların bazıları fiziksel şiddet nedeniyle geçici olarak yaralanmış, bazıları ise kalıcı olarak sakatlanmıştı. Ekonomik şiddete maruz kalan kadınların oranının %14 olduğu görüldü. Kadınların maaşına el koyma, çalışmalarına izin vermeme, kadının adına kredi çekip borçlandırdıktan sonra bunu bir tehdit aracı olarak kullanma en yaygın görülen ekonomik şiddet biçimleri oldu. Cinsel şiddet yaşayan kadınlar (%14), evlilik içinde ve dışında tecavüz, taciz, cinsel olarak aşağılanma gibi cinsel şiddet biçimlerine maruz kalmaları nedeniyle destek aldılar.

2015 yılının ilk 6 ayında başvuranların paylaştıkları deneyimlerde, kadından yana olmayan uygulamalara en çok Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurumlarda verilen hizmetlerde rastlandı. Bu uygulamalar, 12 yaşından büyük erkek çocuklarının sığınaklara alınmaması, sığınaklarda kalan kadınların kaldıkları süre içinde gerekli sosyal hizmeti alamaması, sığınak çalışanlarının kötü davranması, kadın ve çocukların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan hijyen koşullarının sağlanmıyor olmasıydı. Bunun yanı sıra, sığınaktaki yaşamda, sığınağa gitmeden ya da sığınaktan çıktıktan sonra güvenlik için yapılması gereken gizli kayıt ile ilgili eksiklikler nedeniyle, kadın ve çocukların hizmet aldıkları hastane ya da okul bilgilerinden şiddet uygulayan tarafından bulundukları görüldü. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurumların yanı sıra sıklıkla başvurulan kolluk biriminde de kadından yana olmayan uygulamalara rastlandı. Kollukla ilgili bildirilen yanlış ve eksik uygulamalar arasında kadınlar karakola başvurduğu halde hiçbir işlem yapılmaması, kolluk görevlilerinin kadını suçlayıcı davranışlarda bulunması ve şiddet uygulayan ile şiddete maruz kalan kadınlar arasında arabuluculuk yapılması gibi uygulamalar vardı. 

Yasal haklarından faydalanmak isteyen kadınlar, şiddet uygulayanlarla ilgili takipsizlik kararı verilmesi, dava açılsa bile şiddet uygulayanların ceza almamaları, savcı ve hâkimlerin kadınlarla ilgili yargılayıcı ifadeler kullanması ve davranışlar göstermesi gibi hukuki süreçlere dair deneyimlerini de paylaştı. Dayanışma merkezine başvuran kadınların deneyimleri, 6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun’un uygulayıcılar tarafından yeterince bilinmemesi ya da keyfi olarak uygulanmamasından kaynaklı pek çok zorluk yaşandığını gösterdi. 

İlk 6 ayda başvuran kadınlara yaşadıkları şiddet nedeniyle herhangi bir kuruma başvuruda bulunup bulunmadığı soruldu. Bir ya da birden fazla kuruma başvurduğunu söyleyen kadınların %35’inin boşanma veya ceza davası açmak ya da koruma kararı almak için mahkemeye başvurduğu görüldü. Şiddete maruz kalan kadınların başvurduğu diğer kurumlar kolluk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı diğer kurumlar oldu. 6284 Sayılı Kanun kapsamında pek çok yetkisi ve sorumluluğu bulunan mülki amirliklere başvurunun az olması ve mevcut başvuruların neredeyse tümünün maddi yardım talebiyle yapılmış olması dikkat çekti. 

Mor Çatı’da kadınlar ve çocuklarla dayanışırken, maruz kaldıkları şiddete ilişkin deneyimlerini, kadından yana bir bakış açısıyla, şiddete sıfır toleransla dinleyerek, şiddet yaşantısından çıkmak için ihtiyaç duydukları sosyal destek ağları ile ilgili bilgi verildi, sosyal inceleme raporları yazıldı, haklarına erişebilmeleri için ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldı ve iş bulmak isteyen bazı kadınların işverenlerle buluşması sağlandı. Bunun yanı sıra, kadınlar ve çocukların ihtiyaç duydukları hukuki ve psikolojik destek Mor Çatı gönüllüsü avukat ve psikologlar tarafından sağlandı. İlk 6 ayda sığınağa ihtiyacı olan 11 kadın çocuklarıyla birlikte Mor Çatı’nın yürütmekte olduğu sığınağa yerleştirildi. Böylelikle yılın ilk altı ayında 25kadın 24 çocuk olmak üzere toplam 49 kişiye sığınak desteği verildi.

Faaliyet raporunun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Leave a Reply