Skip to main content
Haberler

8 Mart'a sözümüz: Bağımsız Feminist Politika ve Birlikte Hayatlarımızı Savunma

By 8 Mart 2015No Comments

Kadınlara yönelik erkek şiddetine karşı mücadele eden kadınlar olarak bu yıl 8 Mart’ta “hayatlarımızı savunuyoruz” diyoruz.

Kadınlara yönelik erkek şiddetine karşı mücadele eden kadınlar olarak bu yıl 8 Mart’ta “hayatlarımızı savunuyoruz” diyoruz.

2014 yılı 8 Mart’ından bugüne neler olduğunu beraber hatırlayalım: İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdi. Sözleşme’nin uygulama mekanizmalarının kuruluşunu takip eden kadınlar Aile Bakanlığı’nın şeffaf olmayan ve kadın örgütlerini dışlayan yöntemine karşı zorlu bir mücadele verdi. Kadına yönelik erkek şiddetini önlemek için etkili olması beklenen 6284 Sayılı Kanun’un somut uygulamaları ile mekanizmaların etkisizliği ortaya çıktı. Aile Bakanlığı nezdinde, ŞÖNİM, Bakanlık İl Müdürlükleri olarak yeniden oluşturulan idari yapı erkek şiddeti ile mücadele etmek yerine, kadınları şiddet gördükleri aileyi kabullenmeleri için ikna etmeyi amaçladı.  “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı” hükümetin, kadınları aile içine hapsetmeyi amaçladığını sığınak sayısının azlığıyla ilgili ise dertleri olmadığını gösterdi. Belediyeler, bu yıl da gündemlerine sığınakları almadı. Aile Bakanlığı’na bağlı sığınaklar ve sığınak öncesi ilk adım merkezleri, kadınlara şiddetten uzaklaşıp özgürleşmeye destek olmak bir yana,  hapishane hayatını dayattı. Kamu hastanelerinde kadınların kürtaj hizmetine erişemedikleri ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ifşa ettiğimiz bu durumu düzeltmektense bizi yalan söylemekle itham etti. Erkek şiddeti devam etti, bu şiddeti besleyen, kadınların bedenlerine ve yaşamlarına yönelik siyasi söylemler sürdürüldü. Kadın cinayetleri ve cinsel saldırılar ile her an hayatlarımızda, yakınımızda olan erkek şiddetine isyanımız Özgecan’ın öldürülmesi ile sürdü.

Erkek Şiddeti Kadınların Hayatlarını İstila Ediyor 

Erkek şiddeti, 2014’te de azalmadı.  Bu yıl da erkek şiddetinin türlü biçimleri ile karşı karşıya kalıp mücadele ettik.

Mor Çatı’ya 2014 yılı içerisinde erkek şiddetine maruz kalan 832 kadın ve çocuk başvurdu. Mor Çatı’nın dayanışma merkezinde, Mor Çatı gönüllüsü kadınlar, başvuran kadınlarla 2043 görüşme yaptılar. Kadınlarla erkek şiddetine karşı mücadelede uzun sureli dayanışma kuruldu. Mor Çatı’ya başvuranların %6’sı 15 yaşından küçük çocuklardı. 

Erkekler, kadınları en çok öldürmekle tehdit ettiler. Bunu yaparken medyada ve çevrelerinde tanık oldukları kadın cinayetlerini ve cezasızlığı gösterdiler.

Şiddeti Kimler Uyguladı? 

Şiddete maruz kalan ve Mor Çatı’ya başvuran kadınların çoğu resmi nikâhla evliydi. Kadınlar en çok en yakınındaki erkeklerden şiddet gördüler. Şiddet uygulan ile ilgili bilgi veren kadınların %54’ü eşinden, %6’sı eski eşinden şiddet gördüğünü belirtti. 

Mor Çatı ve Kadınlarla Birlikte Güçlenme

2014 yılında da Mor Çatı dayanışma merkezi ve sığınağında kadınlarla karşılıklı güçlenme üzerine bir dayanışma kurduk. Kadınların Mor Çatı ile şiddete karşı mücadele deneyimlerini paylaşması ile birlikte güçlendik. Erkek şiddetine ve devletin resmi kurumlarının keyfi tutum/uygulamalarına karşı birlikte mücadele ettik.

Dayanışma merkezinde kadınlara sosyal, hukuksal ve psikolojik destek sağlanırken, ihtiyaç duyan kadınlar şiddetten uzakta hayatlarını yeniden kurabilmek için Mor Çatı sığınağından destek aldı. Mor Çatı’da dayanışma kurduğumuz kadınlar kimi zaman devlet mekanizmaları ile de mücadele ederek şiddetten uzakta yeni bir yaşam kurdular ya da yaşadıkları şiddete karşı mücadeleye devam ediyorlar.

Erkek Şiddetini Sonlandırmak İçin Güçlüklere Rağmen; Bağımsız Feminist Politika 

Erkek şiddetinin rakamlara sığmadığı, sığdırılamayacağı mevcut koşullarda, Mor Çatı, feminist kadınların çabaları ile feminist bir kadın örgütü olarak 25 yıl önce kurulmuştu. Sokaklarda başlayan politikadan, kadınların bire bir dayanışmasının kurulduğu bir kurum olmaya uzanan bu yol uzun olmakla birlikte kadınlara yönelik ev içi şiddete ve erkek egemenliğine karşı mücadele de çetrefilliydi.

Bu yıl Mor Çatı da toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve erkek egemenliğine karşı mücadele eden diğer kadın örgütleri gibi ayakta kalma ve varlığını sürdürme mücadelesinde, politik, idari ve mali güçlükler ile karşı karşıya kaldı. Bu güçlüklere rağmen, kadın dayanışması tarihte olduğu gibi bugün de Mor Çatı’yı ayakta tutuyor. Biliyoruz ki, kadınlarla yan yana olmak,  birlikte karar vermek ve eyleme geçmek, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart’ta sokakta olmak, birbirimize değerek hayatlarımızı savunmak erkek şiddetine karşı mücadeleyi yani Mor Çatı’yı da güçlendirecek.

Erkek şiddeti hayatlarımızı istila ederken, kadınlar olarak birlikte, yan yana güçleniyor ve Mor Çatı Dayanışma Merkezi ve Sığınağı’nda kadına yönelik ev içi şiddete karşı kadın dayanışmasını sürdürmeye ve bu şiddeti sonlandırmak için bağımsız feminist politika yapmaya 25 yıldır olduğu gibi bu yıl da devam ediyoruz.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

 

Leave a Reply