Skip to main content
Haberler

İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu Olarak Feride Acar'ın GREVİO Adaylığını Destekliyoruz!

By 29 Ocak 2015No Comments

İstanbul Sözleşmesi, tüm taraf devletlere, bu alanda çalışan kadın örgütleri ile “her aşamada eşgüdümlü bir çalışma” zorunluluğu getirmektedir. Buna rağmen, İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu ve platform üyesi 89 bağımsız kadın ve LGBTİ örgütü, bu konuda yazılı ve/veya sözlü taleplerine rağmen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (ASPB) GREVIO Türkiye adaylarının belirlenmesi için başlattığı sürece dâhil edilmemiştir. 

1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) etkili bir biçimde uygulanması için, Avrupa Konseyi bünyesinde GREVIO kısaltmasıyla anılacak olan, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konusunda çalışan uzmanlardan oluşan bir uzmanlar grubu oluşturulması sürecindeyiz. Sözleşme’nin içeriği kadar, uygulanmasının iyi denetlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, Sözleşme’nin güçlü ve dönüştürücü biçimde uygulanması için uluslararası denetim mekanizması olan GREVIO adlı bu uzmanlar grubu kritik önemdedir. GREVIO’nun özellikle ilk dönemi, çalışma ilkeleri ve ayrıntılı görev tanımları oluşturulacağından, uygulamanın etkili bir biçimde denetlenmesi açısından kurucu bir belirleyiciliktedir.

İstanbul Sözleşmesi, tüm taraf devletlere, bu alanda çalışan kadın örgütleri ile “her aşamada eşgüdümlü bir çalışma” zorunluluğu getirmektedir. Buna rağmen, İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu ve platform üyesi 89 bağımsız kadın ve LGBTİ örgütü, bu konuda yazılı ve/veya sözlü taleplerine rağmen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (ASPB) GREVIO Türkiye adaylarının belirlenmesi için başlattığı sürece dâhil edilmemiştir. Bu süreçte Platform, ASPB’nin kendi yöntem ve adaylarını dayatmak için yarattığı zaman baskısı nedeniyle, kadın hareketinin desteklediği altı adayını (Canan Arın, Feride Acar, Hülya Gülbahar, Pınar İlkkaracan, Şehnaz Kıymaz, Yakın Ertürk) belirleyip ASPB’ye bildirmiştir. Platform adaylarının tümü, kadına karşı şiddetle yıllardır mücadelede eden ve Avrupa Konseyi tarafından beklenen özellikleri fazlasıyla karşılayan ehil kadınlardır. Bu adaylar içinden Prof. Dr. Feride Acar, 28 Ocak 2015 günü adaylık için Bakanlığa başvurusunu iletmiştir.

Platform olarak Feride Acar’ın GREVIO adaylığını destekliyoruz! 

Prof. Dr. Feride Acar, İstanbul Sözleşmesi’nin hazırlanması sürecinin her aşamasında (bu fikrin doğuşundan Sözleşme metninin yazımına kadar) bağımsız uluslararası uzman ya da Türkiye temsilcisi olarak fiilen yer almıştır. Bu uluslararası müzakere sürecinde, İstanbul Sözleşmesi’nin günümüz uluslararası insan hakları standartlarına uygun ve özellikle (kadının insan haklarının temel belgesi olarak kabul edilen) Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ile paralel hükümler içeren bir metin olarak ortaya çıkması için uğraşmıştır. Sözleşme’nin gelişme sürecini ve metnin farklı aşamalarını hem kadın hareketi hem de ilgili devlet kurumları ile paylaşmaya ve geri bildirim almaya önem vermiş, Sözleşme’nin Türkiye’de görünürlük kazanması için çok sayıda çalışma yürütmüştür.

Prof. Dr. Feride Acar, bu emek ve nitelikleri ile Türkiye’yi GREVIO’da başarıyla temsil edecek ve Türkiye’de imzalandığı için tarih boyunca “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılacak bu Sözleşme’nin uygulanması konusundaki kriterlerin belirlenip yerleştirilmesinde de etkili rol oynayacak bir isimdir. Unutmamak gerekir ki, Türkiye dâhil Sözleşme’ye taraf olan tüm devletler, kendi adaylarını önerecek, ancak seçim Sözleşme’ye taraf olan devletlerin temsilcilerinden oluşan Taraflar Komitesi tarafından yapılacaktır.

Platformumuz, GREVIO Türkiye adayı olarak Prof. Dr. Feride Acar’ı destekleyecek, gerek Avrupa Konseyi gerek Sözleşme’nin Taraflar Komitesi nezdinde GREVIO’ya Türkiye’den Prof. Dr. Feride Acar’ın seçilmesi için tüm gücünü seferber edecektir. 29 Ocak 2015

İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu

 1. Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM)
 2. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği
 3. Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği
 4. Adıyaman Kadın Sorunlarını Araştırma ve Çözüm Derneği (AKSAÇ)
 5. Adıyaman Kadın Yaşam Derneği (AKAYDER)
 6. Amargi İzmir
 7. Ankara Feminist Kolektif (AFK)
 8. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 9. Ayvalik Bagimsiz Kadin Inisiyatifi
 10. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu
 11. Bağımsız Kadın Derneği-Mersin
 12. Buca Evka -1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği (BEKEV)
 13. Ceren Kadın  Derneği
 14. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)
 15. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER)
 16. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği
 17. Engelli Kadın Derneği
 18. Ergani Selis Kadın Derneği
 19. Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ)
 20. Eşit Yaşam Derneği
 21. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Grubu
 22. Ev Hanımları Derneği (EVKAD)
 23. Femin & Art Uluslar Arası Kadın Sanatçılar Derneği (10 Şube)
 24. Filmmor Kadın Kooperatifi
 25. Gökkuşağı Kadın Derneği
 26. Haklı Kadın Platformu
 27. Hürriyet Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası
 28. İstanbul Feminist Kolektif (İFK)
 29. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
 30. İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
 31. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 32. İzmir Barosu Kadın Hakları ve Hukuk Araştırmaları Merkezi
 33. İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)
 34. İzmir Feminist Kolektif (İzFK)
 35. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 36. Kadın Adayları Destekleme Derneği  (KA-DER) (Merkez,Şube ve Temsilcilikleri)
 37. Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi (KA-DER Ankara Şubesi)
 38. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Platformu
 39. Kadın Çalışmaları Derneği
 40. Kadın Dayanışma Vakfı
 41. Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği
 42. Kadın Emeği İstihdamı Girişimi (KEİG)
 43. Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (KEBSED)
 44. Kadın Erkek Eşitliği Derneği – KAZETEDER
 45. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) (23 Şube)
 46. Kadın Yazarlar Derneği
 47. Kadının İnsan Hakları -Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ)
 48. Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)
 49. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
 50. Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL)
 51. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
 52. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (KarKad-Der)
 53. Karya Kadın Derneği
 54. KAZETE – Bağımsız Kadın Gazetesi
 55. Kırmızı Biber Derneği
 56. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
 57. Lambdaİstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği
 58. Mavigöl Kadın Derneği
 59. Medya İzleme Grubu (MEDİZ)
 60. Mersin 7 Renk LGBT
 61. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 62. MorEl Eskişehir LGBT
 63. Mor Salkım Kadın Dayanışma  Derneği
 64. Muş Kadın Çatısı Derneği
 65. Muş Kadın Derneği (MUKADDER)
 66. ONAR Uluslar arası Kadın Destek İnsiyatifi
 67. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
 68. Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
 69. Petrol-İş Sendikası Kadın Dergisi
 70. Selis Kadın Derneği
 71. Sınır Tanımayan Kadınlar
 72. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
 73. Sosyal Politikala
  r Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD LGBTİ)
 74. Sosyalist Feminist Kolektif (SFK)
 75. Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM)
 76. Trabzon Kadın Gelişim ve İletişim Derneği
 77. Trans Danışma Merkezi (T-DER)
 78. Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi
 79. Türk Kadınlar Birliği
 80. Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimler Kolu
 81. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD)
 82. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunu
 83. Uçan Süpürge Kadın  İletişim  ve Araştırma Derneği
 84. Urfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
 85. Van Kadın Derneği (VAKAD)
 86. Van Saray İlçesi Kadın Çocuk ve Aile İlişkilerini Geliştirme Modernleştirme Koruma ve Güçlendirme Derneği
 87. WINPEACE – Türkiye Yunanistan Kadınları Barış Girişimi
 88. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)
 89. Yaşam Kadın Merkezi Derneği

 

Leave a Reply