Skip to main content
Haberler

Ailede kadına uygulanan şiddete karşı 13. kez birarada!

By 25 Mart 2013No Comments

Birçok ilden 100’e yakın kadın örgütü, SHÇEK ve belediye temsilcisi 13. Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı için 17 Aralık’ta Söke’de biraraya gelecekler. Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi gündemlerine alması gereken belediye, valilik, kaymakamlık gibi kuruluşların bu buluşmanın giderlerini de karşılaması için kadın örgütleri tarafından dilekçeler veriliyor. 

Birçok ilden 100’e yakın kadın örgütü, SHÇEK ve belediye temsilcisi 13. Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı için 17 Aralık’ta Söke’de biraraya gelecekler. Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi gündemlerine alması gereken belediye, valilik, kaymakamlık gibi kuruluşların bu buluşmanın giderlerini de karşılaması için kadın örgütleri tarafından dilekçeler veriliyor. 

Kurultayın bu yıl ana gündemi kadın cinayetleri. Kadınların cinsiyetleri nedeniyle şiddet gördükleri, öldürüldükleri, bu nedenle kadın örgütlerinin davalarda taraf kabul edilmesi gerektiği uzun süredir savunuluyor. Kadınların yaşam hakkının korunması, kendilerinin ve çocuklarının şiddetten uzaklaşmalarının sağlanması ise kadın sığınaklarının sayısının artmasına, bu sığınaklarda kadın ve çocukların gerekli destekleri alabilmesine bağlı. 

Başbakanlığın 2006/17 sayılı genelgesi, ayrıca Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün Ulusal Eylem Planı kadına yönelik şiddete karşı mücadelede birçok kamu kuruluşuna sorumluluk yüklüyor, bu alandaki kadın örgütlenmeleri ile işbirliği yapılmasını vurguluyor. Kurultay bileşeni 16 sığınak ve danışma merkezi, bu 2 belgeye atıf yaparak etkinliğin masraflarının Belediye’lerce karşılanması için dilekçe verdi. Belediyeler bünyesindeki kadına yönelik şiddetle doğrudan ya da dolaylı ilişkili kadın çalışmacıların kurultaya katılımlarının sağlanması talep edildi. 

Aydın-Söke Kadın Sığınmaevi Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 13. Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin Türkiye’deki en geniş platformu olma özelliğini taşıyor. 

Kurultay aile içinde kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin güçlendirilmesini, sığınak ve danışma/dayanışma merkezlerinin kadın ve çocukların şiddetten uzak bir yaşama geçişlerini sağlayacak bir işleve kavuşmalarını, feminist yöntemlerle yürütülmelerini, kadın örgütlenmeleri arasında dayanışma ve paylaşımların geliştirilmesini hedefliyor. Kurultayın örgütleyicileri arasında Mor Çatı, Akdam, Antalya Kadın Dayanışma Derneği, ÇEKEV, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği, Muş Kadın Derneği, Kamer Vakfı, Selis, VAKAD, Van Saray Kadın Derneği, Söke Kadın Sığınmaevi Derneği, KADAV, Şahmaran Kadın Dayanışma ve Araştırma Merkezi Derneği, Elder bulunuyor. 

Leave a Reply