Skip to main content
Haberler

Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar (WAVE) Ağı Harekete Geç! Kampanyası’nı başlatıyor.

By 25 Mayıs 2016No Comments

WAVE ağının Harekete geç! Kampanyası basın duyurusunu paylaşıyoruz:

Harekete geç! şiddette maruz kalan kadınların ve çocuklarının destek ve korumaya ulaşma hakları üzerine bir kampanyadır

Avrupa’da her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Ancak kadınların da vergi ödediği devlet, onların uzmanlaşmış destek hizmetlerine erişimini sağlamada başarısız oluyor. 46 Avrupa ülkesinden sadece 15’inde uzmanlaşmış bir yardım hattı var ve Avrupa’da en az 47,000 sığınak kapasitesi açığı mevcut. Tecavüz ve cinsel saldırı destek merkezleri bulunmuyor.  Ayrımcılık, en kırılgan gruplardaki kadınların desteğe ulaşmasını engelliyor!

WAVE ağının Harekete geç! Kampanyası basın duyurusu:

Harekete geç! şiddette maruz kalan kadınların ve çocuklarının destek ve korumaya ulaşma hakları üzerine bir kampanyadır

Avrupa’da her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Ancak kadınların da vergi ödediği devlet, onların uzmanlaşmış destek hizmetlerine erişimini sağlamada başarısız oluyor. 46 Avrupa ülkesinden sadece 15’inde uzmanlaşmış bir yardım hattı var ve Avrupa’da en az 47,000 sığınak kapasitesi açığı mevcut. Tecavüz ve cinsel saldırı destek merkezleri bulunmuyor.  Ayrımcılık, en kırılgan gruplardaki kadınların desteğe ulaşmasını engelliyor!

Avrupa’nın birçok ülkesinde, uzmanlaşmış destek servislerine yeterli yatırım yok ve bunun sonucunda kadınların yeterli yardım için başvurabilecekleri bir yer de yok.  AB yetkililerine, ulusal hükümetlere ve toplumdaki diğer ilgili taraflara, kadınlara yönelik şiddeti durdurmaları için yapılan yatırımları arttırmaları konusunda harekete geçmeleri için sesleniyoruz!” (Rosa Logar, WAVE Başkanı)

Bugün, Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar (WAVE) ağı Harekete geç! Avrupa kampanyasını başlatıyor. Bu kampanyayla, önümüzdeki iki yıl boyunca WAVE üyeleri tüm Avrupa’da yaşadıkları şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınların ve çocuklarının destek ve korumaya ulaşma haklarının yaygınlaşmasını sağlayacak. Kadınlara ve kız çocuklarına uygulanan şiddet, insan hakları ihlalinin hala en yaygın türü ve öldürücü olabiliyor – 2012 yılında, kadın cinayetlerinin yaklaşık %47’si bir aile üyesi veya yakın partner tarafından işlendi.

Destek hizmetlerine yapılan yetersiz yatırımın ve şiddet olaylarının yeterince rapor edilmemesinin nedeni, oldukça yaygın olan şiddet yaşayanı suçlamadır. Birçok toplum bu tür şiddeti yasaklıyor olmakla birlikte üstü kapalı olarak müsaade ediyor ve böylece kadınların tekrar eden şiddete katlanmaktan başka çaresi kalmıyor. Tekrar eden şiddetin sonuçları hepimizi etkiliyor. Destek hizmetleri, kadınların ve çocuklarının şiddetten uzak bir yaşam kurmak için güvenli ve güçlendirici bir ortama ulaşmaları açısından çok önemli. Bu yüzden Avrupa toplumunu, kadın bakış açısıyla işleyen ve fark yaratan uzmanlaşmış destek hizmetlerine kaynak aktarmaları konusunda harekete geçmeye çağırıyoruz. 

Uzmanlaşmış hizmetlere erişim güçlüğünü gösteren rakamlar (WAVE Raporu 2015):

  • 46 Avrupa ülkesinden sadece 15’inde 24 saat 7 gün çalışan bir yardım hattı var.
  • Avrupa Konseyi Standartları’na göre Avrupa’da başta 2004’ten sonra katılan yeni AB üye ülkeleri ve üye olmayan ülkeler olmak üzere 47,000’den fazla sığınak kapasitesi açığı var.
  • Tecavüz ve cinsel saldırıya maruz kalmış kadın ve kız çocukları için destek merkezleri yok.  
  • Siyahi ve etnik azınlıktaki kadınlar (BME), göçmenler ve kayıt altına alınmamış göçmenler, engelli, yaşlı ve LBTİ kadınlar dahil birçok kadının uzmanlaşmış destek hizmetlerine erişimi engelleniyor.

Avrupa Birliği’ni, kadına yönelik şiddeti ve Avrupa’da destek hizmetlerine erişimdeki farklılıkları sonlandırmak üzere kapsamlı strateji ve eylem planı yapmak için göreve çağırıyoruz.

WAVE ağı ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde karar alıcılara;

1) Şiddete maruz kalan kadınların korunmasını ve şiddetin önlenmesini aktif olarak desteklemeleri,

2) BÜTÜN kadınların ve çocuklarının uzmanlaşmış destek hizmetlerine erişimini mümkün kılmayı taahhüt etmeleri,

3) Avrupa’daki uzmanlaşmış destek hizmetlerinin mevcudiyetini arttırmaları (özellikle kadın yardım hatları, sığınaklar ve kadın merkezleri),

4) Kadınların ihtiyaçlarını ve haklarını ön plana koyan ve en iyi şekilde de bağımsız kadın örgütleri tarafından sağlanan destek hizmetlerinin kalitesini arttırmaları için çağrıda bulunuyoruz.

Kadına yönelik şiddet, kadının ekonomik özgürlüğü ve potansiyeli üzerinde büyük etkileri olduğu gibi nihai olarak dünya ekonomisi üzerinde de büyük yansımaları olan kolektif bir sorun olduğundan, kampanyamız iş ve filantropi dünyasını da “şiddetten uzak yaşam kurmak isteyen kadınları desteklemeleri ve bu alana kaynak aktarmaları” için harekete geçmeye çağırıyor.

Değişim için bir araya gelmek çok önemli ve biz her birinize sesleniyoruz! 

Harekete geç! kampanyamıza katılın! 

“Kadınlara ve çocuklarına yönelik şiddete son vermek için hep beraber Harekete geçin!”

 

Daha fazla bilgi için veya Harekete geç! kampanyasına destek vermek için lütfen bizimle temasa geçin:

WAVE Ofisi, Viyana: Rosa Logar, [email protected] veya Maria Rösslhumer, [email protected]

Daha fazla bilgi için www.wave-network.org

Harekete geç! Kampanyasına desteğinizi gösterin

{youtube}lvcu2lZgpNE{/youtube} 

Leave a Reply