Skip to main content
Haberler

Haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!

By 1 Ağustos 2018No Comments

Kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam şartlarına sahip olma mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak, mücadelemiz ve dayanışmamız sayesinde eşitlik yönünde siyasal ve toplumsal değişimi sağlayacak anayasal ve yasal reformların gerçekleşmesini ve ilgili mekanizmaların kurulmasını sağladık. 

Kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam şartlarına sahip olma mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak, mücadelemiz ve dayanışmamız sayesinde eşitlik yönünde siyasal ve toplumsal değişimi sağlayacak anayasal ve yasal reformların gerçekleşmesini ve ilgili mekanizmaların kurulmasını sağladık. 

Bu tarihteki köşe taşları niteliğinde olan birkaç örnek:

1841- Kadı önünde evlenme hakkı
1845- Köle-cariye satın alma yasağı
1856- Kızlara mirastan hak verilmesi
1860’lar– Kızlar için rüştiye (ortaokul) mektebi, ilköğretimde eşitlik, kız öğretmen okullarının açılması
1917- İslam hukukunda ilk aile düzenlemesi ile evlenme ve boşanmanın kayıt altına alınması
1926- Medeni Kanun
1930 ve 1934– Seçme ve seçilme hakkı
1985- BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) imzalanması
1990, 1991- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın kurulması
1998- Kadına karşı şiddetle ilgili ilk özel yasa olarak Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320)
2001, 2004, 2010- Anayasanın eşitlik (10) ve aile (41) maddelerinde yapıcı yönde değişiklikler
2002- Aile reisliğini kaldırıp eşlere eşit haklar getiren yeni Medeni Kanun
2004- TBMM’de Töre ve Namus Cinayetleri, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu kurulması
2005- Kadın ve çocuklara karşı suçlarda etkili cezalar getiren yeni Türk Ceza Kanunu
2009- TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulması
2011 ve 2015 – Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) imzalanması ve Türkiye’nin dünyada imzalayan ilk ülke olarak örnek oluşturması; Türkiyeli kadınların mücadelesi sayesinde, sözleşmenin izlenmesi ile ilgili kurul olan GREVİO’nun başkanlığına 2015 yılında Türkiye’den bir kadının seçilmesi
2012- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284)
2013- Devletin ve belediyelerin kadına karşı şiddeti önlemek üzere sığınaklar açmasını sağlamak konusundaki kazanımlara ek olarak tüm illerde en az bir Şiddet Önleme ve İzleme Merkez’inin (ŞÖNİM) kurulması

Her kesimden kadının, etnisite, sınıf, dini inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, engellilik, yaşlılık, sığınmacı/mülteci gibi farklı kimliklerini kapsayan hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasının, toplumsal bir sorumluluk ve devletin yükümlülüğü olarak kabul edilmesi yolunda önemli mesafeler aldık. Devletin, ulusal ve yerel eylem planları oluşturmasını sağladık.

Ancak bugün, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel yasal haklarımız ve kurumlarımız ciddi bir tehdit altındadır. Bunun en son örneği, kadınlarla ilgili tek bakanlığın adının önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilerek işlevsizleştirilmesi ve ardından da Çalışma Bakanlığı’na bağlanmasıdır.

Yıllardır, kadınların yasal ve kurumsal kazanımlarına karşı siyasi iktidar içinden ve dışından yürütülen kampanyalar, TBMM Boşanma Komisyonu Taslak Raporu ile adeta fiili bir hükümet programına dönüşmüş idi. Bu rapor ile çocuk yaşta zorla evliliklerin teşviki, çocuk istismarcılarına af, tecavüzcü ile evlendirme, kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkını elinden alma, erkeklerin boşanmasını kolaylaştırma, boşanmak isteyen kadını ise (nafakasını evlilik süresine bağlayarak nafakasız bırakma tehdidi ve “aile arabulucuları” gibi yöntemlerle) boşanmaktan vazgeçirme; şiddete karşı devlet korumasını belge sunma şartına bağlama gibi düzenlemelerin önü açılmak isteniyordu.

Yasalarda kadınlar lehine olabilecek her ne varsa bunları budama girişimleri bugün hızla yasaların tamamen kaldırılması taleplerine dönüşmüştür.“Aile reisliği geri getirilsin”, “çocukların velayeti babaya verilsin”, “ev içi emek nedeniyle evlilik içinde edinilen malların eşit paylaşımından vazgeçilsin”, “kadına karşı şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa tamamen kaldırılsın”, “Avrupa Konseyi’nin şiddetle ilgili sözleşmesinden Türkiye imzasını çeksin” gibi talepler yaygınlaştırılmaya başlandı. Daha da ötesi, bu taleplerin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak görülen kadın örgütleri de açıkça hedef olarak gösterilmektedir.

Söz konusu bu sürece karşı biz aşağıda imzası bulunan kadın örgütleri/grupları, mücadelelerle kazandığımız haklarımızdan, eşitlik ve özgürlük talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve cinsiyet ayrımcılığını pekiştiren her türlü söylem, siyasi pratik ve uygulamanın karşısında duracak ve sorumluları teşhir edeceğiz.

Kendi hayatlarımız hakkında karar verme yetkisine sahip olan özgür ve eşit bireyler olarak, emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerinde kurulmak istenen tüm tahakküm biçimlerine karşı çıkmaya devam edeceğiz. 

Türkiye’nin tüm siyasetçilerini, siyasi partilerini ve sivil toplum bileşenlerini siyasal/toplumsal sorumluluk almaya ve kadınları eşit yurttaşlar olmaktan çıkarmak, kadınların emeğini sömürmek ve kadınları güçsüzleştirmek isteyen söylem ve politikalara karşı çıkmaya ve kadın örgütleriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Biz kadınlar, Türkiye’nin tarih boyunca değişen erkek egemen yapılarına her zaman karşı durduğumuz gibi, bugün de karşı duracağız.

Biz kadınlar, binlerce yıllık ortak mücadele tarihimizin bize kazandırdığı bilgi, deneyim ve dayanışma ile diyoruz ki “haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!”

İMZACILAR

 1. Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM)
 2. Adana Kadın Platformu
 3. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği
 4. Ankara Kadın Ressamlar Derneği
 5. Antakya Kadın Dayanışması
 6. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu
 7. Antalya BİZ (Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği) Topluluğu
 8. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 9. Antalya Nar Kadın Dayanışması
 10. Atakent Kadın Meclisi
 11. Aydın Kadın Efeler Derneği
 12. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 13. Bağımsız Kadın Derneği (Mersin)
 14. Barış için Kadın Girişimi
 15. Başkent Kadın Platformu Derneği
 16. Batman Helkis Kadın Platformu
 17. Bayan Yanı
 18. BEKEV-İzmir
 19. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi
 20. Birleşik Metal Kadın Komisyonu
 21. Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi
 22. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 23. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)
 24. ÇEKEV-İzmir
 25. Çiğli Kadın Platformu
 26. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez ve 96 Şubesi
 27. Demir Leblebi Kadın Derneği
 28. < li>Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

 29. Deriteks Sendikasından Kadınlar
 30. Dicle Amed Kadın Platformu
 31. Didim Kibele Kadın Yardımlaşma Dayanışma Derneği
 32. Dikili Kadın Platformu
 33. DİSK Ege Bölge Sekreterliği Kadın Çalışmaları
 34. DİSK Kadın Komisyonu
 35. Doğu Güneydoğu İş Kadınlar Derneği (DOGÜNKAD)
 36. Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu
 37. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER)
 38. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi
 39. Ege Kadın Buluşması
 40. Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)
 41. Ekmek ve Gül
 42. Engelli Kadın Derneği
 43. Erktolia
 44. Eşit Yaşam Derneği
 45. EŞİTİZ (Eşitlik İzleme Kadın Grubu)
 46. Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu
 47. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
 48. Ev Kadınları Derneği (EVKAD) – Adana
 49. Femin&ArtUluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
 50. Feminerva Dergi
 51. Fethiye Çocuk İstismarını Önleme Derneği
 52. Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği
 53. Filmmor Kadın Kooperatifi
 54. Foça Barış Kadınları
 55. Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi
 56. Genel-İş Sendikası’ndan kadınlar
 57. Giresun Cumhuriyet Kadınları Derneği
 58. Giresun Kadın ve LGBTI Platformu
 59. Giresun KESK Kadın Komisyonu
 60. Günebakan Kadın Derneği (Mersin)
 61. İlerici Kadınlar Meclisi
 62. İmece-Der’li kadınlar
 63. İmece Kadın Dayanışma Derneği
 64. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Kadın Komisyonu
 65. İnşaat ve Kadın Derneği
 66. İRİS Eşitlik Gözlem Grubu
 67. İstanbul Dayanışma Platformu
 68. İstanbul Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar Grubu
 69. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)
 70. İzmir Amargi
 71. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 72. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 73. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (41 örgüt bileşeniyle)
 74. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi
 75. İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği
 76. KADAV – Kadınlarla Dayanışma Vakfı
 77. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER)
 78. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Ankara
 79. Kadın Çalışmaları Derneği
 80. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
 81. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 82. Kadın Dayanışma Vakfı
 83. Kadın Emeği Kolektifi
 84. Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
 85. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
 86. Kadın Meclisleri
 87. Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımsevenler Derneği (KADGÜC) İzmir
 88. KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği)
 89. Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği
 90. Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
 91. Kadın Partisi
 92. Kadın Yazarlar Derneği
 93. Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi
 94. Kampüs Cadıları
 95. Kaos GL
 96. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Atakum
 97. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Samsun
 98. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Trabzon
 99. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
 100. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (KARKADER)
 101. Karşıyaka Kent Konseyi Kadın Meclisi
 102. Kazdağlı Kadınlar
 103. KAZETE
 104. KAZETE-DER
 105. KESK Kadın Meclisi
 106. Kırkyama Kadın Dayanışması
 107. Kırmızı Biber Kadın Derneği
 108. Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu
 109. Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi 
 110. Koza Kadın Derneği
 111. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
 112. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği
 113. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği
 114. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 115. Mor Dayanışma
 116. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 117. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
 118. Muğla Karya Kadın Derneği 
 119. Nar Kadın Dayanışması
 120. Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi
 121. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
 122. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
 123. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği
 124. Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi
 125. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
 126. Sosyal Dayanışma Ağı (SODA)
 127. Sosyalist Kadın Meclisleri
 128. Şahmeran Kadın Platformu
 129. TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
 130. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu
 131. TJA – Tevgere Jinen Azad
 132. Trabzon Cazıları
 133. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi
 134. Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği
 135. Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi
 136. Türk Kadınlar Birliği (Genel Merkez ve 79 Şubesi)
 137. Türk Kadınlar Konseyi Genel Merkezi ve Şubeleri
 138. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
 139. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (Genel Merkez ve 24 şubesi)
 140. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
 141. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (Genel Merkez ve 39 Kulüp)
 142. Uçan Süpürge Vakfı
 143. Umutlu Kadınlar
 144. VAKAD’lı kadınlar
 145. Van Ahtamar Kadın Platformu
 146. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)
 147. Yaşam Kadın Merkezi Derneği
 148. Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği 
 149. Yeniyol’dan Kadınlar
 150. Yeryüzü Kadınları – İzmir
 151. Yoğurtçu Kadın Platformu
 152. Zeytin Kadın Kooperatifi

Leave a Reply