Skip to main content
Haberler

Herkesi Uyarıyoruz! TCK Tasarısı sözde ceza artırımı, özde ise suçlulara cezasızlık getiriyor!

By 5 Haziran 2014No Comments

Kadın ve çocuklara yönelik cinsel suçlara “ağır cezalar getireceği” iddia edilen değişiklik, birçok suçun cezasını hafifletecek, birçok tecavüzcü ve istismarcıyı serbest bırakacaktır.

Cinsel suçlara sözde ceza artırımı diye sunulan bu tasarı:  Özde cezasızlıktır!

AKP, pek çok önemli yasa değişikliğini hukuken çok sorunlu olan “torba yasa” usulü ile bir arada sunarak ve muhatapları ile tartışmayarak; toplumu, kadınlara ve çocuklara karşı cinsel saldırı suçlarının soruşturulması, kovuşturulması ve cezalandırılması konusunda var olan durumdan çok daha sorunlu bir aşamaya taşımak istiyor! 

Hükümetin, cinsel suçların önlenmesini sağlayacak adımları atmadığını, erkek egemen devlet ve hukukun, erkeğin lehine uygulamaları değiştirmeye niyetli olmadığını, cezayı artırmak ya da azaltmakla sorunun çözülebileceği yanılgısını yaymaya çalıştığını biliyoruz.

 

 

Kadın ve çocuklara yönelik cinsel suçlara “ağır cezalar getireceği” iddia edilen değişiklik, birçok suçun cezasını hafifletecek, birçok tecavüzcü ve istismarcıyı serbest bırakacaktır.

Cinsel suçlara sözde ceza artırımı diye sunulan bu tasarı:  Özde cezasızlıktır!

AKP, pek çok önemli yasa değişikliğini hukuken çok sorunlu olan “torba yasa” usulü ile bir arada sunarak ve muhatapları ile tartışmayarak; toplumu, kadınlara ve çocuklara karşı cinsel saldırı suçlarının soruşturulması, kovuşturulması ve cezalandırılması konusunda var olan durumdan çok daha sorunlu bir aşamaya taşımak istiyor! 

Hükümetin, cinsel suçların önlenmesini sağlayacak adımları atmadığını, erkek egemen devlet ve hukukun, erkeğin lehine uygulamaları değiştirmeye niyetli olmadığını, cezayı artırmak ya da azaltmakla sorunun çözülebileceği yanılgısını yaymaya çalıştığını biliyoruz.

Yasada kadın cinayetlerine ya da kadına karşı şiddete ilişkin bir düzenleme yapılmamış!

Türk Ceza Kanunu’nun birçok maddesinde değişiklik öneren bir yasada, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri konusunda tek bir düzenleme bile olmamasını hayretle karşılıyoruz. Tam tersine, kadınlara tecavüz sırasında uygulanan/uygulanacak şiddet konusunda erkeklere yeni “ceza indirimleri” geliyor! 

Cinayet davalarında ise haksız tahrik indiriminin uygulanmasının önüne geçecek bir düzenleme yapılmadığını görüyoruz.

 

Kadının beyanı esas alınmalı!

Tasarıya, cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında “çocuğun ve kadının beyanının esas alınması ve aksini ispat yükümlülüğünün erkekte olması”na ilişkin de hiçbir hüküm konmadığını görüyoruz.

 

15-18 yaş arası genç kadın ve erkekler arasındaki cinsel ilişkiye dair hapis cezasının artırılması kabul edilemez!

TCK’da var olan ve yarısı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan bu konuyla ilgili “diğer yarısı” yürürlükte olan TCK 104. maddenin tümden iptali gerekmektedir. Tasarı, tam tersine,  gençlerin kendi rızalarıyla giriştiği cinsel eylemlerin cezasını artırmaktadır. Flört eden genç kadın ve erkekleri (ve hatta ailelerini), daha uzun sürelerle hapse atma tehdidiyle cezalandırmak istemektedir. 

Gençlerin flörtüyle, ülkemizde büyük bir sorun olan “çocuk yaşta ve zorla evlendirmeler” konusu İKİ AYRI KONUDUR. Bu konuda toplumda ve hukukta bir algı karışıklığı yaratmamak gerekir. Çocukları cinsel istismardan korumak hepimizin ortak sorumluluğudur; gençlere cinselliği yasaklamak yeni toplumsal mağduriyetler yaratacak muhafazakar bir politikadır.

Çocuklarla ilgili getirilmek istenen yasaların, çocukları korumayı değil, muhafazakarlaşmayı ve cinsel özgürlüklerin sınırlandırılmasını amaçladığını biliyoruz. 

 

Hükümetin amacı çocukları korumak değil!

Yürürlükteki yasa maddesini değiştirerek çocukların yetişkinler tarafından istismar edildiği durumlar için, “taciz” ve “saldırı” ayrımı getirmeye çalışmak, çocukların taciz edilmesi halinde cezanın düşmesi anlamına geliyor. Çocukları korumak bu mu?

 

Şikayet süresi 6 ayla sınırlanıyor!

Halen zaman aşımının korunduğu, cinsel taciz ve kimi cinsel saldırı suçlarında şikayet süresinin 6 ayla sınırlandığı bu yeni düzenlemeyle cinsel saldırıların önlenebileceğini nasıl söyleyebiliriz?

 

Sanıklar suçludur, ruh hastası değil!

Cinsel suçların çok küçük bir bölümü “hasta”lar tarafından işlenir. Toplumun belki de binde birlik bir oranına denk düşen bu “hasta”lar, adı üzerlerinde hastadır. Belki de, toplum tarafından “hasta” edilmişlerdir. 

Çünkü, kadınlara ve çocuklara karşı cinsel suçlar toplum tarafından kültür, gelenek, örf, adet, din vb. nedenlerle meşru görüldükçe “hasta/normal” tanımı belirsizleşir. 

Önümüzdeki bu yasa tasarısında sanıkların “tedavisinden” söz edilmesi, devlet nezdinde eylemin hala bir suç değil, hastalık olarak görüldüğünü bize gösteriyor. Sanıklar hasta değil, erkek egemen sistemden gücünü alan suçlulardır. Yasada tedaviden söz ederek, bu suç toplumun önünde tıbbileştirilmeye çalışılıyor!

 

Ruh ve beden sağlığı!

Yeni tasarıda getirilen “ruhsal zedelenme” değerlendirmenin kaldırılması, suçun yalnızca maddi delillere dayandırılması, kimi suçların cezasız kalmasına, cezalarının indirilmesine ve şikâyet edilememesine yol açacak. 

Bugüne kadar çocuklara, kadınlara ve LGBTİ bireylere yönelen cinsel şiddet cezasız kalıyor, kadının beyanı yok sayılarak, fiziksel delil yoksa ceza verilmiyordu. Hali hazırda psikososyal desteğin bir parçası olarak veya cezada ağırlaştırıcı unsur olarak görülmesi gereken ruhsal değerlendirme sürecinin, kadının aleyhine ve erkek egemen hukuka nasıl hizmet ettiğini, bir yıldırma politikasına dönüştüğünü, mağdurların tekrar tekrar travmatize edildiğini biliyoruz. 

Cinsel şiddet kriz merkezleri niye açılmıyor?

Cinsel şiddetle mücadelede kadın danışma merkezleri, kadın/çocuk sığınakları, Alo şiddet hattı ve  cinsel şiddet kriz merkezleri yaşamsal önem taşıyor.

Bu kurumsal mekanizmalar oluşturulmadan, kağıt üzerinde yasaları ağırlaştırmak/hafifletmek hiçbir toplumsal/cinsel sorunu çözemez. 

Özetle belirtelim ki, önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek bu düzenlemeler sözde ceza artırımı, özde ise suçlulara cezasızlık getiriyor! Yüzlerce, binlerce tecavüzcü ya da çocuk istismarcısının serbest kalmasını sağlıyor! Yenilerini özendiriyor! 

Cinsel taciz ve saldırıyı önlemeyecek, çocukları ve kadınları korumayacak, saldırganlar üzerinde caydırıcı etkisi olmayacak bu torba yasaya  itirazımız var!

 

 

ŞİDDETE SON PLATFORMU

Platform Katılımcıları 

1.Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi- Derneği

2.Adana Kadın Danışma ve Sığınmaevi Derneği (AKDAM)

3.Akdeniz Kadın Kooperatifleri Birliği.  

4.Aktif Yaşam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

5.Alsancak Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

6.Antalya Barosu Kadın Hakları Kuru
lu

7.Avrupa Kadın Lobisi -Türkiye Koordinasyonu

8.Ayvalık Bağımsız Kadın İnsiyatifi

9.Bağımsız Kadın Gazetesi (KAZETE)

10.Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Evi

11.Bahar Lions Kulübü

12.Balkan Kadınları Derneği

13.Bornova Kadınlar Sosyal Kültürel Dayanışma Derneği – BORKAD

14.Buca Evka -1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği (BEKEV)

15.Bursa Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

16.Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD).

17.Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu

18.Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

19.Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez

20.Cumhuriyet Kadınları Derneği Artvin Şubesi

21.Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Şubesi

22.Cumhuriyet Kadınları Derneği Bursa Şubesi

23.Cumhuriyet Kadınları Derneği Çanakkale Şubesi

24.Cumhuriyet Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi

25.Cumhuriyet Kadınları Derneği Maltepe Şubesi

26.Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Buca Şubesi

27.Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Urla Şubesi

28.Cumhuriyet Kadınları Derneği Manisa Şubesi

29.Cumhuriyet Kadınları Derneği Tarsus Şubesi

30.Cumhuriyet Kadınları Derneği Samsun Şubesi

31.Çanakkale Bağımsız Kadın Kolektifi (ÇABA)

32.Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER)

33.Çankırı Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

34.Çukurova Kadın Platformu

35.Diyarbakır Selis Kadın Danışma Derneği

36.Doğubeyazıt Kadın Meclisi

37.Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik YO. Kadın Grubu

38.Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi-EKAM

39.Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)

40.Ege Kadın  Buluşması Platformu

41.Ege Karadenizli Kadınlar Derneği

42.Eğitimsen  İstanbul 3 No’lu Şube Kadın Komisyonu

43.Engelli Kadın Derneği

44.Ergani Selis Kadın Danışma Merkezi

45.Eşit Yaşam Derneği.

46.Eşitlik İzleme Grubu (EŞİTİZ)

47.Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu

48.Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası

49.Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği  (EVKAD)

50.Ev Kadınları Turistik El Sanatları Derneği (EVTED)

51.Femin & Art Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkez

52.Femin & Art İstanbul Şubesi

53.Femin & Art Ankara Şubesi

54.Femin & Art Ordu Şubesi

55.Femin & Art Mersin Şubesi

56.Femin & Art Bursa Şubesi

57.Femin & Art Çanakkale Şubesi

58.Feminist Atölye (Kuzey Kıbrıs)

59.FİLMMOR Kadın Kooperatifi

60.Girişimci Kadın Derneği (GİRKADE)

61.Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD)

62.Gökkuşağı Kadın Derneği

63.Göztepe Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

64.Günebakan Kadın Derneği

65.Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisleri

66.Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisleri

67.Haklı Kadın Platformu.

68.Hürriyet Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası.

69.İlerici Kadınlar Derneği (İKD)

70.İRİS Eşitlik Gözlem Grubu

71.İstanbul  Eğitim Eğitim-Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Kadın Komisyonu

72.İstanbul Feminist Kolektif

73.İstanbul İnsan Hakları Derneği Kadın Hakları Komisyonu

74.İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Türkiye Federasyonu

75.İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

76.İzmir Barosu Kadın Komisyonu

77.İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)

78.İzmir Hastaneleri Gönüllü Anneler Derneği

79.İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD)

80.İzmir Kadın Dayanışma Derneği

81.İzmir Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi

82.İzmir Sekreterler Derneği

83.İzmir (Smyra) El Emeği Göznuru Derneği

84.İzmir Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

85.Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi

86.Kadın Adayları Destekleme  Derneği- Genel Merkez (KA-DER)

87.KA.DER Adana Şubesi

88.KA.DER Ankara Şubesi

89.KA.DER Antalya Şubesi

90.KA.DER Bursa Şubesi

91.KA.DER İzmir Şubesi

92.KA.DER Eskişehir Şubesi

93.KA.DER Kadıköy Şubesi

94.KA.DER Kocaeli Şubesi

95.KA.DER Mersin Temsilciliği

96.KA.DER Samsun Temsilciliği

97.Kadın Dayanışma Vakfı

98.Kadın Emeği Kolektifi (KADEM)

99.Kadın Erkek Eşitliği Derneği (KAZETE-DER)

100.Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi

101.Kadın Merkezi Vakfı Genel Merkez

102.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Adıyaman

103.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Ağrı

104.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Ardahan

105.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Batman

106.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Bingöl

107.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Bitlis

108.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Diyarbakır

109.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Elazığ

110.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Erzincan

111.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Erzurum

112.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Gaziantep

113.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Hakkari

114.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Iğdır

115.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Kars

116.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Kilis

117.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Malatya

118.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Mardin

119.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Muş

120.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Siirt

121.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Şanlıurfa

122.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Şırnak

123.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Tunceli

124.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Van

125.Kadın Mimar ve Mühendisler Derneği

126.Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimcileri ve Teknik Elemanlar Grubu

127.Kadın Partisi Girişimi

128.Kadın Tiyatrosu

129.Kadın Yazarlar Derneği

130.Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ)

131.Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)

132.Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDİZ)

133.Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

134.Kampüs Cadıları

135.KAOS Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL)

136.Kapadokya Kadın Dayanışma  Derneği

137.Kapadokya Kadın, Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği

138.Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği

139.Karslı Girişimci Kadınlar Derneği

140.Karşıyaka Soroptimist Kulübü-İş ve Meslek Kadınları Derneği

141.Kemalpaşa Kadın Platformu

142.Kırmızı Biber Derneği

143.Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi

144.Kordon Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

145.Koza Kadın Derneği (Bursa)

146.Kozadan İpeğe Kadın Kooperatifi

147.Lambda İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

148.Marmara Grubu Vakfı

149.Mavi Kalem Derneği

150.Mavigöl Kadın Derneği

151.Meme Kanseri İle Savaşım Derneği

152.Mersin Bağımsız Kadın Derneği

153.Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

154.Mor İnisiyatif Kadın Kooperatifi

155.Muğla Akdeniz Yeşilleri Derneği

156.Muğla Kadın Dayanışma Grubu

157.Muğla Karya Kadın Derneği

158.Muş Kadın Çatısı Derneği

159.Muş Kadın Derneği  (MUKADDER)

160.Nilüfer Kadın Dayanışma Merkezi

161.Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi

162.Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

163.Pembe Hayat Derneği

164.Petrol-İş Kadın Dergisi

165.Petrol İş Kadın Servisi

166.Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi

167.Sevgi Çemberi Kulübü Derneği (EGE INNERWHELL)

168.Sosyalist Feminist Kolektif

169.Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

170.Söke Kadın Sığınmaevi Derneği

171.Şiddete Karşı İzmir Kadın Koordinasyonu

172.TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadin Calisma Grubu

173.Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) – Kadın Komisyonu

174.Türk-Amerikan Kadınları Kültür ve Yardım Derneği

175.Türk Anneler Derneği Buca Şubesi

176.Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi

177.Türk Dünya Kadınlar Dostluk ve Dayanışma Derneği

178.Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi

179.Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi

180.Türk Kadınlar Birliği Adana Merkez Şube

181.Türk Kadınlar Birliği Seyhan Şubesi

182.Türk Kadınlar Birliği Amasya Şubesi

183.Türk Kadınlar Birliği Antalya Şubesi

184.Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi

185.Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi

186.Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi

187.Türk Kadınlar Birliği Söke Şubesi

188.Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi

189.Türk Kadınlar Birliği Bolu Şubesi

190.Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi

191.Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şubesi

192.Türk Kadınlar Birliği Denizli Şubesi

193.Türk Kadınlar Birliği Sarayköy Şubesi

194.Türk Kadınlar Birliği Edirne Şubesi

195.Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi

196.Türk Kadınlar Birliği Eskişehir Şubesi

197.Türk Kadınlar Birliği Gaziantep Şubesi

198.Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane Şubesi

199.Türk Kadınlar Birliği Antakya Şubesi

200.Türk Kadınlar Birliği İskenderun Şubesi

201.Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi

202.Türk Kadınlar Birliği Iğdır Şubesi

203.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi

204.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Adalar Şubesi

205.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Beşiktaş Şubesi

206.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Beyoğlu Şubesi

207.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Kadıköy Şubesi

208.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Pendik Şubesi

209.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Maltepe Şubesi

210.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Sarıyer Şubesi

211.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Üsküdar Şubesi

212.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şişli Şubesi

213.Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi

214.Türk Kadınlar Birliği Bergama Şubesi

215.Türk Kadınlar Birliği Bornova Şubesi

216.Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi

217.Türk Kadınlar Birliği Güzelbahçe Şubesi

218.Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi

219.Türk Kadınlar Birliği Konak Şubesi

220.Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi

221.Türk Kadınlar Birliği Urla Şubesi

222.Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesi

223.Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi

224.Türk Kadınlar Birliği Karaman Şubesi

225.Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi

226.Türk Kadınlar Birliği Kırklareli Şubesi

227.Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şubesi

228.Türk Kadınlar Birliği Konya Şubesi

229.Türk Kadınlar Birliği Konya Ereğli Şubesi

230.Türk Kadınlar Birliği Manisa Şubesi

231.Türk Kadınlar Birliği Mardin Şubesi

232.Türk Kadınlar Birliği Mersin Şubesi

233.Türk Kadınlar Birliği Tarsus Şubesi

234.Türk Kadınlar Birliği Bodrum Şubesi

235.Türk Kadınlar Birliği Fethiye Şubesi

236.Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şubesi

237.Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi

238.Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi

239.Türk Kadınlar Birliği Samsun Şubesi

240.Türk Kadınlar Birliği Tekirdağ Şubesi

241.Türk Kadınlar Birliği Malkara Şubesi

242.Türk Kadınlar Birliği Trabzon Şubesi

243.Türk Kadınlar Birliği Kuzey Kıbrıs Genel Merkez  

244.Türk Kadınlar Birliği Dip Karpaz Şubesi

245.Türk Kadınlar Birliği Gazi Magosa Şubesi

246.Türk Kadınlar Birliği Girne Şubesi

247.Türk Kadınlar Birliği Lefkoşe Şubesi

248.Türk Kadınlar Birliği Mehmetçik  Şubesi

249.Türk Kadınlar Birliği Yenierenköy Şubesi

250.Türk Kadınlar Konseyi Derneği İzmir Şubesi

251.Türk Psikologlar Derneği Kadın Ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimini

252.Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez ve Şubeleri

253.Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

254.Türkiye Home-Net Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı

255.Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (186 Şubesi ile)

256.Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV)

257.Uçan Süpürge

258.Üreten Kadınlar Kulübü Derneği

259.Van Kadın Derneği (VAKAD)

260.Van Saray Kadın Derneği

261.WINPEACE Barış İçin Kadın Girişimi

262.Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği

263.Yaşam Kadın Merkezi Derneği

264.Yaşlılarla Dayanışma Derneği (Adana)

265.Van Yaşam Kültür Kooperatifi (YAKAKOP)

266.Yeditepe Kadın Dayanışma Derneği

267.Yeni Asır Kadın Dünyası Kadın Grubu

268.Yeşil Sol Kadınlar

269.Yüksekova Kadın Derneği 

 

Leave a Reply