Skip to main content
Haberler

Kadınlar İçin Adalet İstiyoruz!

By 26 Mart 2013No Comments

Mor Çatı’nın,  İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi, Van Kadın Derneği ve Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ortaklığıyla başlattığı “Cinsiyet Adaleti İçin Kadınların İşbirliği Projesi” kadın ve çocukların şiddetten uzaklaşma sürecinde karşılaştıkları engelleri mercek altına alıyor. Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (EIDHR)tarafından finansal destek sağlanan proje kapsamında; 250 kadına destek verilmesi ve karşılarına çıkan engellerin kayıt altına alınması hedefleniyor.

Mor Çatı’nın,  İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi, Van Kadın Derneği ve Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ortaklığıyla başlattığı “Cinsiyet Adaleti İçin Kadınların İşbirliği Projesi” kadın ve çocukların şiddetten uzaklaşma sürecinde karşılaştıkları engelleri mercek altına alıyor. Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (EIDHR)tarafından finansal destek sağlanan proje kapsamında; 250 kadına destek verilmesi ve karşılarına çıkan engellerin kayıt altına alınması hedefleniyor.

İstanbul Sözleşmesi, Başbakanlık Genelgesi, Belediyeler Yasası, 3’lü Protokol, 4320 sayılı kanun ve son olarak da kadına yönelik şiddeti önlenmek adına çıkarılan 6284 sayılı yasa… Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler kadınların eril şiddetle yüz yüze kalmasını önleyemiyor.

Bu gerçekten yola çıkılarak hazırlanan proje; erkek şiddetinin hedefindeki kadınların kendileri ve çocukları için yasal mekanizmalara başvurma ve yasal haklarını kullanabilme süreçlerinde önlerine çıkan engellere görünürlük kazandırılmasını, hedef grupların bu konulara farkındalıklarının artırılmasını, hukuki düzenlemelerle uygulama arasındaki bağlara dikkat çekilmesini, var olan mekanizmalara işlerlik kazandırılmasını hedefliyor.

15 Ocak 2012 tarihinde başlatılan ve on beş ayda tamamlanması hedeflenen ‘Cinsiyet Adaleti için Kadınların İşbirliği Projesi’ kapsamında; yaklaşık 250 kadının tanıklığından elde edilecek veriler aracılığı ile kadınların emniyet, adalet, sosyal hizmet kurumları başta olmak üzere çeşitli birim ve aşamalarda yaşadıkları sorunlara görünürlük kazandırılacak. Mor Çatı, VAKAD ve Antalya Kadın Dayanışma Merkezi arasında oluşturulacak paylaşım ağı sayesinde elde edilen verilerin sonuçları, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer gönüllü akademisyenlerin de katkılarıyla raporlaştırılacak. Bu rapor,  valilikler, yerel yetkililer, politikacılar, içişleri bakanlığı ve medyayla paylaşılacak.

 Saha çalışması verilerine dayanan yaklaşık 20 vaka üzerinden uygulamadaki aksaklıkları ortaya koyan bir kitap hazırlanacak. 1000 adet basılacak kitap, öncelikle hakim, savcı ve siyasetçilerle diğer karar alıcılara iletilecek.

Avukat,  hakim ve savcıların kadının insan hakları konusundaki farkındalıklarını yükseltmeyi, hedefleyen proje çerçevesinde Trabzon, Gaziantep, Antalya ve İstanbul’da atölye çalışması yapılacak. Baroların, Kahdem ve ÇAĞ gibi sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenecek atölye çalışmasında, yasaların uygulamada nasıl işlediği, kadının insan hakları ve uluslararası sözleşmeler masaya yatırılacak. ODTÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Feride Acar ve Prof. Dr Yakın Ertürk’ün katkılarıyla Yargıtay üyeleri, hakim ve savcıların katılımının sağlanacağı 1 günlük toplantıda ise adalet mekanizmalarında kadına yönelik şiddetle mücadele açısından eksiklikler, yapılması gerekenler ele alınacak..

Şiddet gören kadın ve çocuklara destek veren belediye ve SHÇEK birimlerindeki görevlilere yönelik bir kitapçık hazırlanıp, dağıtılacak. Gönüllü avukatların desteğiyle hazırlanacak bu kitap da 1000 adet basılacak. Destek alan kadınların da yararlanacağı bu kılavuz kitapçığın editörlüğünü Mor Çatı yapacak.

Leave a Reply