Skip to main content
Haberler

Kadınları ve Kadın Örgütlerini Dayanışmaya Çağırıyoruz !

By 23 Mayıs 2013No Comments

Canan Arın’a açılan davada erkek şiddeti ile mücadele yargılanıyor. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, bütün kadınları, hem Avukat Canan Arın hakında açılan davanın, 30 Mayıs 2013 tarihinde Saat 10.30’da Antalya’da görülecek duruşmasına katılarak, hem de aşağıdaki metne imzalarını vererek dayanışmaya çağırıyor.

Canan Arın’a açılan davada erkek şiddeti ile mücadele yargılanıyor.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, bütün kadınları, hem Avukat Canan Arın hakında açılan davanın, 30 Mayıs 2013 tarihinde Saat 10.30’da Antalya’da görülecek duruşmasına katılarak, hem de aşağıdaki metne imzalarını vererek dayanışmaya çağırıyor.

Kadına karşı şiddetle mücadele “suç” değildir!

Türkiye’de uzun yıllar kadına karşı şiddetle mücadele etmiş, Mor Çatı kurucularından Avukat Canan Arın, erkek şiddeti ile mücadele kapsamında yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılanıyor. Antalya’da bir eğitimde erken yaşta evliliklere ve bunun nedenleri arasında bulunan geleneklere dikkat çeken Canan Arın, bir grup erkek avukatın hedefi oldu. Toplantıya dahi katılmamış olan erkek avukatlar suç duyurusunda bulundular, “müslüman” olmaları gerekçesiyle yaptıkları müdahillik talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Canan Arın yaptığı konuşmada erken yaşta evlilik sorunun altını çizmiş, bunun geleneklerle ilişkisini aktarmış, günümüzden yüzlerce yıl önce İslam peygamberinin yaptığı evliliği ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün evliliğini örneklemişti. Bu örneklerle toplumumuzda çok yaygın olan erken yaşta evliliğin kökenlerine dikkat çekebilmek hedeflenmiştir. Nitekim TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu (2009) da ülkemizde her 4 evlilikten 1’inin erken yaş evliliği olduğunu çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. Aynı raporda erken yaşta evliliklerin nedenleri arasında ise “geleneksel ve dini inançlar, eğitimsizlik, aile içi şiddet, toplum baskısı” sayılmaktadır.

Biz aşağıda imzası bulunan kadınlar ve kadın örgütlenmeleri; Canan Arın’ın bu çerçevede söylediği ve tamamı maddi gerçeklere dayalı konuşması üzerine açılan davanın ifade özgürlüğünü hiçe saydığı, kadına karşı şiddetle mücadele edenleri yargılayarak bu mücadeleyi zayıflatma amacı taşıdığı görüşünü paylaşıyoruz. Bir yandan kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla uluslararası sözleşmeler imzalanırken, iç mevzuatta düzenlemeler yapılırken; bu davanın açılmış olması uygulamalar konusundaki endişemizi artırmaktadır.

Not : Bu metin http://www.change.org da imzaya açılmıştır.

https://www.change.org/tr/kampanyalar/kad%C4%B1na-kar%C5%9F%C4%B1-%C5%9Fiddetle-m%C3%BCcadele-su%C3%A7-de%C4%9Fildir-cbabdullahgul-avsadullahergin-fatmasahin-aspb

Leave a Reply