Skip to main content
Haberler

Mor Çatı 2015 Faaliyet Raporu Yayınlandı

By 22 Mart 2016No Comments

Ocak-Aralık 2015 tarihleri arasında Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne başvuran 695 kadın ve çocukla toplam 1516 görüşme yapıldı.

 Şiddete maruz kaldığı için Mor Çatı’dan destek alan kişilerin yaşları 0 ila 90 arasında değişmektedir.15 yaşından küçük çocuklar  %3’lük oranla en az destek verilen yaş grubuyken 25-34 yaş aralığındaki kadınlar %37’lik bir oranla en fazla destek verilen yaş grubu oldu.  

 

Ocak-Aralık 2015 tarihleri arasında Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne başvuran 695 kadın ve çocukla toplam 1516 görüşme yapıldı.

 Şiddete maruz kaldığı için Mor Çatı’dan destek alan kişilerin yaşları 0 ila 90 arasında değişmektedir.15 yaşından küçük çocuklar  %3’lük oranla en az destek verilen yaş grubuyken  25-34 yaş aralığındaki kadınlar %37’lik bir oranla en fazla destek verilen yaş grubu oldu.  

Şiddet uygulayanların neredeyse tamamının kadınların tanıdığı ve güvendiği erkekler olduğu görüldü. Görüşme yapılan kadınların sadece %7’si tanımadığı veya az tanıdığı erkeklerin şiddetine maruz kaldıklarını ifade ettiler. Kadınlara en fazla şiddet uygulayan kişiler ise %43’lük  bir oranla  kocaları oldu.

Maruz Kalınan Şiddet Biçimleri

Mor Çatı’ya başvuran kadınların en fazla maruz kaldıkları şiddet biçiminin psikolojik şiddet olduğu görüldü.  Kadınların %45’i psikolojik şiddet adı altında tanımlanan tutum ve davranışlara maruz kaldıklarını paylaştılar.   En sık paylaştıkları psikolojik şiddet biçimleri; hakaret etme, tehdit etme, aşağılama, küfür etme ve yalnızlaştırma oldu.  

Başvuran kadınların %25’i ise fiziksel şiddete maruz kaldıklarını paylaştılar. Kadınların bazıları fiziksel şiddet nedeniyle  yaralandı, bazıları ise  kalıcı olarak sakatlandı. Kadınların yaygın olarak maruz kaldıkları fakat çoğu zaman adlandıramadıkları bir diğer şiddet biçimi ise ekonomik şiddettir. 

Kadınların %14’ü ekonomik şiddet olarak adlandırılan tutum ve davranışlara maruz kaldıklarını paylaştılar.   Kadının maaşına el koyma, çalışmasına izin vermeme, adına kredi çekip borçlandırdıktan sonra bunu bir tehdit aracı olarak kullanma en yaygın görülen ekonomik şiddet biçimleri oldu.

Başvuran kadınların %13’ü  ise cinsel şiddete maruz kaldığını paylaştı.  Cinsel şiddete maruz kalan kadınlar, evlilik içinde ve dışında tecavüz, taciz, cinsel olarak aşağılanma gibi cinsel şiddet biçimlerine maruz kalmaları nedeniyle Mor Çatı’ya başvurdular.  Cinsel şiddettin, kadınların paylaşmakta en çok zorlandıkları şiddet biçimi olduğu göz önüne alındığında, Mor Çatı’ya başvuran kadınlar arasında cinsel şiddete maruz kalanların oranın %13’ten daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

 

İhtiyaç Duyulan  ve Verilen Destekler

Mor Çatı’ya başvuran kadınlar ve çocukların deneyimleri kadından yana bir bakış açısıyla ve şiddetin haklı bir gerekçesi olmadığı ön bilgisiyle dinlenir.  

Kadınlarla şiddet yaşantısından çıkmak için ihtiyaç duydukları desteklerin neler olduğu ve bu desteklere nasıl erişebilecekleri paylaşılır. Nihayetinde şiddetsiz bir hayat kurabilmeleri için hangi adımları ne zaman, nasıl atabileceklerine ya da devlet kurumlarında karşılaştıkları zorlukları nasıl aşabileceklerine birlikte karar verilir. 

2015 yılında da, kadınların Mor Çatı’ya başvurma nedenlerinin başında hukuki ve sosyal destek almak yer aldı.

 

Kadın ve çocuklara en çok (%66)  sosyal destek verildi. Görüşülen kadınların %18’ine Mor Çatı gönüllüsü avukatlar tarafından hukuki destek verildi.  En sık verilen hukuki destekler, kadınların yasal haklarının ve mahkeme süreçlerinde hak kaybına uğramamak için atmaları gereken adımların neler olduğu bilgisinin paylaşılması ile ücretsiz avukat için barolara yönlendirmek oldu. Bunun yanı sıra kadınlara adliyede, mahkemede eşlik edildi ya da dilekçe yazımında destek olundu. Bu desteklerle, olumlu, başka kadınların da kullanabileceği örnek kararlar çıkması sağlandı

Şiddetten uzaklaşmak için şiddetin yarattığı olumsuzlukların üstesinden gelmeye, güçlenmeye ihtiyaç duyan kadınlar, Mor Çatı gönüllüsü psikologlardan destek aldılar. 2015 yılında, 31 kadın ve çocuğa psikolojik destek verildi.

Başvuran kadınların %11’i sığınak desteği talep etti.  2015 yılı içinde 31 kadına, beraberlerindeki 12 çocuğa ve 8 ergene sığınak desteği verildi.  Sığınak desteğine ihtiyacı olan diğer kadınlar ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na (ASPB) ya da belediyelere bağlı sığınaklara yönlendirildi.

Faaliyet raporunun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Leave a Reply