Skip to main content
Haberler

Mor Çatı 2016 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı

By 3 Şubat 2017No Comments

Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne Ocak-Aralık 2016 tarihleri arasında başvuran 912 kadın ve çocukla toplam 2117 görüşme yapıldı. Görüşmelerin % 83,5’i telefonla yapıldı. Bunun yanı sıra, e-postayla yapılan görüşme oranı % 8,6, yüz yüze yapılan görüşme oranı ise  % 7,4 oldu.

Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne Ocak-Aralık 2016 tarihleri arasında başvuran 912 kadın ve çocukla toplam 2117 görüşme yapıldı. Görüşmelerin % 83,5’i telefonla yapıldı. Bunun yanı sıra, e-postayla yapılan görüşme oranı % 8,6, yüz yüze yapılan görüşme oranı ise  % 7,4 oldu. 

 

Mor Çatı, sadece İstanbul’da faaliyet gösteren bir vakıf olsa da Türkiye’nin her bölgesinden ve yurt dışından başvuran kadınlara ve çocuklara da destek veriyor.

Şiddete maruz kalan kadınlar, Mor Çatı’ya kendileri ulaşabildiği gibi akrabaları, arkadaşları, avukatları, psikologları, başvurdukları bir kurumdaki görevli vb. de Mor Çatı’yı arayarak onlar için destek isteyebiliyor. Kadınların yaşadıklarını paylaşabilmeleri ve ihtiyaçlarının daha doğru anlaşılması için öncelikle doğrudan kendileriyle görüşülmeye çalışıldı. Bu çaba sayesinde, görüşmelerin  % 83,8’i kadınlarla birebir yapılabildi.    

Şiddete maruz kaldığı için Mor Çatı’dan destek alan kişilerin yaşları 0 ila 90 arasında değişiyor. 15 yaşından küçük çocuklar  % 6,7’lik oranla en az destek verilen yaş grubuyken 25-34 yaş aralığındaki kadınlar % 34,6’lık bir oranla en fazla destek verilen yaş grubu oldu.  

 

Şiddet Uygulayanlar

Mor Çatı’ya başvuran kadınların çoğu resmi nikâhlı evliydi. Başvuranların % 36,7’sinin evlilik süresi 0 ila 5 yıl , % 23,2’sinin ise 6 ila 10 yıl arasında değişiyor.

 

Geçen yıllara benzer şekilde bu yıl da şiddet uygulayanların neredeyse tamamı kadınların tanıdığı, ilişkide ve iletişim halinde olduğu, güvendiği erkeklerdi. Görüşme yapılan kadınların sadece % 13’ü tanımadığı veya az tanıdığı erkeklerin şiddetine maruz kaldıklarını ifade ettiler. Kadınlara en fazla şiddet uygulayan kişiler ise % 46,6’lık bir oranla eşleri oldu.

 

Maruz Kalınan Şiddet Biçimleri

Mor Çatı’ya başvuran kadınların en fazla maruz kaldıkları şiddet biçiminin psikolojik şiddet olduğu görüldü. Kadınların % 44,8’i psikolojik şiddet adı altında tanımlanan tutum ve davranışlara maruz kaldıklarını paylaştılar.

Başvuran kadınların %24,5’i ise fiziksel şiddete maruz kaldıklarını paylaştılar. Kadınların bazıları fiziksel şiddet nedeniyle yaralandı, bazıları ise kalıcı olarak sakatlandı. 

Kadınların yaygın olarak maruz kaldıkları fakat çoğu zaman adlandıramadıkları bir diğer şiddet biçimi ise ekonomik şiddettir. Kadınların %14,8’i ekonomik şiddet olarak adlandırılan tutum ve davranışlara maruz kaldıklarını paylaştılar. Başvuran kadınların %12,1’i ise cinsel şiddete maruz kaldığını paylaştı. Cinsel şiddetin, kadınların paylaşmakta en çok zorlandıkları şiddet biçimi olduğu göz önüne alındığında, Mor Çatı’ya başvuran kadınlar arasında cinsel şiddete maruz kalanların oranın %12,1’den daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

 

İhtiyaç Duyulan ve Verilen Destekler

2016 yılında da, kadınlar Mor Çatı’ya en fazla hukuki ve sosyal desteğe ihtiyaç duydukları için başvurdular. 

 

Mor Çatı’ya başvuran kadın ve çocuklara % 64,8’lik oranla en fazla sosyal destek verildi. Görüşülen kadınların % 18’ine Mor Çatı gönüllüsü avukatlar tarafından hukuki destek verildi. En sık verilen hukuki destekler, kadınların yasal haklarının ve mahkeme süreçlerinde hak kaybına uğramamak için atmaları gereken adımların neler olduğu bilgisinin paylaşılması ile ücretsiz avukat için barolara yönlendirmek oldu. Bunun yanı sıra kadınlara adliyede, mahkemede eşlik edildi ya da dilekçe yazımında destek olundu. Bu destekler sayesinde, başka kadınların da kullanabileceği olumlu örnek mahkeme kararları çıkabildi. 

Şiddetten uzaklaşmak için şiddetin yarattığı olumsuzlukların üstesinden gelmeye, güçlenmeye ihtiyaç duyan kadınlara, Mor Çatı gönüllüsü psikologlar ve Mor Çatı’nın ilişkide olduğu kurumlarda görevli psikologlar ücretsiz destek verdiler. 2016 yılında, Mor Çatı’ya başvuran kadın ve çocukların % 2,6’sına psikolojik destek verildi.  

 

Başvuran kadınların %11,3’ü sığınak desteği talep etti. 21 kadına, beraberlerindeki 15 çocuğa ve 7 ergene sığınak desteği verildi. Sığınak desteğine ihtiyacı olan diğer kadınlar ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na (ASPB) ya da belediyelere bağlı sığınaklara yönlendirildi. 

Mor Çatı’ya başvuran kadınlar şiddetten uzaklaşmak için en fazla hukuki mekanizmalara başvurdular. Öyle ki başvuran kadınların % 26,1’i, boşanma davası açmak, koruma kararı almak için mahkemeye, suç duyurusunda bulunmak için savcılığa başvurduklarını paylaştılar. Kolluk birimleri, ASPB birimleri, ŞÖNİM’ler, mülki amirlikler, belediyeler, kadın örgütleri, barolar, hastaneler kadınların şiddetten uzaklaşmak için başvurdukları diğer kurumlar oldu.

Faaliyet Raporu’nun tam metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz

Leave a Reply