Skip to main content
Haberler

Veri Toplama Model ve Sistemleriyle İlgili Kaynakça

By 19 Temmuz 2016No Comments

Mor Çatı’nın mart ayında başladığı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle yürütülen “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” isimli projenin ilk adımı olarak veri toplama model ve sistemleriyle ilgili bir kaynakça taraması yaptık. Kadına yönelik şiddetle ilgili veri toplama yalnızca kadın örgütlerinin değil, devletlerin ve uluslar üstü kurumların da sorumluluğunda olduğu için çok çeşitli kaynaklara rastladık. Ancak yine de hali hazırda kullanılan veri tabanı programlarıyla ilgili değerlendirmelere ulaşmakta güçlük çektik. Projenin bir sonraki adımında iyi uygulama örneklerini de inceleyerek en kısa zamanda raporumuzu paylaşacağız. 

 

Bu yılın Mart ayında Mor Çatı’da “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” isimli yeni bir projeye başladık. 

Peki neden veri toplama? Her ne kadar kadına yönelik şiddetin yaygınlığını kadınların gündelik hayat deneyimlerinden ve sınırlı araştırmalardan biliyor olsak da, bu alanda yeterli veri olmadığı için kadına yönelik şiddetin Türkiye resmini tam olarak göremiyoruz. Bu resmi göremiyor oluşumuzun başında devletin kadına yönelik şiddet verilerini tutmuyor oluşu geliyor. Bunun yanı sıra bu alandaki akademik araştırmaların sınırlı olması ve kadına yönelik şiddet alanında faaliyet gösteren kadın örgütlerinin ortak bir veri toplama sistemlerinin olmaması da Türkiye’de kadına yönelik şiddet resmini görmemizi engelleyen diğer etkenler. 

Bu projeyle, hem Mor Çatı’nın hem de erkek şiddetiyle mücadele eden tüm kadın örgütlerinin kullanabileceği feminist bakış açısını temel alan bir veri tabanı modeli oluşturmayı amaçlıyoruz. Projenin ilk adımı olarak veri toplama model ve sistemleriyle ilgili aşağıda bulabileceğiniz kaynakça taramasını yaptık. Kadına yönelik şiddetle ilgili veri toplama yalnızca kadın örgütlerinin değil, devletlerin ve uluslar üstü kurumların da sorumluluğunda olduğu için çok çeşitli kaynaklara rastladık. Ancak yine de hali hazırda kullanılan veri tabanı programlarıyla ilgili değerlendirmelere ulaşmakta güçlük çektik.

Projenin bir sonraki adımında iyi uygulama örneklerini de inceleyeceğiz ve en kısa zamanda raporumuzu sizlerle paylaşacağız.

Bibliyografya (Veri Toplama Model ve Sistemleri)

 

Bu etkinlik, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması”  projesi kapsamında düzenlenmektedir. İçeriğinden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı sorumludur.

Leave a Reply