Skip to main content
Yazılar

WAVE Ağı üyeleriyle erkek şiddeti ile mücadelede farklı ülkelerdeki ortak sorunlar konuşuldu

By 8 Ağustos 2022No Comments

Mor Çatı’nın üyelerinden olduğu Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı (WAVE – Violence Against Women Europe Network) Danışma Kurulu Toplantısı 9-11 Mayıs 2022 tarihinde Viyana’da gerçekleştirildi. Bu toplantıya 37 ülkeden 47 temsilci, 8 yönetim kurulu üyesi ve 13 WAVE çalışanı katıldı.

Avrupa’nın birçok ülkesinde erkek şiddetiyle mücadele eden feminist kadın örgütleri ile bir araya geldiğimiz bu toplantıda hem politik hem de doğrudan saha uygulamalarında karşılaştığımız benzer zorlukları fark ettik. Artan kadın yoksulluğu, var olan kanunların uygulanmaması, aile odaklı muhafazakar söylemin yükselişi, şiddete maruz kalan kadınların mekanizmalara erişimindeki sorunlar, kürtaja erişimdeki zorluklar, “mağdur babalar” gibi oluşumlar, çocukların şiddet uygulayan babayla görüşmeye zorlanmaları gibi konularda ortaklıklar gördük. Türkiye’de yargı mekanizmalarında baskın olan aile odaklı yaklaşım ile çocuğun üstün yararını gözetmeyen şekilde kadına ve çocuğa şiddet uygulayan babaya çocuğu görüş hakkı verildiğini ve bu kararların “baba-çocuk ilişkisini korumak” ile gerekçelendirildiğini deneyimliyoruz. Gizlilik kararı olan kadınların çocuklarının baba ile görüşmesi sağlanarak gizlilik kararları ihlal ediliyor ve erkeklerin şiddet uygulamaya devam etmesinin önü açılıyor. WAVE toplantısında başka Avrupa ülkelerinde de benzer uygulamalar olduğunu, şiddet uygulayan erkeklerin kadınların kazanılmış hakları ve şiddetten uzaklaşma mücadeleleri nedeniyle “mağdur” olduklarını iddia ederek çocukla görüş hakkı talebinde bulunduklarını öğrendik. Bu durumla ortaklaşa mücadele etmenin önemli olduğunu vurguladık ve önümüzdeki süreçte buna ilişkin yapabileceklerimizi konuşmayı önümüze koyduk. Bu anlamda WAVE’in kadın örgütleri arasındaki uluslararası iletişime alan açabilecek araçlar sağlamasının önemini konuştuk. Sorunlar benzer olsa da her ülkenin kendi biricik dinamiklerine göre çözüm stratejileri geliştirilebileceğini vurguladık.

WAVE’in Ukrayna’daki savaşa verdiği yanıtı tartıştığımız oturumda hem Ukrayna’da hem de çevre ülkelerde yaşayan kadınların deneyimlerine yer verildi; ayrıca kriz durumlarında birbirimizle nasıl dayanışma kurabileceğimiz ve ne gibi stratejiler geliştirebileceğimizi tartıştık. 2 haftada bir düzenli toplantılar yaparak oradaki kadın örgütlerinden bilgi almaya karar verdik. Özellikle Ukrayna etrafındaki ülkelerde uygulanan kısıtlayıcı göçmen politikaları, Ukrayna’dan ayrılan kadınların yaşadığı cinsel şiddet tehdidi, fon veren kurumların zorlayıcı prosedürleri nedeniyle hem Ukrayna’daki hem de çevre ülkelerdeki kadın örgütlerinin yaşadıkları zorluklar ve savaş durumlarında kadınlara verilen desteklere feminist yaklaşımlara olan ihtiyacımızı konuştuk.

Toplantıda WAVE’in sene boyunca yaptığı kampanyalar ve projeler paylaşıldı. Her sene olduğu gibi WAVE 2021 Ülke Raporu verileri sunuldu. Bu rapor yıl içerisinde ağa üye bütün kadın örgütlerinin toplanan verilerden oluşan önemli bir kaynak olarak incelendi ve çeşitli tartışmalar yürütüldü. Son olarak hala tartışmaya ihtiyaç olan konular belirlenerek tartışma yürütüldü. Destek hizmetlerinde uzmanlık ve standartlar, şiddet davalarında arabuluculuk (tartışmalı şekilde onarıcı adalet olarak da isimlendiriliyordu) ve AB’nin 8 Mart 2022’de yayınladığı kadına yönelik şiddetle mücadele yönergesi üzerine grup tartışmaları yapılarak toplantı sonlandırıldı.

Leave a Reply