Skip to main content
Yazılar

Yerel yönetimlerin sığınak ve önleme çalışmalarına hız vermeleri hayati önem taşıyor

By 26 Şubat 2021No Comments

Yerel yönetimler, kadına yönelik şiddetle mücadelenin en önemli aktörlerinden biri ve bir kamu kurumu olarak kadınların şiddetten uzaklaşabilmek için ihtiyaç duydukları her türlü hukuki, ekonomik, sosyal, psikolojik desteği sağlamakla yükümlüdürler. Mor Çatı olarak, en önemli mücadele araçlarından olan kadın danışma merkezleri ve sığınaklar için yerel yönetimlerin bu alana ayırdıkları bütçeyi artırmaları, bu birimleri açmaları, mevcut birimlerinin sayı ve kapasitelerinin artırmaları ve yereldeki kadın örgütlerinin bu alandaki çalışmalarını desteklemeleri gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Son dönemde iyi uygulamaların sayısı artmasına rağmen, hala sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediklerini gözlemliyoruz.

COVID-19 pandemisinin etkisini sürdürdüğünü bugünün koşullarında, belediyelerin kadın örgütleriyle işbirliği içinde il ve ilçelerinde kadınların ihtiyaçlarına cevap verecek acil eylem planlarını yapmaları, planlarını güncellemeleri ve etkin biçimde uygulamaları daha hayati bir önem taşıyor. Belediyelerin özellikle bu alanda çalışma yürüten kadın örgütleriyle işbirliği yapmaları ve deneyimlerinden faydalanmaları, yapılacak çalışmaların niteliğini artırıyor. Özellikle sığınak açmayı stratejik planlarında hedefler arasına alan belediyelerin bir an önce tüm süreçleri tamamlayıp yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Bu dönemde başta İstanbul il ve ilçe belediyeleri olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda niyet beyan etmekle kalmayıp uygulamaya geçmek isteyen belediyelerle işbirliklerimize devam ediyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25 Kasım’da etkinleştirdiği Kadın Destek Ağı kapsamında çalışacak 320 danışma görevlisine 19-20 Kasım tarihlerinde kadına yönelik şiddeti önleme ve müdahale yöntemleri konusunda seminer düzenledik. Katılımcıların olumlu geri dönüşlerini aldığımız bu seminerde, başvuran kadınlarla temaslarında onları önyargısızca dinlemeleri ve destek olmalarının, hayatlarını etkileyecek tüm süreçlerle ilgili nihai kararı kadınlara bırakmalarının temel olduğunu vurguladık. 

İBB tarafından düzenlenen koordinasyon toplantılarına, İBB ve İstanbul Kent Konseyi’nin birlikte organize ettiği Sosyal Hizmetler Bütçe Toplantısı’na katıldık. Dayanışma merkezimizde yürüttüğümüz sosyal çalışma kapsamında da İBB ve ilçe belediyeleriyle bizlere başvuran kadınların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla düzenli iletişimimizi sürdürüyoruz. 

Kadın danışma merkezi açan Beşiktaş, Avcılar ve Şişli belediyeleriyle de pandemi süresince yakın temasımızı koruduk. Avcılar Belediyesi danışma merkezi çalışanları için 15-17 Aralık tarihlerinde deneyim paylaşımı atölyesi düzenledik. Beşiktaş ve Şişli belediyelerinin danışma merkezlerinde çalışacak sosyal çalışmacılara deneyim aktarımında bulunduk ve teknik süpervizyon desteği verdik.

Bodrum Belediyesi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliğine katıldık; yakın zamanda açmayı planladıkları sığınağın hazırlıklarını ve kadına yönelik şiddeti önleme amaçlı diğer çalışmaları yakından izleme olanağı bulduk.

Ağustos ayında Rize, Fındıklı Belediyesi’yle ilişkiye geçerek, yereldeki kadın örgütleriyle işbirliği içinde açılması planlanan Kadın Danışma Merkezi konusunda fikir alışverişinde bulunduk ancak maalesef bu merkezin bugün hala açılmadığını görüyoruz.

Mor Çatı’nın 30. Yıl kampanyası vesilesiyle İstanbul’daki tüm ilçe belediyeleriyle iletişime geçtik ve daha önce yakın ilişkimizin olmayan belediyelerle tanışma fırsatı bulduk. Beyoğlu Belediyesi STK İlişkileri Şefliği ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü merkezimizde ağırladık. Beyoğlu gibi büyük ve merkezi bir ilçenin kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunacağı her türlü desteğin İstanbul’un diğer ilçe belediyelerine de örnek olacağını düşünüyoruz. 

Mor Çatı olarak belediyelerle tüm temaslarımızda belediyelerin kadına yönelik şiddeti önleme ve mücadele etme konusunda ne kadar ciddi bir rolü olduğunu hatırlatıyor; bizlere başvuran kadınlarda aldığımız bilgi ve deneyimlere dayanarak, kadınlara verilen desteklerde farklı birimlerin koordinasyonunun önemini ve hizmetlerin niteliğiyle ilgili geribildirimlerimizi ve önerilerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. 

Leave a Reply